Subscribe to RSS - Plug

Slovenski etnografski muzej

Plug

630:LJU;F-0000307/I
"Ora?o" (oralo), Sp. Rute, pri Jižniku, nad Doljem pri Baškem jezeru, Koroška. Teren I -...
01.01.1956
630:LJU;F-0000334/I
Kolesnice, Plešivec št. 9 nad Kotmaro vasjo, pri Krznarju, Miha Pak. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000335/I
Detajl, Plešivec št. 9 nad Kotmaro vasjo, pri Krznarju, Miha Pak. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000336/I
Detajl, Plešivec št. 9 nad Kotmaro vasjo, pri Krznarju, Miha Pak. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000337/I
Od spodaj, Plešivec št. 9 nad Kotmaro vasjo, pri Krznarju, Miha Pak. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.01.1956
630:LJU;F-0000342/I
"Ora?o" (oralo), Klopce 21, pri Basiči, Mihael Šušu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000343/I
"Ora?o z reza?om" (oralo), Klopce 21, pri Basiči, Mihael Šušu. Teren I - Koroška,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000344/I
"Ora?o" (oralo), Sodraževa št. 3, pri Žlajharju, Pavel Krušic. Teren I - Koroška,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000345/I
"Ora?o" (oralo), Bilčovs št. 8, pri Pomoč, Avguštin Safran. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.01.1956
630:LJU;F-0000346/I
"Ora?o" (oralo), Bilčovs št. 8, pri Pomoč, Avguštin Safran. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.01.1956
630:LJU;F-0000347/I
"Ora?o" (oralo), Bilčovs št. 8, pri Pomoč, Avguštin Safran. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.01.1956
630:LJU;F-0000348/I
"Ora?o" (oralo), Bilčovs 15, Kropfel Miha, pri Rodarju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000350/I
"Ora?o" (oralo) od spodaj, Šmiklavž št. 4 pri Hodišah, pri Falačniku. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000402/I
Oralo, Pernice, Mlake 8, pri Hermanu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1956
630:LJU;F-0000333/I
"Ora?o" (oralo) s kolesnicami; spredaj "ojcle", Plešivec št. 9 nad Kotmaro...
01.01.1956
630:LJU;F-0000332/I
"Ora?o" (oralo), Plešivec št. 9 nad Kotmaro vasjo, pri Krznarju, Miha Pak. Teren I -...
630:LJU;F-0000308/I
"Orauo" (oralo), Sp. Rute 5, pri Kobvarju, nad Doljem pri Baškem jezeru, Koroška. Teren I...
630:LJU;F-0000309/I
"Orauo" (oralo), Sp. Rute 5, pri Kobvarju, nad Doljem pri Baškem jezeru, Koroška. Teren I...
630:LJU;F-0000314/I
"Ora?o" (oralo) pri Čepku, Črepolje 9, pri Kostanjah, Koroško. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000315/I
"Ora?o" (oralo) pri Čepku, Črepolje 9, pri Kostanjah, Koroško. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000316/I
"Ora?o" (spodnji del orala), pri Čepku, Črepolje 9, pri Kostanjah, Koroško. Teren I -...
630:LJU;F-0000320/I
"Ora?" (oralo), Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000321/I
"Ora?" (oralo), Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000322/I
"Ora?" (oralo od spodaj), Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I -...
630:LJU;F-0000323/I
"Ora?" (oralo), Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000324/I
"Ora?" (kolesnice orala), Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I -...
630:LJU;F-0000325/I
Detajl orala "habe", Zvrhnji Kot 2, pri Zvrhnjem Mlečniku (Kelih Janez). Teren I -...
630:LJU;F-0000329/I
"Ora?o" (oralo), Kotmara ves 33, pri Pibri. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000330/I
"Ora?o" (oralo), Kotmara vas 33, pri Pibri. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.11.1956
630:LJU;F-0000403/I
Oralo, Pernice, Mlake 8, pri Hermanu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1956
630:LJU;F-0000404/I
Oralo s podencem, Mlake 8, pri Hermanu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1956
630:LJU;F-0000405/I
Oralo s podencem, Mlake 8, pri Hermanu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1957
630:LJU;F-0000432/I
Plužnica s škrpelami in oje ("aje") (sestavna dela), Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja...
01.03.1957
630:LJU;F-0000433/I
Plužnica s škrpelami in del oj ("aj") (sestavna dela), Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja...
01.03.1957
630:LJU;F-0000437/I
Plužnica, Anton Hartman (Spodnji Čebasnik), Zgornja Kapla 27. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.03.1957
630:LJU;F-0000438/I
Plužnica, Anton Hartman (Spodnji Čebasnik), Zgornja Kapla 27. Teren I - Koroška, Štajerska -...
01.03.1957
630:LJU;F-0000439/I
Plužnica brez rezala, Brezni Vrh št. 60, Martini Alojz (Poglumovo), Remšnik. Teren I - Koroška,...
01.03.1957
630:LJU;F-0000440/I
Plužnica brez rezala, Brezni Vrh št. 60, Martini Alojz (Poglumovo), Remšnik. Teren I - Koroška,...
01.03.1957
630:LJU;F-0000441/I
Plužnica brez rezala (od spodaj), Brezni Vrh št. 60, Martini Alojz (Poglumovo), Remšnik. Teren I -...
01.03.1957
630:LJU;F-0000442/I
Plužnica, Franc Grager, pri Laponc, Brezni Vrh 8, Remšnik. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000444/I
Plužnica, Ravnjak Franc, pri Ročič, Sleme 17, Zgornja Kungota. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000445/I
Plužnica, Ravnjak Franc, pri Ročič, Sleme 17, Zgornja Kungota. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000446/I
Plužnica, Ravnjak Franc, pri Ročič, Sleme 17, Zgornja Kungota. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000462/I
"Rauc" (ralo) za oranje krompirja, Pokrče 9, pri Ciceju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000463/I
"Rauc" (ralo) za oranje krompirja, Pokrče 9, pri Ciceju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.03.1957
630:LJU;F-0000431/I
Plužnica (od spodaj), Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja Kapla 45. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.03.1957
630:LJU;F-0000430/I
Plužnica, Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja Kapla 45. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1956
630:LJU;F-0000410/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000411/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000412/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000413/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000417/I
Nepopolna plužnica, last Franc Hauptman, pri Smonik, Sleme pri Zgornji Kungoti. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000418/I
Nepopolna plužnica, last Franc Hauptman, pri Smonik, Sleme pri Zgornji Kungoti. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000419/I
Nepopolna plužnica, last Franc Hauptman, pri Smonik, Sleme pri Zgornji Kungoti. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000420/I
Nepopolna plužnica (od spodaj), last Franc Hauptman, pri Smonik, Sleme pri Zgornji Kungoti. Teren I...
01.03.1957
630:LJU;F-0000421/I
Plužnica, Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1957
630:LJU;F-0000422/I
Plužnica, Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1957
630:LJU;F-0000426/I
"Plug", Zgornje Sleme št. 19, Matija Gartner, pri Minklič, Zgornja Kungota. Teren I -...
01.03.1957
630:LJU;F-0000427/I
"Plug" (od zadaj), Zgornje Sleme št. 19, Matija Gartner, pri Minklič, Zgornja Kungota...
01.03.1957
630:LJU;F-0000429/I
Plužnica, Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja Kapla 45. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1957
630:LJU;F-0000464/I
"Rauc" (ralo) za oranje krompirja, Pokrče 9, pri Ciceju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.03.1955
630:LJU;F-0000306/I
"Orauce" (oralo) za zasipanje čomp (krompirja) in sirka (koruze). Sp. Rute 5, pri Kobarju...
01.10.1954
630:LJU;F-0000193/I
"Starosvet?n rau" (ralo), Obirsko 77, pri Strož?ku (kasnejše ime za oralo je "vili...
01.11.1954
630:LJU;F-0000213/I
"Rauo" (ralo) s podiucem in ojem, Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I -...
01.11.1954
630:LJU;F-0000214/I
"Podiuc", Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000215/I
Oje s podiucem in ra?om (ralom), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000216/I
Oje s podiucem in ra?om (ralom), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000217/I
Oje s podiucem in ra?om (ralom), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000221/I
"Rauo" (ralo), Koprivna 11, pri Lipoldu. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje...
630:LJU;F-0000222/I
"Rauo" (ralo), Koprivna 11, pri Lipoldu. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje...
630:LJU;F-0000223/I
"Rauo" (ralo) (detajl), Koprivna 11, pri Lipoldu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000224/I
"Ra?o" (ralo) (od spodaj, "potp?at s šino"), Koprivna 11, pri Lipoldu. Teren I...
630:LJU;F-0000226/I
"Rau" (ralo) (brez ročice), Koprivna 25, pri Kumru. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000227/I
"Rau" (ralo) (brez ročice, detajl), Koprivna 25, pri Kumru. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.11.1954
630:LJU;F-0000230/I
"Rau" (ralo), Koprivna 23, pri Jeklu (kela pri kozucu iz kosišča). Teren I - Koroška,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000231/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000212/I
Detajl raua, Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1954
630:LJU;F-0000211/I
Detajl raua (rala), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1954
630:LJU;F-0000194/I
"Orau" (oralo) pri Vrbniku, Piskernik Luka, Lobnik 8 pri Železni Kapli. Teren I - Koroška...
01.10.1954
630:LJU;F-0000195/I
"Rau" (ralo), Lobnik 15, pri Žležiču. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje...
01.10.1954
630:LJU;F-0000197/I
"Rau" (ralo), Lobnik 26, Vivoda. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1954
630:LJU;F-0000198/I
"Rau" (ralo), Lobnik 26, Vivoda. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1954
630:LJU;F-0000199/I
"Rau" (ralo), Lobnik 26, Vivoda. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje...
630:LJU;F-0000201/I
Rau (ralo), Koprivna 17 (na koncu doline Lepene pri Železni Kapli). Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000202/I
Rau (ralo), Koprivna 17 (na koncu doline Lepene pri Železni Kapli). Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1954
630:LJU;F-0000203/I
"Špičmoh" (ralo), Bela 70 pri Pauliču. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1954
630:LJU;F-0000204/I
"Špičmoh" (ralo), Bela 70 pri Pauliču. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1954
630:LJU;F-0000205/I
"Uro?o" (ralo), Rute 1 pri Šmihelu (pri Stoparju). Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1954
630:LJU;F-0000206/I
Rutarsko oralo z vinto in rezou?nco ter poljskim podencem, Rute 3, pri Bicelnu. Teren I - Koroška,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000209/I
"Rau" (ralo), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.11.1954
630:LJU;F-0000210/I
"Rau" (ralo) od spodaj (popvat s šimo), Topla 3 pri Črni na Koroškem, pri Burjeku. Teren...
01.12.1954
630:LJU;F-0000232/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000233/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000234/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem (detajl). Teren I - Koroška,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000274/I
"Oralo" (detajl) za oranje strmih njiv. Mož je tako oralo videl na Tirolskem in ga nato...
01.02.1955
630:LJU;F-0000275/I
"Oralo" (detajl) za oranje strmih njiv. Mož je tako oralo videl na Tirolskem in ga nato...
01.02.1955
630:LJU;F-0000291/I
"Oralo", Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Pernicah nad Trbonjami pri Dravogradu. Teren I...
01.02.1955
630:LJU;F-0000292/I
"Oralo", Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Pernicah nad Trbonjami pri Dravogradu. Teren I...
01.02.1955
630:LJU;F-0000293/I
"Oralo" (od spodaj), Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Pernicah nad Trbonjami pri...
01.02.1955
630:LJU;F-0000294/I
Star "padjeu" z burkljami spredaj (zadaj ralo). Last Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri...
01.02.1955
630:LJU;F-0000295/I
"Oralo" s premično "kuhlo". Last Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Sekalounik,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000296/I
"Oralo" s premično "kuhlo". Last Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Sekalounik,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000297/I
"Oralo" s premično "kuhlo". Last Vrhovnik Pavel, Gortina 80, pri Sekalounik,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000298/I
"Oralo" brez ročice, Palko Filip, pri Čičku, Pernice 32. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000299/I
"Oralo" brez "ranika", Palko Filip, pri Čičku, Pernice 32. Teren I - Koroška,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000300/I
"Oralo" brez "ranika", Palko Filip, pri Čičku, Pernice 32. Teren I - Koroška,...
01.02.1955
630:LJU;F-0000301/I
"Oralo" brez "ranika" (od spodaj), Palko Filip, pri Čičku, Pernice 32. Teren I...
01.02.1955
630:LJU;F-0000273/I
"Oralo" za oranje strmih njiv. Mož je tako oralo videl na Tirolskem in ga nato naredil...
01.02.1955
630:LJU;F-0000272/I
Star lesen "grobar" za osipanje krompirja in koruze, delan v Ošenici na Koroškem. Arnold...
01.12.1954
630:LJU;F-0000235/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem (detajl). Teren I - Koroška,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000236/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem (detajl). Teren I - Koroška,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000237/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000238/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000239/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000240/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000241/I
"Ora?o" (oralo) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000242/I
"Ora?o" (oralo) (detajl) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I - Koroška,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000243/I
"Ora?o" (oralo) (slikano od spodaj) v Delavskem muzeju v Ravnah na Koroškem. Teren I -...
01.12.1954
630:LJU;F-0000246/I
"Grobar", oralo za grobanje krompirja (=osipat). Plat 14 nad Mežico, pri Predovniku...
01.12.1954
630:LJU;F-0000250/I
"Ora?o" (oralo) za krompir "ciflat" (osipat), Kozji Vrh. Teren I - Koroška,...
01.12.1954
630:LJU;F-0000251/I
"Ora?o" (detajl orala) za krompir "ciflat" (osipat), Kozji Vrh. Teren I -...
01.02.1955
630:LJU;F-0000271/I
Star lesen "grobar" za osipanje krompirja in koruze, delan v Ošenici na Koroškem. Arnold...
01.03.1955
630:LJU;F-0000305/I
"Orauce" (oralo) za zasipanje čomp (krompirja) in sirka (koruze). Sp. Rute 5, pri Kobarju...
630:LJU;F-0000563/I
Oralo, pri Hanžiju, Podlipje 74 (prej Sv. Primož). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
12.10.1958
630:LJU;F-0000610/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000611/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000612/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000613/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000614/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
14.10.1958
630:LJU;F-0000616/I
Oralo (nemško "Odl"), Sobota (Soboth) št. 18, pri Tintniku, Tratinek Fridrik, Avstr...
14.10.1958
630:LJU;F-0000617/I
Oralo (nemško "Odl"), Sobota (Soboth) št. 18, pri Tintniku, Tratinek Fridrik, Avstr...
630:LJU;F-0000624/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000625/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000626/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
04.10.1959
630:LJU;F-0000640/I
Puž?nč?, last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000644/I
Puž?nč?, Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000650/I
Ra?o (ralo), Sv. Miklavž ob Dravi št. 17, pri Vuteju, Johan Kravanja. Teren I - Koroška, Štajerska...
12.10.1958
630:LJU;F-0000609/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
11.10.1958
630:LJU;F-0000608/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
09.05.1958
630:LJU;F-0000574/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000575/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000576/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000586/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
09.05.1958
630:LJU;F-0000587/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
09.05.1958
630:LJU;F-0000588/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
09.05.1958
630:LJU;F-0000591/I
"Padeuc", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
11.10.1958
630:LJU;F-0000602/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000603/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000604/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000605/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000606/I
Oralo (nemško "Odl") z rezalnico, Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald),...
11.10.1958
630:LJU;F-0000607/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
630:LJU;F-0000651/I
Ra?o (ralo), Sv. Miklavž ob Dravi št. 17, pri Vuteju, Johan Kravanja. Teren I - Koroška, Štajerska...
630:LJU;F-0000652/I
"Puž?nč?", Sv. Miklavž ob Dravi št. 17, pri Vuteju, Johan Kravanja. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000661/I
Orauo (oralo), Prosoviče 9 pri Mariji na Zilji, Franc Napokoj, pri Šumiju. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000765/I
"Drefce" za drskat? (plug), Loče v Ziljski dolini, pri Devcu. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000766/I
"Vendr " (tudi drevo), v brangi (posebna priprava za vlačenje na njivo), Loče v Ziljski...
01.10.1960
630:LJU;F-0000801/I
Dreucl? za osipat, Sovče nad Podkloštrom, pri Požlepu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000802/I
Dreucl? za osipat, Sovče nad Podkloštrom, pri Požlepu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000803/I
Drev? z železno dilo, Sovče nad Podkloštrom, pri Požlepu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000804/I
Drev? z železno dilo, Sovče nad Podkloštrom, pri Požlepu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000805/I
Drev? z železno dilo, Sovče nad Podkloštrom, pri Požlepu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000806/I
"Or?l" (kuž?nč?, oralo), Rute 5 pri Podkloštru, pri Maurarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000810/I
"Orl" (oralo), Rute 5 pri Podkloštru, pri Maurerju, Koler Josef. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000811/I
"Dreucl?" za prst dajat?, Rute 5 pri Podkloštru, pri Maurerju, Koler Josef. Teren I -...
01.01.1965
630:LJU;F-0001152/I
"Ložinski plug" z dvema plužnima deskama za oranje v bregeh, Paradiž, Haloze. Teren I -...
01.01.1965
630:LJU;F-0001153/I
"Ložinski plug" in plužne kolce, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.01.1965
630:LJU;F-0001154/I
"Ložinski plug" z dvema plužnima deskama za oranje v bregeh, Paradiž, Haloze. Teren I -...
01.10.1960
630:LJU;F-0000764/I
"Drefce" za drskat? (plug), Loče v Ziljski dolini, pri Devcu. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000749/I
"Drepce" (drevce, plug) za drskat sirk in čompe (koruzo in krompir) in ven orat, Blače 71...
630:LJU;F-0000662/I
Orauo (oralo), Prosoviče 9 pri Mariji na Zilji, Franc Napokoj, pri Šumiju. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000663/I
Puž?nč?, Prosoviče 9 pri Mariji na Zilji, Franc Napokoj, pri Šumiju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1959
630:LJU;F-0000665/I
Ora?o (oralo), Johan Golob, Brnica 14, po domače pri Marku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1959
630:LJU;F-0000666/I
"Orl" (oralo), Korpiče 9 pri Šentlenartu, Joža Colnar, pri Ferlč. Teren I - Koroška,...
01.10.1959
630:LJU;F-0000667/I
Puž?nč?, Korpiče 9 pri Šentlenartu, Joža Colnar, pri Ferlč. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1959
630:LJU;F-0000669/I
"P?h" (tudi "puh"), plug samec. Leše 6 pri Podrošci, Franc Obilčnik, po domače...
01.10.1959
630:LJU;F-0000670/I
"P?h" (tudi "puh"), plug samec. Leše 6 pri Podrošci, Franc Obilčnik, po domače...
01.10.1959
630:LJU;F-0000671/I
"P?h" (tudi "puh"), plug samec. Leše 6 pri Podrošci, Franc Obilčnik, po domače...
01.10.1959
630:LJU;F-0000672/I
"P?h" (tudi "puh"), plug samec. Leše 6 pri Podrošci, Franc Obilčnik, po domače...
01.09.1960
630:LJU;F-0000728/I
Kouče (kolesa) od dvojnega pluga, Bele Vode 42, pri Zgornjem Brložneku. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000745/I
"Drevo" ("drev?", plug), Blače 71, pri Tinču v Ziljski dolini. Teren I -...
01.10.1960
630:LJU;F-0000746/I
"Drevo" ("drev?", plug), plužna kolesca "težej?", Blače 71, pri Tinču...
01.10.1960
630:LJU;F-0000747/I
"Drevo" ("drev?", plug), zadnji del, Blače 71, pri Tinču v Ziljski dolini...
Oranje s konjem.
630:LJU;F-0000562/I
Oralo, pri Hanžiju, Podlipje 74 (prej Sv. Primož). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1957
630:LJU;F-0000465/I
"Rauc" (ralo) za oranje krompirja, Pokrče 9, pri Ciceju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000490/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000491/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000495/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000496/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000497/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000498/I
"Orauo" (oralo), tu s kolci ("podeu"), zadnja presta napačno nameščena. Vobrska...
630:LJU;F-0000499/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000500/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000501/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000502/I
"Orauo" (oralo), Vobrska gora, obč. Djekše, pri Ledinek. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000505/I
"Orau" (oralo), pri Vokarju, Vašinje v okolici Velikovca. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000506/I
"Orau" (oralo), pri Vokarju, Vašinje v okolici Velikovca. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000507/I
"Orau" (oralo), pri Vokarju, Vašinje v okolici Velikovca. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000489/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000488/I
"Ora?o" (tu "podenc" orala), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju...
01.10.1957
630:LJU;F-0000470/I
"Ora?o" (oralo), Ličja vas 17, pri Pokrčah, pri Livcu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000471/I
"Ora?o" (oralo), Ličja vas 17, pri Pokrčah, pri Livcu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000472/I
"Ora?o" (oralo), Ličja vas 17, pri Pokrčah, pri Livcu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000473/I
"Rauce" (ralo) ali "obarjouc", Ličja vas 17, pri Pokrčah, pri Livcu. Teren I -...
01.10.1957
630:LJU;F-0000474/I
"Rauce" (ralo) ali "obarjouc", Ličja vas 17, pri Pokrčah, pri Livcu. Teren I -...
630:LJU;F-0000480/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000481/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000482/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000483/I
"Orau" (oralo), pri Šternu, Čarče pri Šmarjeti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000484/I
"Orau" (oralo), pri Štermu, Čarče pri Šmarjeti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000485/I
"?ozi" orala, pri Štermu, Čarče pri Šmarjeti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000486/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000487/I
"Ora?o" (oralo), Dob 34 pri Pliberku, Janez Randeu, pri Mežnarju. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000508/I
"Orau" (tu "podenc" ali "poden" orala), pri Vokarju, Vašinje v...
01.10.1957
630:LJU;F-0000509/I
"Orau" (oralo), Šmart?n v Vašinjah, pri Ržnekarju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000514/I
Orau (oralo), Vobre, pri Gresnikarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000543/I
"?ozi" orala, Šmarjeta v Rožu, pri Podrutjak. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000545/I
"Orauči" ali "orauce" za grobat (osipati), Svinčna vas pri Celovcu. Teren I -...
630:LJU;F-0000546/I
Drevo "samc" (samično drevo), Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000547/I
Drevo "samc" (samično drevo), Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000548/I
"Dojčetno drevo", Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000549/I
"Dojčetno drevo", Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000550/I
Drevo "samc" (samično drevo), od zadaj, Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I...
630:LJU;F-0000551/I
Drevo "samc" (samično drevo), Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri Rogozu. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000552/I
Drevo "samc" (samično drevo), kolca "krpelce", Šmiklavž pri Gornjem Gradu, pri...
01.10.1957
630:LJU;F-0000557/I
Nedokončano oralo, pri Vnuk, Brezovec 32 (Sv. Trije Kralji) nad Radlekom (nad Marnbergom). Teren I...
01.10.1957
630:LJU;F-0000558/I
Nedokončano oralo, pri Vnuk, Brezovec 32 (Sv. Trije Kralji) nad Radlekom (nad Marnbergom). Teren I...
01.10.1957
630:LJU;F-0000559/I
Nedokončano oralo, pri Vnuk, Brezovec 32 (Sv. Trije Kralji) nad Radlekom (nad Marnbergom). Teren I...
01.10.1957
630:LJU;F-0000560/I
Nedokončano oralo, pri Vnuk, Brezovec 32 (Sv. Trije Kralji) nad Radlekom (nad Marnbergom). Teren I...
01.10.1957
630:LJU;F-0000539/I
"Orau" (oralo), Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000538/I
"Orau" (oralo), Mlinče, pri Bognarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000515/I
Orau (oralo), Vobre, pri Gresnikarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1957
630:LJU;F-0000516/I
Ostanek spodnjega dela starega orala, Vobre, pri Gresnikarju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000517/I
Ostanek spodnjega dela starega orala, Vobre, pri Gresnikarju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000518/I
"Orau" (oralo), Šmiklavž (Gorenčice), pri Rebaudlu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000519/I
"Orau" (oralo), Šmiklavž (Gorenčice), pri Rebaudlu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000520/I
"Orau" (oralo), pri Piklu, Tinje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000521/I
"Rauce" (ralo), pri Piklu, Tinje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000523/I
"Rau" (ralo), pri Toplej, Lovanke pri Dobrli vasi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000524/I
"Rau" (ralo), pri Toplej, Lovanke pri Dobrli vasi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000525/I
"Rau" (ralo), Pribla vas, pri Župancu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000526/I
"Rau" (ralo), od spodaj, Mokrije pri Hojniku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000536/I
"Orau" (oralo), Mlinče, pri Bognarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1957
630:LJU;F-0000537/I
"Orau" (oralo), Mlinče, pri Bognarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000561/I
Oralo, pri Hanžiju, Podlipje 74 (prej Sv. Primož). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
3.8.1951
Drevo (plug) za zagrebanje. Lastnik Franc Ručna, Staro selo 34.
31.8.1953
Oje. Zali Breg (Šlomberk) 4.
31.8.1953
Bat (kladivo) za grdajnco. Zali Breg (Šlomberk) 4.
31.8.1953
Ralo (senčedur). Brezovik 10, pri Lajnarju.