Subscribe to RSS - Orodje in naprave za vinogradništvo

Slovenski etnografski muzej

Orodje in naprave za vinogradništvo

1.10.1972
V zimskem času hranijo tropine v polivinilastih vrečah, Meško Franc, Jeruzalem št. 1, p. Ivanjkovci...
28.8.1958
Lojtrca, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Nafa za mošt, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Metlica za delo v hramu, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Vile za grozdje. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Žveplaunik, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
1.8.1958
Vinske posode: lij, nafa, šefla, Lozice 11, Žvanut Stanko. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Preša, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
28.8.1958
Korc, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
1.8.1958
Brenta z lesenimi obroči in lesena mašina za škropljenje trt, Sanabor 16, Ivan Bizjak. Teren 15 -...
28.8.1958
B?t za tlačenje tropin, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
"Budilj", lopata za štihanje zemlje in za podkopavanje gnoja v vinogradih. Pri Videževih...
28.8.1958
Vile za tropine pobirat, pri Počkarjevih, Goče 43.
28.8.1958
Posoda za žveplo, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Punta za na svinjo. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Pipa, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Vile za tropine pobirat, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
Kadiu?nca za sode žveplat, pri Verčonovih, Gradišče 36.
28.8.1958
Mreža za natakanje mošta, pri Počkarjevih, Goče 43.
28.8.1958
Rogačka za okopavanje trte. Pri Videževih, Duplje 40.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci št. 52, Jeruzalemske gorice, "püta". Teren 29 - Jeruzalemske...
Klopotec, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Vrček za vino, Cerovec 8, Polak Jože. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Gresovščak. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Orodje, ki se uporablja pri prešanju, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
Podstavek za sušenje sodov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane št. 57. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "žveplalnik". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
28.8.1958
Preša. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Greblca za tropine. Lastnik Daniel Ambrožič, Sanabor 23.
28.8.1958
Tokav?nca, bat. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Šešla za sode prat, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Brentač. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Vile za grozdje iz bedna jemat. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Brentač. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Svinja, lastnik Branko Božič, pri Maščevih, Podraga 28.
28.8.1958
Štr?naca za okopavanje vinograda, kjer je zemlja trda. Pri Videževih, Duplje 40.
28.8.1958
Renčelica za kleščenje, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Nafa za natakanje mošta ali vina. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Svinja, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
28.8.1958
Brentač, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1958
Vinske posode: lij, nafa, šefla, Lozice 14, Trošt Franc. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Lij z lesenimi obroči, Sanabor 23, Ambrožič Danijel. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vinsko posodje: mreža, vinsko rešeto, nafa in brentač, Goče 43, Aleksander Vidrih. Teren 15 -...
28.8.1958
Kanela, pipa za sod. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Kipelna veha, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Kramp za novo kopanje vinogradov, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Žleb (lesen) za mošt točit, lastnik Jože Krečič, na Majeriji, Slap 18.
28.8.1958
Šešla za sode prat, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Furlanica, orodje za sekanje "paladičev", lastnik Anton Vovk, Goče 19...
Sodi in brentači. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 -...
28.8.1958
Kipelna veha, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Penenca, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Grablje za sprešano grozdje. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Preša z novo zgornjo preklado. Lastnik Ivan Koren, pri Krenovih, Duplje 17.
28.8.1958
Svinja. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Brenta za grozdje, lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10.
1.8.1958
Stiskalnica - preša, Koren Marija, Duplje 17. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kamen pri preši, lastnik Alojzij Poljšak, pri Mustafarjih?, Slap 50.
28.8.1958
"Štrpaca" za poravnavanje zemlje, pri Starešinovih, Sanabor 10...
28.8.1958
Drat (žica) za izvleko vehe, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Bet, lastnik Ivan Benčina, Goče 15.
1.9.1958
"Maln na vrni". Gospodar melje grozdje. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Slap 63,...
28.8.1958
Šešla, zajemalka. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Šefla za zajemanje, pri Počkarjevih, Goče 43.
28.8.1958
Lij, z lesenimi obroči - za vino. Lastnik Daniel Ambrožič, Sanabor 23.
28.8.1958
Pik za kopanje v vinogradu, pri Počkarjevih, Goče 43.
28.8.1958
Maln za grozdje. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Kouc beli na reziunem stolu ("belt ragle za nograd"), pri Lovrencovih, Lozice - Žvanuti...
1.8.1958
Grozdje meljejo, Ivan Sever, Zemono 16. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Vinsko rešeto. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Greblca za tropine, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Lej (lij) bakren, pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1958
Leseni b?t za pipe zabijat, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
28.8.1958
Preša za grozdje, lastnik Jože Žgur, pri Žgurjevih, Lože 11.
28.8.1958
Šap za okopavanje vinograda, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
F0027754
Klopotec nosi na "štengi" "stolec" z "gredlom". Tega vrtijo 6 "...
1.10.1972
Sušenje kolov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "žveplalnik". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Svetilka, ki se uporablja v vinogradu, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.10.1972
"Lakonca" na sodu, Bohinec Janez, Plešivica 12. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Sušenje kolov v Fistrovičevem vinogradu, Veličane 57. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Pranje soda, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Žaga "trsnica", Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
11.10.1972
Klopotec s figurami na Jeruzalemu. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Pranje soda, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kosa za košenje trave v vinogradu, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Priprava za postavljanje kolov v Goricah, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske...
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Klopotec, Cerovec. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "tünka". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
11.10.1972
Klopotec na Jeruzalemu. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Tukač" pri Kosu, od peške preše, Cerovec, pri Novakovih. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice...
1.1.1928
F0004052
Ženska v delovni noši pred hišo. Vas se nahaja v hribu od mostu čez Labinjo pri Metliki.
01.01.1965
630:LJU;F-0001145/I
"Punjača" - lakence za natakanje vina v sode, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška,...
01.01.1965
630:LJU;F-0001141/I
"Krčenca" in kramp, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.01.1965
630:LJU;F-0001140/I
Male motke (motike) za kopat v ogradi, Paradiž, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1965
630:LJU;F-0001139/I
"Haloške motke", motike za okopat, motike za vinograd. Teren I - Koroška, Štajerska,...
SEM;F-0004040
Moški v delovni noši ob preši, Spodnja Štajerska.
22.08.1920
SEM;F-0004039
Belokranjski vinogradnik pri preši v kleti (Miha Rožman, roj. 7.7.1850).
29.10.1923
SEM;F-0004036
Jurij zidanšek ob preši (Šrangarjeva preša), postavljena leta 1866, last Jurij Zidanšek, Škedenj 9...
23.08.1920
SEM;F-0004035
Belokranjski vinogradnik pri preši v kleti (Miha Rožman, roj. 7.7.1850).
1.10.1972
Lopata za okopavanje vinograda, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "žveplalnik". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Vrček in "čep", Kuhar Štefan, Mihalovci 52. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
Koš, Cerovec št. 8, Polak Jože. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, vinogradniške škarje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Del klopotca, Železne Dveri. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Klopotec v vinogradu na Plešivici. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Klopotec na Plešivici. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
11.10.1972
Klopotec s figurami na Jeruzalemu. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Gresovščak. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "žveplalnik". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
15.10.1972
Klopotec na Plešivici. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Lopata, ki se uporablja za okopavanje vinograda, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 -...
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Železne Dveri. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Rovaš, Mihorič Janez, Mali Brebrovnik 11. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Merice za vino, Kuhar Štefan, Mihalovci 52. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Sušenje sodov, Cerovec 26. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
13.10.1972
Klopotec, Plešivica. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Sušenje sodov, Kuhar Štefan, Mihalovci št. 52. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Klopotec, Železne Dveri. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Pranje sodov, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Tropine tretajo pri Tomažič Neži, Veličane št. 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, svetilke, ki so jih uporabljali v vinogradu. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, čep. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Možnar za oznanjanje pred trgatvijo v goricah, gospodar Fistrovič Jože, Veličane 57. Teren 29 -...
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, vrček. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Pipa za sode. Kuhar Štefan, Mihalovci 52, "šejf". Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Postavljanje "lakonce" na sod, Tomažič Neža, Veličane 9. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Priprava za postavljanje kolov v Goricah, Bek Elizabeta, Jeruzalem 7. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.10.1972
"Rendos rešeto", Meško Franc, Jeruzalem št. 1. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
"Püta", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.10.1972
Klopotec, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kuhar Štefan, Mihalovci 52, predmeti, ki se uporabljajo "na preši". Teren 29 -...
Sušenje sodov, Cerovec 26. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Rovaš, Jeruzalem. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Lakonca", Kumer Alojz, Cerovec št. 19. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
28.8.1958
Lij za nalivanje mošta ali vina v sode. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
30.10.1951
Bučka. Lastnik Ludvik Šebunc, Gorenja vas 3.
Loj za pretakanje vina (lej, lijak), Poljane 2, Dograjc Franc.
1.8.1948
Lesena preša in bukova polena, Mala vas 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1955
Del preše (kumen), Pregarje 105, v Žlebu, pri Pališkovih, Pališka Anton.
31.8.1955
Brantač (brenta), Vatovlje 4.
31.8.1955
Maln (mlin) za "mart?t" grozdje, Vatovlje 4, pri Matičkovih...
31.8.1955
Klopotec, Čepar, gostilna.
31.8.1953
Stara preša (rekonstrukcija). Lastnik Toroš Rudolf, pri Peplnovih, Plešivo 24.
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kaštron. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
Preša, Breščak Jožef, Podsabotin 2. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Vilce za tropine pobirat iz čebra. Lastnik Prinčič Anton, Kozana 55.
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Zamašek za sod, pilka. Plešivo 9 (Kozinšče), pri Ninču.
31.8.1953
Renčelica za sekanje in špičenje kolov v vinogradu. Biljana 26, pri Hlipovih.
31.8.1953
Brenta. Lastnik Prinčič Anton. Kozana 55.
31.8.1953
Turkljo (prešo) vrtijo.
28.8.1957
Lij (loj) za pretakanje vina, Budganja vas 27, pri Antončevih, Franc Hočevar.
Loj za pretakanje vina (uporabljen pred 60 leti), Mačkovec 8, Travnik Franc.
28.8.1957
Preša, Dolnji Križ 4, Majer Jože, pri Reštoh.
30.10.1951
Preša, Blečji Vrh 21.
30.10.1951
"Blače" za beljenje kolov. Lastnik Alojz Tratar, Gorenja vas 1...
30.10.1951
"Štokoun?k" (štokovnik) za tolčenje grozdja v kadi (po starem). Bruna vas 16...
30.10.1951
Vinska bučka. Lastnik Julij Mikec - Brezovec, Sv. Vrh 46.
Maln (ročni mlin) za grozdje, Mačkovec 15, pri Škrletu, Koželj Franc.
1.8.1957
"Loj" (lij)- lesena posoda za pretakanje vina v sod. Hočevar Franc, pri Antončevih,...
"Sodrica", cca. 30 l, z les. obroči in veho zgoraj. Stara posoda za vino. Vrh 5, pri...
1.8.1957
Stara preša v lopi, pri Ignacij Mervar, Šmihel 25. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Brenta za grozdje, Mačkovec 15, pri Škrletu, Koželj Franc.
Pol vedra (cca. 25 l) v hramu, Vrh 5, pri Štupčevih, za merjenje vina. Mere: 2r zgoraj 33 cm, 2r...
"Loj" (lij)- lesena posoda za pretakanje vina v sod. Pograjc Anton, Poljane pri...
Maln (ročni mlin) za mletje grozdja, Poljane 2, Franc Pograjc.
1.8.1957
Preša na ovne z letnico 1863 in "ML" kratico. Primc Jože, p.d. Majzlc, Zalisec 11. Teren...
Loj za pretakanje vina, Mačkovec 9, Vidmar Terezija.
Loj (škaf) za pretakanje, Mačkovec 15, pri Škrletu, Koželj Franc.
28.8.1957
Preša, Dobrava 8, pri Žvinklovih.
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kamin za žveplanje sodov. Lastnik Gabrijelčič Anton, Vedrijan 56.
15.9.1949
"Stisk" (preša) z letnico 1852, Osp 18, Slavc Viktor. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
Strašilo v vinogradu pod Kortino (Sv. Anton). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
1.7.1949
Klešče za vezanje. Pri Tona - Karlo Šturman, Dekani 188.
15.9.1949
Druge Škofije 331, pr Mora (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Lic (cedilo) za cejenje vina. Lastnik pri Mežnarju - Avguštin Kjurman, Dekani 213.
1.7.1949
Veha. Lastnik "pr Pečurja", Kolomban 104...
15.9.1949
Moderna "torklja" (preša), Dekani 29, pri Brtučca. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Skala s sodom za vodo, Kortina 100, pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
"Stisk" star (preša), vijak je trta, spodaj skleda, Osp 80, pri Gabru, Albin Klabjan...
1.7.1949
Raškadur za roškanje grozdja. Lastnik "Pri Mežnarji", Dekani...
15.9.1949
"Raškadur" (za roškat grozdje), čudra, Dekani 141, pri Brdonu. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
"Stisk" star (preša), vijak je trta, spodaj skleda, Osp 80, pri Gabru, Albin Klabjan...
1.7.1949
Lesene vilice za grozdje in kosir za obrezovanje trt. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp...
15.9.1949
"Brentač", Osp 86, Kofol Andrej. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Ostanki kamnov iz torklje (preše), Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
"Preša", Dolenja vas 10, Vovk Jože (Pri Dimnikovem malni). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
15.9.1949
Dva kamna od torklje, Čežarji 70, Valenčič K. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
"Stisk" (preša) z letnico 1852, Osp 18, Slavc Viktor. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.8.1950
Koli za "u goro" (vinograd), Novak Anton, Št. Pavel. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
31.7.1953
Prešanje na star način (rekonstrukcija), Vedrijan 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Pipa (špinel). Plešivo 9 (Kozinšče), pri Ninču.
31.8.1953
Ploh. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.7.1953
"Sempla" za mošt, Neblo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Brenca. Lastnik Prinčič Anton. Kozana 55.
31.8.1953
Škafc. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Preša. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Brenca. Lastnik Marinič Jožef, pri Gocarjevih, Vedrijan 19.
31.7.1953
Preša na kamen, Breg 4, pri Poulovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Lujtrce (škalon) za precejanje vina skozi rešeto. Lastnik Debenjak Franc, Kozana 118.
31.8.1953
Laj (lij). Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Vilce za grozdje. Lastnik Erzetič, pri Mežnarjevih, Gradno 47.
31.8.1953
Brenta (brenca). Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.7.1953
"Koš" za v čeber z zmletim grozdjem. Čist mošt iz koša pretakajo s cevjo v sod. Kozana 31...
1.1.1950
Preša. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 6.
15.8.1950
Preša z letnico 1936 ŠM, Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Preša- Gorenja vas 6, pri Štibernik. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
30.10.1951
"Krampač" za prvo kop v vinogradu. Gorenja vas 1...
28.8.1958
Ključ za odpiranje sodov, lastnik Anton Vovk, Goče 19.
1.8.1956
"Preša" na ovna v vinogradu Štrajbuz, last Jože Jevnikar, Mali Ban 7. Teren 13-...
1.1.1956
Ornament na preši, Debeljak Janez, Kočarija 17.
1.1.1956
Preša, Jože klemenčič, Oštrc 12.
14.7.1963
Preša, Stenica 11, Franc Mauhar.
1.7.1963
Stenica 20, preša pri Skutniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 20, pri Skutniku, letnica na prešnem tramu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 20, pri Skutniku, rozeta na prešnem tramu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 20, preša pri Skutniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
30.8.1961
Preša za sadje (grozdje). Lastnica Frančiška Lukek, Straža 17.
30.8.1961
Košek za zajemanje mošta ali župe v kadi. Lastnik Jože Škarja, Brinje 24.
1.8.1961
Priprava za sipanje grozdja v lajto pri trgatvi. Lastnik Leopold Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 -...
1.8.1961
Košek za zajemanje "župe" iz kadi. Lastnik Jože Škarja, Vesela Gora - Brinje št. 24...
1.8.1961
Brenta. Lastnik Jože Škarja, Vesela Gora - Brinje št. 24. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-...
30.8.1961
"Mal?n" (mlin) za grozdje. Lastnik Janez Golob, Hom 3...
1.8.1961
Sod z lesenim rigljem. Lastnik Anton Ramovš, Hrastno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
"Loj" (lej, lijak). Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19...
1.1.1956
Rzink, Debeljak Janez, Kočarija 17.
1.1.1956
Brenta, Gal Ignac, pri Galu, Orehovec 10.
1.1.1956
Ornament na preši. Franc Pešič, Avguštine 8.
1.9.1971
Preša ob gospodarskem poslopju pri Bogovcu, Sela 63 pri Dobovi. Teren 27 - Panonska hiša -...
5.10.1965
Meždžec za gašenje grozdja, Žugelj, Drašiči 60. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...