Subscribe to RSS - Oprema živine

Slovenski etnografski muzej

Oprema živine

68. d = 116 cm / v sred. dela = 28,5 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 13 cm / š med odprt...
1845
71. d = 92 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 cm / š med odprt...
1908
73. d = 111 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 8,3 (na strani desne živali) in 9 cm (na strani leve...
1924
45. d = 113 cm / v sr. dela = 22 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovratnika = 10 cm / š med obvrat...
131. d raztegnjene goži = 40 cm // pr. krogov iz leskove trte = 16 cm // d preglja = 36 cm Gož,...
77. d = 106 cm / v sred. dela = 19 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 11 cm / š med odprt...
76. d = 112 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 13 cm (levi vol) in 12...
61. d = 101 cm / v sred. dela = 21,7 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 13 cm / š med odprt...
14. š (tudi celote) = 65 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 2,5 cm / š ovratnika = 23 cm // d rožičev...
3. d = 94 cm // š ovratnikov = 23 cm / v sredi ovratnika = 8 cm (levi), 9,5 (desni)// g ovratnikov...
13. š = 58 cm, celota 64 cm / g = 9,3 cm // v ovratnika = / š ovratnika = // d rožičev = 24, p = 2,...
7. d = 120 cm / v srednjega dela = 11 cm / š jarmovega telesa (na sredi) = 7,4 cm // g ovratnikov...
1890
82. d = 113 cm / v sred. dela = 28 cm / g = 9 cm // v do vrha ovrat. = 12 cm / š med odprt. kamb =...
1858
17. d = 121 cm / v = ... / g ižesa na sredi = 5 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 4,5 cm / š...
37. d = 166 cm / v sred. dela = 10 cm / v ovrat. = 14 cm / g = 7 cm // v do vrh. notr. ovrat. = 3,5...
33. d = 149,5 cm, spodaj pri kljukah 155 cm / g jarmovega telesa = 8 cm (pri ovratnikih, sredina...
34. d = 108 cm / g jarmovega telesa = 6 cm // v kljuk = 59 cm (leve živali), 50 cm (desne živali...
35. d = 119 cm / g jarmovega telesa = 6-7 cm // v kljuk = 56 cm / š spodnjih kljukastih zapor = 34...
107. š = 55 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 9,5 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
10. d = 121 cm / v (srednjega dela) = 11 cm / g jarmovega telesa = 6,8 cm // š ovratnikov (med...
60. d = 110 cm / v sred. dela = 21 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 11 cm (desna žival) in 10,...
90. d = 111 cm / v sred. dela = ... cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt. kamb...
91. d = 110 cm / v sred. dela = 13 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11 in 12 cm / š med odprt...
56. d = 93 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 7,7 cm / š med odprt. kamb...
15. š = 48 cm, celota 52,5 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 3,5 cm / š ovratnika = 24,5 cm // d...
16. š = 58 cm, celota 62 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 5 cm / š ovratnika = 28 cm // d rožičev =...
113. š = 56 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 12 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
117. š = 56,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 8 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
118. š = 52 cm / g = 7,8 cm / v ovrat. = 6,5 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
66. d = 119 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 9,5 cm // v do vrha ovrat. = 15 cm / š med odprt. kamb...
69. d = 104 cm / v sred. dela = 24,5 cm / š = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 15 cm / š med odprt. za...
18. d = 123 cm / v = 7,5 cm / g ižesa na sredi = 4,5 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 5 cm...
1880-1900
92. d = 97 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 9 cm / š med odprt. kamb...
1912
44. d = 101 cm / v sr. dela = 21,8 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovratnika = 9 cm / š med obvrat...
80. d = 100 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8,8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 13 in 13,5 cm / š...
136. d = 51,5 cm / v = 31 cm (kolikor merita zunanji obvratni zapori) / g = 4 cm Model teleg je...
1901
57. d = 103,8 cm / v sred. dela = 21,4 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 10,5-11 cm / š med...
55. d = 92,5 cm / v sred. dela = 18 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 9 cm / š med odprt. kamb...
74. d = 103 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 14 cm / š med odprt. kamb =...
1923
67. d = 108 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 6,5 cm in 7,5 cm (na strani desnega vola) // v do...
70. d = 109 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 14,5 cm / š med odprt. kamb...
81. d = 101 cm / v sred. dela = 22,5 cm / g = 7 cm // v do notr. vrha ovrat. = 11 cm / š med odprt...
1912
43. d = 100 cm / v sr. dela = / g = // v do vrha notr. ovratnika = 8 cm / š med obvrat. zap. = // š...
19. d = 111 cm / v = 6,9 cm / g ižesa na sredi = 5,2 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 5,2 cm...
48. d = 99 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med obvrat...
1.8.1956
Družina pred hišo z vpreženo živino. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.9.1977
Volovska vprega v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Volovska vprega (levo vinogradi ob poti na Ples). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Volovska vprega v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
28.8.1958
Bukov "komat", jarem za vola. Izdelal ga je Simon Pregelj z Malega? Polja pri Colu. Pri...
1.8.1958
Jarm (brez kamb), Lozice 7, pri Rodmanovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Zgonc za ovco (zvonec), pri Verčonovih, Gradišče 36.
1.8.1958
Brentače pelje s Črnega Vrha v Vipavo. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Humat", jarem za vola. Pri Videževih, Duplje 40...
28.8.1958
Bukov "komat", jarem, pri Gorenjih Božičevih, Poreče 16...
28.8.1959
"Jarmčk", Zadlog 27 pri Črnem Vrhu, pri Lampetu, Filip Kosmač...
28.8.1959
"Jarmčk", Zdole 31, Zadlog, pri Figarju...
1.8.1956
Par volov z jarmom, Črešnjevec. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Jarm", Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič Anton. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
4.10.1965
Grozdje vozijo, vinogradi pri Drašičih. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega...
1.8.1959
Oves peljejo na vozu "podrit?nku" (ker je svet strm), Vojsko- v Humu. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Oves peljejo na vozu "podrit?nku" (ker je svet strm), Vojsko- v Humu. Teren 16- Črni Vrh...
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
28.8.1959
Jarm (brez kamb), Vojsko 57 (Hum), Peter Ogrič.
1.8.1959
Stol za klanje prašiča, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
28.8.1958
Bukov komat, pri Mihovih, Žvanuti. Izdelal ga je Franc Frelih.
1.8.1958
Komat s kambo (volovski), pri Starešinovih, Sanabor 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1881
1. d = 120 cm // š skledičastih ovratnikov = 27,5 cm / v (na sredi skledičastih ovratnikov) = 11 cm...
2. d = 100,5 cm // š ovratnikov = 23 cm / v na sredi ovratnikov = 10,5 cm // g ovratnikov = 9 cm (...
4. š = 54 cm (leseni del), 67,5 cm (celota) / g = 10,5 cm / v = 13 cm // v ovratnika = 7,5 cm / š...
130. v = okoli 26-28 cm / š = okoli 13 cm / deb = okoli 2,5-4 cm Gož, "jarmovko iz prešičeve...
1929 (do)
105. š = 64,5 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 8 cm / š med odprt. kambe = 15,5 cm // pr. odprt. za...
106. š = 70 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo...
65. d = 104 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 cm (levi vol) in 12...
59. d = 103 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 12,5 cm / š med odprt. kamb...
102. š = 55,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
89. d = 104 cm / v sred. dela = 17 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 / š med odprt. kamb...
104. š = 61,5 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 9 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
28.8.1958
Brestov "komat", jarem. Pri Jernejevih, Dobrava, Poreče 25...
28.8.1958
Jarm (kamba), pri Bezjaki, Sanabor 16.
1.10.1972
Kmeta Tomažič in Kolbl iz Slanče vesi in Miklavža si "gvervata" (pomagata) vzajemno pri...
1923
130. š = 5,5, cm / v = 6,4 cm / g = 1 cm Na podlagi besedila v III. inventarni knjigi predmetov SEM...
84. d = 108 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 10 cm / š med odprt. kamb...
87. d = 104,5 cm / v sred. dela = 14,4 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 10 cm / š med odprt...
88. d = 111 cm / v sred. dela = 16,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 12 cm (desni vol) in 13 cm...
58. d = 104 cm / v sred. dela = 17 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 12,5 cm / š med odprt...
103. š = 61 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
1920 (približno)
123. š = 64 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 9 cm // pr. odprt. za kambo = 3,...
115. š = 68 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
01.03.1957
630:LJU;F-0000424/I
Starejši jarem, spodaj "kuhla" za odstranjevanje ledu iz živinskega vodnega korita, Šober...
01.03.1957
630:LJU;F-0000434/I
Jarm, Maks Körbler, pri Pavlič, Spodnja Kapla 45. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1957
630:LJU;F-0000475/I
"Jeg?" (jarem), Ličja vas 14, pri Berdani. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000503/I
"Ih?", "podeš", "daha", "goš", "pragelj". Vobrska...
01.10.1957
630:LJU;F-0000510/I
"Ig?" (jarem), Šmart?n v Vašinjah, pri Ržnekarju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000565/I
Jarem, krajši, pri Prežlju, Podlipje 77 (Sv. Primož) nad Muto. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000566/I
Jarem, daljši, pri Prežlju, Podlipje 77 (Sv. Primož) nad Muto. Teren I - Koroška, Štajerska,...
15.10.1958
630:LJU;F-0000621/I
Jarem (nem. Jar), Mlake (nem. Laaken) št. 40, pri Hojniku, Entzi Markus, Avstr. Štajerska. Teren I...
15.10.1958
630:LJU;F-0000622/I
Jarem (nem. Jar), "arauski jarm" (paujar), dol. 1,58 m. Mlake (nem. Laaken) št. 40, pri...
01.03.1957
630:LJU;F-0000423/I
Dva jarma (zgornji starejši, spodnji novejši), Šober 26 pri Sv. Križu, Jože Hauptman, pri Dobaj...
01.12.1956
630:LJU;F-0000408/I
Novejše telege (po starem jarem), Hudinja 60, Florjan Sevšek, pri Draušniku (nad Vitanjem). Teren I...
116. š = 60,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 3 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
137. d = 26,5 cm / v = 14,5 cm (višina notranjih obvratnih zapor)/ g = 2,8 cm (podvratna zapora 2,4...
138. š = 10 cm / v = 13,5 cm / g = 0,8 cm Model enojnega jarma s kleščasto kambo, neznanega...
139. d = 11,1 cm / v = 9 cm / g = 1 cm Model teleg z gožinim sedežem in gožjo iz rafije, neznanega...
2012
127. š = 67 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 4,5 cm / š med odprt. kambe = 14,3 cm // pr. odprt. za...
630:LJU;F-0000133/I
Jarem, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Draučbaherju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1956
630:LJU;F-0000357/I
"Top?lt?n j?gu" (dvojni jarem), Sveče 89, Incko Andrej, pri Kovaču. Teren I - Koroška,...
01.11.1956
630:LJU;F-0000406/I
Jarem, Pernice, Mlake 8, pri Hermanu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1956
630:LJU;F-0000407/I
Telege (po starem jarem), Hudinja 60, Florjan Sevšek, pri Draušniku (nad Vitanjem). Teren I -...
04.10.1959
630:LJU;F-0000645/I
Top?ltn jego (dvojni jarem), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren...
04.10.1959
630:LJU;F-0000646/I
Anfah?r jego (enojni jarem), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren...
01.10.1960
630:LJU;F-0000790/I
"Jegu" (jarem) z dvema jeglicama na "cetru", Drašče v Ziljski dolini. Teren I...
01.10.1960
630:LJU;F-0000799/I
Vol, vprežen v "anf?h" jegu (preprosti jarem), Sovče nad Podkloštrom. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000812/I
"Toplt jegu" (dvojni jarem) s črčo, Rute 5 pri Podkloštru, pri Maurerju, Koler Josef...
01.10.1960
630:LJU;F-0000813/I
"Ajnfoh jegu" (preprosti jarem), Rute 5 pri Podkloštru, pri Maurerju, Koler Josef. Teren...
01.01.1961
630:LJU;F-0000814/I
"Toplt jegu - ieg?" (dvojni jarem), pri Pestotniku, Ivan Klavž, Jazbina 7 nad Črno. Teren...
01.06.1962
630:LJU;F-0000956/I
Vprega živine v jarem, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001661/I
Vola vprežena v dvojni jarem, pri Utku, Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001673/I
Jarem, Mikl Franc, Zelen Breg 9. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001689/I
Vprega, "Utek" s Strojne. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1960
630:LJU;F-0000789/I
"Jegu s črčo" (jarem), Drašče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1960
630:LJU;F-0000788/I
"Toplt jegu" (dvojni jarem), Drašče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1959
630:LJU;F-0000674/I
Jeh? (jarem), Lobnik 26, Franc Boltežar, pri Vivodu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1960
630:LJU;F-0000716/I
Jeg? (jarem) za oranje v bregu (dolžina 173 cm), Planina 14, pri Maroutu (nad Ljubnem ob Savinji)...
01.09.1960
630:LJU;F-0000717/I
Starinski jeg? (jarem), Planina 14, pri Maroutu, nad Ljubnem ob Savinji. Teren I - Koroška,...
01.09.1960
630:LJU;F-0000718/I
Jeg? (jarem) iz leta 1897, Planina 14, pri Maroutu, nad Ljubnem ob Savinji. Teren I - Koroška,...
01.09.1960
630:LJU;F-0000729/I
Jarm (telige), Bele Vode 30, pri Kozamurniku. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1960
630:LJU;F-0000740/I
Jarem, Šentvid 5, Sleme nad Šoštanjem, pri Orlu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000748/I
"Iga" (jarem), Blače 71, pri Tinču v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000772/I
"?iga", "anfoh" (preprosti enojni jarem), Moste, pri Pečniku, Ziljska dolina...
01.10.1960
630:LJU;F-0000773/I
"?iga", "toplš" (dvojni jarem), Moste, pri Pečniku, Ziljska dolina. Teren I -...
01.03.1969
630:LJU;F-0001749/I
Vuk J., Dragonja vas 74, p. Cirkovci. V vsakdanji noši. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
98. š = 61 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 19 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
1900
20. d = 118,2 cm / v = 7,6 cm / g ižesa na sredi = 4,8 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 6,2...
41. d = 108 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 9,5 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovrat. = 2,5...
tretja četrtina 20. stoletja
42. d = 112,8 cm / v sred. dela = 7 cm (z okovjem; drugače 6 cm); v ovrat. = 7,5 cm / g = 8,8 cm...
36. d = 95 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 10,5 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovrat. = 1,5...
1890
50. d = 106 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 7 cm (na sredi) in 8,5 cm (na mestu ovratnikov) // v do...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
75. d = 112 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 7,5 cm // v do notr. vrha ovratnika = 9 cm (levi vol)...
1883
78. d = 110 cm / v sred. dela = 21 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm (levi vol) in 7 cm (...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
85. d = 115 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 7,5 cm (na levem koncu) in 8,5 cm (na desnem) // v do...
72. d = 104 cm / v sred. dela = 24 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm / š med odprt. kamb...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
83. d = 103 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7,8 cm // v do vrha ovrat. = 7,5 cm / š med odprt. kamb...
38. d = 125 cm / v sred. dela = 8,5 cm (skupaj z železnim okovanim delom); v ovrat. = 7,3 cm / g =...
39. d = 128,5 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 11 cm / g = 7,5 cm // v do vrha notr. ovrat. = 4...
6. d = 99 cm / v = 16 cm / š poudarjenega dela ovratnikov = 15,5 cm / v pri vratu = 2 cm // g = 6,5...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
11. d = 114,5 cm / v = 10,5 cm / g = 6,5 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 23 cm (med rožiči...
1909
8. d = 120 cm / v = 12 cm / g = 6 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 24 cm (med rožiči) / v pri...
9. d = 92,5 cm / v = 10 cm / g = 7,5 cm // š ovratnikov (med rožiči) = 21 cm / v pri vratu = 3 cm...
sredina 20. stoletja
12. d = 172 cm / v = 9 cm / g = 6-7 cm (na levi strani od zadaj je "deblo" malce širše...
sreda 20. stoletja
97. d = 135 cm / v sred. dela = 15 cm / g = 7 cm // š ovrat. med železnimi vezmi členaste kambe =...
1862
49. d = 119 cm / v srednjega dela = 21,5 cm / g = 6 cm // v do vrha ovratnika = 4 cm / š med...
1925 ali 1926
46. d = 127 cm / v sr. dela = 23 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovratnika = 9 cm / š med obvrat...
47. d = 113,5 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 9 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
62. d = 101 cm / v sred. dela = 23 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm / š med odprt. kamb...
63. d = 100 cm (odlomljen; prej predvidoma dolg 106 cm) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 7,5-8 cm //...
1895
30. d = 106 cm (odlomljen; cel bi bil dolg okoli 110 cm) / v sred. dela = 21 cm / g = 7,5 cm // v...
sreda 20. stoletja
53. š = cm / g = cm / v ovrat. = cm / š ovrat. = cm // d kambe = cm / gornja odprt. kambe = cm;...
52. š = 57 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 9,5 cm / š ovrat. = 19 cm // d kambe = 71 cm / gornja odprt...
109. š = 55 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 6,5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo...
110. š = 69 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
sreda 20. stoletja
108. š = 62,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
111. š = 66 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 10 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo =...
112. š = 63,5 cm / g = 9 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
1947
124. š = 63 cm / g = 5,7 cm / v ovrat. = 4 cm / š med odprt. kambe = 10 cm // pr. odprt. za kambo...
1886
22. d = 108 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 6,5 cm / š med odprt...
32. d = 188 cm / v sred. dela = 11 cm / g = 10-11,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt...
1888
54. d = 96,5 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 7 cm (desni vol) in 7,5...
1917
64. d = 115 cm (okovana konca) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm (levi...
79. d = 110 cm / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm (desni vol) in 5 cm...
93. d = 105 cm (odlomljen na levi strani; cel najverjetneje 110 cm) / v sred. dela = 16 cm / g = 7,...
94. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 7,5-8 cm // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt...
95. d = 112 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 3,5 cm / š med odprt...
96. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = ... // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt. kamb =...
21. d = 116 cm / v sred. dela = 8,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 2 cm / š med odprt. kamb =...
31. d = 166 cm / v sred. dela = 8,5 cm / g = 5,5 cm // v do vrha ovrat. = 3 cm / š med odprt. kamb...
100. š = 54 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 18 cm // pr. odprt. za kambo =...
1.8.1956
Krava s klado, Šutna, pri Burjet. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
3.8.1951
Zgonc (zvonec) na ovratnem pasu. Sužiška planina.
15.8.1952
"Telege" (domače delo), Anton Bele, Stranj 3, Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Krava z barung?lnom, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Živinski zvonec na pasu iz Innsbrucka, Martin Žužek, Gorenje Gradišče 8. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Volovska oprema "telege", Raka. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Volovska vprega s telegi, iz Ržišča so pripeljali apno v Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Koš za "na maul" (živinski gobec). Lastnik Franc Škoda, Gornja Prekopa 10...
15.8.1952
Volovska vprega s telegi, iz Ržišča so pripeljali apno v Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Jarmc. Lastnik Janez Hostja, Imenje 3.
15.9.1952
Jarmc. Veliki Ban.
15.9.1952
Telege (po starem jarm). Veliki Ban.
15.8.1952
Kladovče ali spone za konja na paši, Iv. Jordan, Draškovec. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
3.8.1951
Kravja kamba. Zgornja Borjana 40.
3.7.1951
Krava z zvoncem (zguou). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Kamba za krave (pripuščanje bika). Robidišče.
3.8.1951
Kamba za tele. Zgornja Borjana 40.
31.7.1952
Kamba z zvoncem. Trenta 69.
1.7.1952
Stara kravja oprema (vprega); jegú za par krav, Kal 11, pri Čotenki, Jožef Komac. Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
Stara kravja oprema (vprega); jegú za par krav, Kal 11, pri Čotenki, Jožef Komac. Teren 8 - Trenta...
31.7.1952
Jarem, igo. Kal 6.
31.7.1952
Jarem (igô). Lastnik Franc Mlekuž, pri Špiki, Koritnica 26.
15.8.1952
"Jar?mc" za kravo ali vola ter "sevka" za žito sejat, Bambič Franc, Šentjernej...
15.8.1952
Volovska oprema "telege", Raka. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
1.8.1955
Kravi z "mižerolama" na gobcu in z jarmom, Tatre, pri Škrbčovih. Teren 12- Brkini (1.-31...
1.8.1955
Kravi z "mižerolama" na gobcu in z jarmom, Tatre, pri Škrbčovih. Teren 12- Brkini (1.-31...
31.8.1955
Jermič (jarm) iz gabrovega lesa, pri Skočarjevih, Skočaj Anton, Mrše 10.
31.8.1955
Štant, pri Sproherjevih, Slivje 32, Godina Milka.
31.8.1955
Jarem, Mrše 6, Vatovec Ivan, pri Kozlevčer.
1.1.1955
Žito vozijo domov (vola vprežena v stari jarm), Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini,...
31.8.1955
Model za krivljenje kamb, Materija 17, M?šani.
31.8.1955
Jarm, Bač 9, pri Škrku.
31.8.1955
Jarm s četverom in železno jarmnco, Markovščina 31, 32, pri Cepčevih.
31.8.1955
Štant za kravo, Tatre 16, pri Lukovih.
Kamba za napravljanje (izdelovanje) jarmičev, Tublje 10, pri Majdičevih, Krebelj Anton.
31.7.1953
Vol s komatom "ragajnom" in "korpom" (nagobčnikom), Biljana. Teren 10- Goriška...
31.8.1953
Komat (ragajn). Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.8.1953
Dvojni jarem. Plešivo 9, pri Ninču.
31.7.1953
Jarem, Medana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Laški jarm za par volov. Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.7.1953
Komet napravljajo, Zorzut Anton, Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1955
Štant za bika "prpuščat", Račice 46, pri Fučkorovih...
1.1.1955
Volovska vprega v jarm, Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Jarm, Brezovica 42, pri Koblarjevih.
31.8.1954
Jarm. Lastnik pri Plenkonu, Pot v čelo 10, Cerkno.
3.8.1951
Kšir (konjska oprema). Lastnik Andrej Koren, Staro selo 15.
1.1.1949
Konjska oprema. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.7.1949
Jarem. Dekani 111
15.9.1949
Volovska vprega s košem, Osp 46, Slavec Ivan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani...
15.9.1949
Vola z jarmom, Dekani 121, pri Lučka. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Jarmi, pr' Šordota, Kortina. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Krava s "coklo", Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.8.1950
"Telenge" (jarem), sedaj last EM, Velike Češnjice 8, pri Jerum. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
"Telenge" (jarem), pri Tomažu, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
1.1.1950
Jarmiček (žilo). Lastnik Franc Košir, Šentpavel 18.
1.1.1950
Jarmiček (žilo). Artiža vas.
15.9.1949
Par volov z jarmom, Osp 46, Slavec Ivan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Jarmenca" pri Brdudolinu v Ospu (napeta na kos lesa, da dobi pravo obliko). Teren 3 -...
1.1.1949
Volovski jarem pri Peskarji. Lastnik Jože Groznik, Blečji Vrh 12.
1.8.1949
Telenge, pri Dimniku na Selih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Volovski jarem z letnico 1909 in jarmiček ter klepišče, Mali Konec 3, Skubec Uršula. Teren 2:...
1.1.1949
Volovski jarem pri Peskarji. Lastnik Jože Groznik, Blečji Vrh 12.
Jarmiček (žil) pri Belin. Lastnik Franc Novak, Veliki Vrh 7.
1.1.1949
Volovski jarem pri Brglezi. Lastnik Jaka Janežič, Zgornja Slivnica 19.
1.7.1950
Star oslovski komat, lesen, v rabi pred 70 leti, last Perošan Anton, Pomjan. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Okrašeni jarem na volih (delan 1947), Lopar. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
15.9.1949
Nedodelan jarem, pri Misu- mlinu, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.8.1950
Pokladavni koš (živini pokladajo), Artiža vas. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Jarmiček. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 5.
3.8.1951
Samotnjak, "samotnik" (šrufn). Lastnik Anton Breška, Sužid 26...
3.7.1951
Krava s kambo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Železna kamba za tele. Lastnik pri Menič, Zgornja Borjana 37.