Subscribe to RSS - Sušenje pridelkov

Slovenski etnografski muzej

Sušenje pridelkov

5.10.1965
Zdevatni kolc- ostrva, Jože Bajuk, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.8.1962
Ostrnice z deteljo pred Viševkom. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Ostrnice z žitom pred Viševkom. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Ostrnice z žitom (ječmen) in "zdeuna lojtra", na njivi med vasjo Vrhnika in Viševk. Teren...
1.8.1962
Ostrnice v Podložu, zadaj Križna gora. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Dve konici "jezerine" (seno z jezera), spredaj lansko, zadaj letošnje seno v Viševku...
1.7.1963
Senene kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope, Brezen. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja, ostrvi za sušenje sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žitne kope na Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Ostrnice z žitom (ječmen) in "zdeuna lojtra", na njivi med vasjo Vrhnika in Viševk. Teren...
1.8.1956
"Snople u koncih", Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
5.10.1965
Stožina debelačnice, Jože Simonič, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
5.10.1965
Zdevatni kolci detelje- lucerne, Bučar. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega...
4.10.1965
Zdevatni kolci z ajdo na Mikčevi njivi, Slamna vas 11. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
5.10.1965
Stog stelje, praproti, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
5.10.1965
Lonica otave, Bučar, Drašiči 28. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
1.8.1956
"Pesnico" sušijo za krmo prašičem pozimi, Oštrc. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Žito u koncih- po starem so tako sušili žito ne pa v kozoucih (kozolcih). Teren 13- Kostanjevica (1...
1.8.1956
Seno mečejo z voza na kozouc ("na srce"), Kočarija 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Kopa ("kopjč) slame, Slinovce. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Seno mečejo z voza na kozouc ("na srce"), Kočarija 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.7.1963
Kope, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žitne kope na Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja, ostrvi za sušenje sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senena kopa, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Grabljica suši seno, na poti v Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.6.1964
Sušenje sena, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Sušenje sena, spravljanje v kopice, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij...
1.6.1964
Sušenje in obračanje sena pri Poljancu, Male Lipljene 11. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Sušenje prosa na soncu, pri Mežnarju, Staro Apno 8, Lunder. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij...
1.6.1964
Sušenje in obračanje sena pri Poljancu, Male Lipljene 11. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Sušenje prosa na soncu, pri Mežnarju, Staro Apno 8, Lunder. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij...
1.6.1964
Sušenje prosa na soncu, pri Mežnarju, Staro Apno 8, Lunder. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij...
1.1.1960
Podajanje in zdevanje snopov ovsa v "kazuc" (kozolec). Lastnik Janez Cimperman, Rob 3...
1.7.1963
Zgornji Brezen 26, sušenje sena pri Dolarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senene kope na Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica, sušenje sena v kopah. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnje Brezno, kope, sušenje sena. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žitne kope na Ljubnici. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senena kopa, Zreče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kopa ječmena, pri Točaj, Brezen 44. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zlaganje žitnih kop, Točajev oča, Brezen 44, Oprešnik Lucija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Kope ječmena, pri Točaj, Brezen 44. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senene kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
"Ostrnice" (detelja v ostrnice zložena). Pri "ta novmu", Dolenje Kališče 1...
5.10.1965
Zdevatni kolci detelje- lucerne, Bučar. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega...
F0001641
Hiša, Bovec.
01.09.1956
630:LJU;F-0000374/I
Sušenje koruze na polju, Sele. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1956
630:LJU;F-0000371/I
Slama, naložena v oslico, Sele. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje
630:LJU;F-0000338/I
Ostrvi delajo (detelja), Kotmara vas, pri Kumru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1954
630:LJU;F-0000248/I
Deteljno seme (kope) suše na ostrvih, Plat 14, pri Predovniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000137/I
Ostrv zasaja v zemljo, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Draučbaherju. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000136/I
"Ostrve" zložene na "cvižl?h", da niso razmetane po polju, Šentjanž 46 nad...
23.07.1949
630:LJU;F-0000088/I
Žito v kopicah, Gornja Lendava. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000086/I
"Koši" v Pertoči v Prekmurju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.07.1949
630:LJU;F-0000085/I
"Küp" žita pred mlačvo, Poznanovci v Prekmurju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.07.1949
630:LJU;F-0000081/I
Žito v križih pri Bogojini v Prekmurju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1956
630:LJU;F-0000375/I
Sušenje koruze na polju, Sele. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1957
630:LJU;F-0000466/I
"Ojstrve" (ostrvi) za sušenje detelje, sena in slame, Pokrče. Teren I - Koroška,...
17.8.1931
F0041837
Adem-beg Čengić pri delu uporablja vile z dvemi roglji.
630:LJU;F-0001054/I
Ostrvi, Šetarova. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000800/I
"Astrve" (ostrvi), obdjane z deteljo, Sovče nad Podkloštrom. Teren I - Koroška, Štajerska...
01.10.1960
630:LJU;F-0000786/I
Ostrvi med potjo Gosinja vas - Sv. Štefan v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000742/I
"Astrve" (ostrvi) obdane z deteljo, Zahomec v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
01.09.1960
630:LJU;F-0000712/I
Kope pšenice (drog = osterv), Planina nad Ljubnem ob Savinji. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000528/I
"Stuoh", novo slovensko ime za "harfe", prenešeno iz Zgornje Koroške, Tihoja,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000527/I
"Stuoh", novo slovensko ime za "harfe", prenešeno iz Zgornje Koroške, Tihoja,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000469/I
"Ojstrve" (ostrvi) med Pokrčami in Ličjo vasjo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.07.1949
630:LJU;F-0000074/I
"Ritonje" v Filovcih, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.07.1949
630:LJU;F-0000072/I
V ospredju se suši opeka, zadaj žito v križih, Filovci v Prekmurju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.09.1945
SEM:;F-0004007
Tipično zlaganje sena v Laznem pri Kozani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.10.1972
Ogrodje za seneno kopico (pod vasjo Jeruzalem). Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Senena kopica na poti iz Jeruzalema proti Hinzejevi pristavi. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.8.1958
Čebula, Jože Miška, Erzelj 22. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
F?žu sušijo na "rešetih" (spodaj železna mreža - vpeljali Italijani), pri Pračkovih,...
1.1.1971
Kopa sena in "volek" (priprava za drobljenje grud), Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša...
4.10.1965
Janez Tržak, Slamna vas 11, zdeva ajdo na zdevatne kolce. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto...
5.10.1965
Zdevanje prosene slame v zdevatne kolce, Anton Kostelec, pri Dolskih, Drašiči 13. Teren 22 -...
5.10.1965
Razstave debelačnice, Jože Simonič, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
16.09.1945
SEM:;F-0003988
Sirk (koruza) visi v kitah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
01.01.1938
SEM;F-0004009
Nalaganje mrve v Depali vasi pri Trzinu. Fotografirano v letu 1938.
SEM;F-0003981
Nakladanje sena na voz z vpreženima konjema.
SEM;F-0003966
Ostrvi (kope) za sušenje sena, v ospredju pletena ograja, v ozadju ruševine gradu na vzpetini.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Lenasijeva mati suši otavo pred hišo. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Travnik na poti v Goriče. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
4.10.1965
Zdevatni kolci z ajdo na Mikčevi njivi, Slamna vas 11. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
1.1.1960
Podajanje in zdevanje snopov ovsa v "kazuc" (kozolec). Lastnik Janez Cimperman, Rob 3...
1.7.1952
Ostrgače pšenice skupaj na njivi za hostjo, Kal. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
3.8.1951
Kopa na pobočju. Potoki.
3.7.1951
Kopa ob poti Potoki - Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.11.1952
Kopo sena obtežijo s kamni, Potoki. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Kazuc" (kozolec), obložen s pšenico. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Kopo delajo zadružniki, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Seno gredo obračat, Gor. Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Svetak" (zvitek sena) dela, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
3.7.1951
Kopa ob poti Potoki - Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Kmalu bo kopa, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
Proso in sončnice sušijo na rjuhah, Velike Pece. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
3.7.1951
Dva "kazuca" (kozolca); na njih je obešena pšenica, na vrhu pritrjena z latami. Teren 7...
3.7.1951
Kopa ob poti Potoki - Borjana. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.7.1952
Ostrgača (kou z roglji), okoli nje razloženo seno, Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Praprot sušijo za steljo, Koritnica 9. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Grabljica v Čezsoči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Ostrgače pšenice skupaj na njivi za hostjo, Kal. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Ostrgače sena, Vrsnik - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Vrsnik - ostrgače v bregu (slikano iznad Marinčičevega brega). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Deteljo sušijo na ostrgačah, Bovec. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Uvančovka (90 let) grabi, Soča - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Obirajo seno in skladajo ostrgače, Vrsnik 64, pri Martinu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
3.7.1951
Kopo delajo zadružniki, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
Lan sušijo v snopih, da ga bodo lažje tolkli s "pravcem", Mali Kal. Teren 5- Št. Vid pri...
1.7.1949
Sušenje koruze. Lastnik "pr Karonec" - Franc Menton, Škofije 394...
15.9.1949
Kopa slame, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije),...
1.7.1950
Snopi pšenice se sušijo na drevju, ki raste na njivi, Čentur. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige...
1.7.1950
Kopa iz slamnatih bal, Krmci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Kopo delajo (seno so pripeljali iz Kopra). Kopa je zadružna, Babiči pri Marezigah. Teren 4 -...
1.7.1950
Strešenca in kopa od Furliča, Jerman Jože. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Kupi žita prislonjeni na črešnje (češnje), Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Kupi žita na njivi, Marezige. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
P?rnat pšenice v snopih na njivi, Škrljevc. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.8.1949
"Stuh" slame (ker nima kozolca), Sela 4, Toune Janez. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Dolenja vas pri mlinu- obračanje sena. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Proso sušijo, Mali Konec v Troščinah. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.7.1950
Kopa od sena, na desni kanele s pomidori (paradižniki), Lopar. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige...
1.7.1950
Seneno kopo delajo, Burji pri Kačamerju (Bržan). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
15.9.1949
Frmenton (koruza) v "reštah", Škofije 335, Hrvatin Rudolf. Teren 3 - Področje med Rižano...
15.9.1949
"Frmenton" (koruzo) vežejo v "zvežlje", da se bo sušil, Dekani. Teren 3 -...
15.9.1949
Kopa pred hišo od Zerbota, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Dve kopi pred Tinjanom. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Kopa slame, "srčina" od frmentona, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
1.7.1949
Kopa sena. Tinjan.
15.9.1949
Koruzo pripravljajo za sušenje, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.8.1950
Žito sušijo v rogovilah češnjevih dreves, Bauci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Kačamerjevi nalagajo seno na voz, ledinsko ime za ta prostor je "Lagate". Teren 4 -...
1.7.1950
"Lonca" žita na njivi pri Bečancih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.8.1949
Na travniku sušijo lan, Mala Stara vas 9. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.7.1952
Ostrgača sena, Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.1.1960
Podajanje in zdevanje snopov ovsa v "kazuc" (kozolec). Lastnik Janez Cimperman, Rob 3...
Konoplja - Pri Šlemarju v Podjerbeku "onopljo" sušijo. Iz fototeke študentskih ekip...
"Olmah" (detelja) v "kopi", ki se je udomačila pred 10 leti. Prej so spravljali...
"Ostrvi obdevajo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 599 (...
"Detela" na ostrvah in "uvadna letra" (lojtra). Iz fototeke študentskih ekip...
Sušenje pridelkov. "Stauki" - kopice koruzovne pod Goričami. Iz fototeke študentskih ekip...
Levo sušenje konoplje, nad njo so strašila iz papirnatih vrečic, desno sušenje koruze v ostrvah. Iz...
31.8.1948
Čebula na lesah, Gradež 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Rešte za sušenje koruze. Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
31.8.1948
Koruza se v kitah suši pred hišo, Male Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Obračanje sena, Udje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
Sušenje koruze v ostrvah ali samo koruzno steblo brez storža? Iz fototeke študentskih ekip...
Ostrvi, kakršne v bližnji vasi pri sv. Martinu delajo 2 leti. Prej takih niso poznali. Iz fototeke...
1.8.1961
Ječmen za škopo, Ostrožnik. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
2.10.1951
"Caufi" koruznih štrokov više na toplarjevi strešni, Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog...
2.10.1951
"Nastavki" ajdovih snopov na njivi, Bruna vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
"Caufi" koruznih štrokov, Železnik Marija, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Sušenje koruze, Zgornji Lakenc 1, pri Stranskih. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
2.10.1951
Ajdo obešajo v kozolec- mož stoji na ranti (žrd), Ostrožnik 4, Janez Jerman. Teren 6- Mokronog,...
1.8.1957
Lan sušijo- na poti Žužemberk - Budganja vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1951
Kope "stauki"; konoplja v kopah vzhodno od Drevelj. Iz fototeke študentskih ekip...
Novejši način sušenja konoplje. Pogled proti vzhodu, vzhodno od Drašč. Iz fototeke študentskih ekip...
"Ričje" na ostrvah (ješprenj). Lastnik: pri Lipju, Podjerbek 5. Iz fototeke študentskih...
1.1.1948
Grušt za dero. Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.8.1948
Lan, razprostrt med Malimi Lipljenami in Škocjanom, Bradač. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1...
31.8.1948
Prosenica se suši v otepih, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1955
Lonce in žitni snopi se suše po dežju. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Lonca" žitnih snopov, Materija. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Rž sušijo pred hišo, Male Loče, pri Oštirjevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Lonca ("luonca") iz snopov pšenice, Markovščina. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Deteljo obračajo, Javorje, pri Štrpetovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
"Louce" pšenice, Nozno. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Kopa sena, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Stržje" s stogi (4) za seneno kopo, Podpoznik - Vrisk. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
31.7.1953
Deteljo sušijo na "latah". Pri Koučnarju pod Biljano. (Gor. Brda: kozu, k?zu). Teren 10-...
31.7.1953
Obljubkovi s Slavč obračajo seno. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.8.1955
Nepovezani snopi ovsa se suše na soncu, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Lonce in žitni snopi se suše po dežju. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1948
Sušenje koruze na "reštah", Rožnik 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
30.7.1954
Kopa, v ozadju Obloke (na poti Bukovo - Zakojca). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Tako sušijo na izbi sirk (koruzo). Lastnik pri Koničarju, Prapetno Brdo 16.
31.8.1954
Kázu. Poljane 3, Maurič Franc, pri Limu.
30.7.1954
Kope sena pod vrhom Porezna. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Kazli" - kozolci (eden je "kazu") pri Bukovem. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
"Gajtri" na katerih sušijo lan v laneni jami. Gorenji Novaki 17 (pri Hudajužni). Teren 11...
1.8.1955
Žito v loncah, v ozadju Kozjane, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Stavke" (stavka) snopov ječmena, Materija. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Dve kopi sena ("seno v luoncih"), Markovščina. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.7.1953
Ograjena kopa, Neblo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).