Subscribe to RSS - Slika na lesu

Slovenski etnografski muzej

Slika na lesu

1.8.1949
"Prtiček" iz lesa, Magdalenska gora, Zgornja Slivnica 1, pri Mežnarji. Prtiček napravil...
1.8.1949
Godec- slika na oknu, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Poslikana vratca zidne omarice v mlinu Stranj št. 1,...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Hrvat roma na Tolsti Vrh. Poslikana vratca zidne omarice...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Hrvat roma na Tolsti Vrh. Poslikana vratca zidne omarice...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Kmet v razgovoru z vojaki (graničarji?). Poslikana vratca...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). poslikano slepo okno na mlinu, Stranj št. 1, Gorenje...
Znamenje pri Skoparniku iz l. 1770. Ležeča žena pod križem, na glavi ima pokrivalo kot črno avbo...
Slovensko znamenje iz leta 1926 v Zvrhnji vesi. Slika na les. Iz fototeke študentskih ekip...