Subscribe to RSS - Svinjak

Slovenski etnografski muzej

Svinjak

1.8.1957
Svinjak "hlev", pri Frlinu, Sadar Marija, Valična vas 10. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
1.8.1956
Svinjaki, Jože Jeuškovec, Zaboršt 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Svinjak, Grič 1, pri Luštku. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Svinjaki "hlevi" (zadaj na tramu z belim apnom narisani dve morini taci), Janez Juršič,...
1.1.1956
Detalj hlevov za svinje, Dojmovič Anton, Koprivnik 2.
4.10.1965
Svinjak pri Mikolinih, Jože Kraševec, Drašiči 16, na njem morske zvezde. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Ivančičev star zapuščen svinjak, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.4.1967
Ivančičev star zapuščen svinjak, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Rudmanovi svinjaki (na njih morske zvezde), Milan Nemanjič, Drašiči 30. Teren 22 - Drašiči, Bela...
4.10.1965
Svinjak (v sredi prostor za krmljenje) pri Nemanjčkovih, Jože Ivančič, Drašiči 3. Teren 22 -...
1.4.1967
Ivančičev star zapuščen svinjak, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Vivodinski svinjaki, Drašiči 34. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Irgočevi svinjaki, Ana Simonič, Drašiči 33. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.8.1962
Svinjaki, pri Mihčevih, Viševek 39. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Svinjaki in s?kret (stranišče), Ana Ravšelj, Iga vas 29. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Star svinjak pri Jurcu, Stenica 21, Kos Anton. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
28.8.1957
Detajl s svinjaka pr' ta mladmu zidarju, Velike Rebrce 7, Jozefa Kocjančič...
1.8.1957
Svinjak, Janez Legan, pri Špajih, Gradenc 25. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Detajli svinjaka, pri Mežnarcu, Stavča vas 19, Franc Legan.
30.10.1951
Svinjski hlev, Zabukovje 1.
30.10.1951
Brajerjev svinjak in stranišče ("sekret"). Gorenje Laknice 39...
2.10.1951
Svinjak, Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
1.6.1964
Svinjak v hiši pri Hantetu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Star svinjak na dvorišču obnovljene hiše v Velikem Ločniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij...
1.7.1963
Svinjak pri Beškovniku, Kušar Konrad, Hudinja 17, Sv. Vid. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Zadnja stran Brodejevih svinjakov, Brodej Konrad, Brezen 55. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Župancev svinjak, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Svinski kotu" vzidan v bregu za hišo pri Čebunu, Spodnji Brezen št. 42. Teren 20 - Južno...
4.10.1965
Rudmanovi svinjaki (na njih morske zvezde), Milan Nemanjič, Drašiči 30. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Ivančičev star zapuščen svinjak, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.1.1971
Gnojni kup s svinjakom, gospodarsko poslopje v ozadju, Tešanovci 115. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Delno betoniran prostor za gnoj in levovje v stranski steni üte. Zadaj zidana üta, Tešanovci 42...
1.1.1971
Sprednji del svinjaka, tik za zidanim gospodarskim poslopjem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša...
1.4.1977
Svinjaki, Kunšperk št. 1, Geršak Jože. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Svinjaki, zadaj štala (hlev). Geršak Jože, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Hlev za svinje, pri Verčonovih, Gradišče 36.
01.04.1952
630:LJU;F-0000145/I
Pod in svinjski hlevi, Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1967
630:LJU;F-0001274/I
Svinjaki in stranišče pri Cmor Geza, Tešanovci 49, pri Murski Soboti. Teren I - Koroška, Štajerska...
21.8.1931
F0045873
Dvorišče hiše družine Arnieri.
21.8.1931
F0045874
V gosteh pri družini Arnieri.
1.1.1971
Prostostoječ svinjak, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svinjaki (levovje), kriti s slamo, Tešanovci 60. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zidan svinjak ob gümni, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
4.10.1965
Andrejčini novi svinjaki, na njih je s kredo narisana morska zvezda, Miko Pečarič, Drašiči 29...
4.10.1965
Svinjak pri Mikolinih, Jože Kraševec, Drašiči 16, na njem morske zvezde. Teren 22 - Drašiči, Bela...
4.10.1965
"Pentagram" na Andrejčinem svinjaku, Miko Pečarič, Drašiči 29. Teren 22 - Drašiči, Bela...
4.10.1965
Svinjak pri Mikolinih, Jože Kraševec, Drašiči 16, na njem morske zvezde. Teren 22 - Drašiči, Bela...
4.10.1965
"Pentagram" na Andrejčinem svinjaku, Miko Pečarič, Drašiči 29. Teren 22 - Drašiči, Bela...
4.10.1965
Irgočevi svinjaki, Ana Simonič, Drašiči 33. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Betonirani svinjak pri Žugljevih. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela...
1.1.1971
Zadnja stran svinjaka z gnojiščem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Svinjaki (levovje) iz leta 1906, Tešanovci 20. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Star, opuščen svinjak, Podčetrtek. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Levovje" (svinjak), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.9.1971
Svinjaki, Prelasko pri Podčetrtku. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
F0002223
Gospodarsko poslopje, svinjak s križi.
1.8.1957
Svinjak, hlev, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Prerez svinjaka. Lastnik Franc Groznik, pri Tomc, Veliki Vrh 1.
15.9.1949
Kotec (svinjak) pri "Tekcu", Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani...
15.9.1949
Lulčev kotec (svinjak) (s cerkvene strehe), Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1949
Kotec za prasce (svinjak).
15.9.1949
Kotec (svinjak) pri "Tekcu", skrilnata streha, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in...
3.7.1951
"Kulet" - svinjak, Podbela 6, pri Pintarju. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.8.1951
Korito za prašiča. Lastnik Jože Butul, Kred 1.
1.7.1952
Kolet (zaprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Kolet (odprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
"Kolet" (svinjak), Sp. Trenta 14, pri Mas?lc. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Kolet (odprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Kolet (zaprt): korito, jadrna in zaprnce, Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Svinjak (kulet) za prašiče. Mlekuž, Koritnica 13.
15.9.1949
Kotec za prasce (svinjak), zraven "kajba" za zajce, pri Matonu, Dekani. Teren 3 -...
1.7.1949
Kotec (svinjak) za prasce. Lastnik pri Sivčevih, Kolomban.
15.9.1949
Kotec (svinjak) pri Zerbotu, zidovi v stopnjah, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone...
Tloris svinjaka. Lastnik Franc Groznik, pri Tomc, Veliki Vrh 1.
1.5.1950
Boršt v Istri, "kotec" (svinjak) pod stopniščem pri Trparju. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.5.1950
"Kotec" (svinjak) s skrilnato streho, zraven pa stranišče, spleteno iz koruzovine, oboje...
1.7.1950
"Škaleta" za prasce (svinjak), Boršt, ograja in streha iz krlj. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Prekát - svinjak, Boršt 2, lastnik Jerman Anton Flega.
1.7.1950
Štala za prasce (prašiče) (svinjak), Topolovec. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Škalet za prasce (prašiče) (na prostem), Lopar. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.5.1950
"Kotca" (svinjaka) dveh gospodarjev- Bembič Logar in B. Jože- s skupnim izkoriščanjem...
1.7.1950
Štala (hlev) za prasce (prašiče), kamen za olje služi za kučo (hišico) za psa, lastn. Koren Lazar,...
1.5.1950
Poleg kotca (svinjak), ki ni viden (razen malo strehe s slamo), je manjši kotec (svinjak) za mlade...
1.7.1950
Vrsta "štal" za prasce (prašiče) (svinjak), Topolovec. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
15.9.1949
Kotec za prasce (svinjak), zraven "kajba" za zajce, pri Matonu, Dekani. Teren 3 -...
15.8.1952
Jurgaličevi svinjaki, delani leta 1936, Groblje 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Reteljevi svinjaki (delani leta 1947), Retelj Jože, Ostrog 1. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
Svinščak (svinjak), Gradišče 29, Vovk Andreja, pri Šimunovih, Gradišče 29.
Svinščak (svinjak) in "k?ndot" (stranišče), Gradišče 25, pri Erjavčevih. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
Nad "hlevom" (za prasca), vhod na skedenj, Ostrovica 2, pri Jurkotovih. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
Svinščak (svinjak) pod mostom na skedenj pri Vedinovih, Brezovica 24 (tu skedenj, spodaj štala-...
1.8.1955
Svinščak (svinjak) pod mostom na skedenj pri Vedinovih, Brezovica 24. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.1.1955
Dva svinščaka (svinjaka), pri Štrausu, Orehek 9, Ivan Štraus. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1948
Hlev, svinjak, Male Lipljene 6.
1.8.1948
Svinjak in skedenj s kaščo, Janez Bregar, pri Klanfarju, Bičje 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Svinjak in koš za kokljo, Ponova vas 20. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Svinjak s podom (skednjem) v ozadju, Bičje 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Tomažinov svinjak, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
Svinjak "hlevc" iz leta 1875. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
31.7.1953
Hlev za svinje (detajl), Fojana 47, Makorič Anton. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Slapnik 7, pri Grbunovih. Spredaj svinjski hlev od iste hiše, zadaj vhod v hišo Slapnik 8. Teren 10...
31.8.1953
Hlev za mlade prašiče. Nozno 6, pri Fikfakovih.
15.8.1952
Lurarjevi svinjaki v Stari vasi 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Gregoriševi svinjaki in dvorišče, Groblje 3. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Goriščov svinjak, Gorišek Janez, Ostrog 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
Valetov razpadajoč svinjak, Brezovica 16, Nad vrati cimpermanski znak. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Hlevi - svinjaki z druge strani. Lastnik Janez Gorišek, Ostrog 2.
31.7.1953
Hlev za svinje, Fojana 47, Makorič Anton. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Svinjski hlev pod larijo. Fojana 14, pri Šturnčevih.
31.7.1953
Hlev za svinje, Snežeče 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Svinjski hlev, Slapnik 3, pri Medarjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hlev za svinje, zadaj štala (hlev), vmes kurnik, Fojana 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.8.1953
Svinjski hlev. Lastnik Jože Polenčič, Fojana 19.
31.7.1953
Hlev za svinje, Kocjančič, Šlovrenc 9. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.8.1957
Svinjak "hlev", Velike Rebrce. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...