Subscribe to RSS - Domačija

Slovenski etnografski muzej

Domačija

1.8.1959
Hiša, levo kozuc (kozolec), pri Kolenc, Jože Lapajne, Vojsko 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
4.10.1965
Desno del hiše, levo hlev, zadaj pod, Anton Škrinjar, Drašiči 8. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
1.4.1967
Pezdirčeva hiša in gospodarska poslopja, Drašiči 52. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
4.10.1965
Stara dvocelična hiša, novejši hlev in svinjaki, pri Rajkoči, Jože Guštin, Drašiči 10. Teren 22 -...
4.10.1965
Desno del Ceplakove hiše, Starešinič Anton, Drašiči 18, nasproti s slamo krit Ceplakov hlev, zadaj...
4.10.1965
Stara dvocelična hiša, novejši hlev in svinjaki, pri Rajkoči, Jože Guštin, Drašiči 10. Teren 22 -...
4.10.1965
Mikolina hiša, Jože Kraševec, Drašiči 12. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Jančičin hlev (v sredi), desno "hišček"= shramba, levo svinjaki, Marija Guštin, Drašiči...
1.4.1967
Žugljev dom- desno hiša, levo hlev, zadaj kozolec s podom in dero, Anton Žugelj, Drašiči 60. Teren...
4.10.1965
Mikolina hiša, Jože Kraševec, Drašiči 12. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Stara dvocelična hiša, novejši hlev in svinjaki, pri Rajkoči, Jože Guštin, Drašiči 10. Teren 22 -...
1.4.1967
Del Prevozove hiše (desno), v sredini gospodarsko poslopje, Anton Nemanič, Drašiči 40. Teren 22 -...
4.10.1965
Ivanova hiša, Jože Bajuk, Drašiči 17. Desno del hiše, levo nov hlev, zadaj star pod. Teren 22 -...
4.10.1965
Desno del Ceplakove hiše, Starešinič Anton, Drašiči 18, nasproti s slamo krit Ceplakov hlev, zadaj...
4.10.1965
Nemenjčkova hiša, desno hlev, Jože Ivančič, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
1.4.1967
Hiša Pavle Pezdirc, Drašiči 52. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Ivanova hiša, Jože Bajuk, Drašiči 17. Desno del hiše, levo nov hlev, zadaj star pod. Ob strani...
28.8.1959
Situacija Vidmarjevega doma, Leopolda Vidmar, pri Gozenk, Zadlog 24, Podtisov vrh.
1.8.1959
Kmetija "Za Humom", Erjavec Julija, Vojsko 59. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Kmetija "Za Humom", Erjavec Julija, Vojsko 59. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
Veliki Repen, domačija - obodne fasade v borjaču (kraškem dvorišču). Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 6, domačija. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Hiša in del štale pri hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 38, domačija. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Okolje B?čanove hiše št. 13. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
6.3.1968
Col 13, fasada domačije 18.-19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 31, borjač (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 47, domačija - "porton" (vhod), 19. stoletje (letnica 1888). Teren 24 -...
4.10.1965
Matjašev hlev s kaščo (letnica 1912), cementno gnojišče in svinjaki, Terezija Simonič, Drašiči 37...
4.10.1965
Ivanova hiša, Jože Bajuk, Drašiči 17. Desno del hiše, levo nov hlev, zadaj star pod. Teren 22 -...
4.10.1965
Stara dvocelična hiša, novejši hlev in svinjaki, pri Rajkoči, Jože Guštin, Drašiči 10. Situacija...
4.10.1965
Stara dvocelična hiša, novejši hlev in svinjaki, pri Rajkoči, Jože Guštin, Drašiči 10. Teren 22 -...
1.1.1969
Matavun 10. Spahnjenca iz začetka 17. stoletja. Tu cela domačija. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.7.1963
Župancova kmetija, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zbičajnikova domačija, zadaj levo Ločnik, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Samotna kmetija v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pobreznikova domačija, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Kmetija na Kungoti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Dom tkalca in ljudskega pesnika Martina Podgorška, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
14.7.1963
Situacija pri Beshovniku, Hudinja 17, Kušar Konrad.
1.7.1963
Vitanje, domačija pri Lahu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Samotna kmetija s senenimi kopami, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogled na kmetijo (lega), Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pri Žnidarju, Alojz Kamenik, Hudinja 68. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kušarjeva kmetija, Anton Kotnik, Hudinja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Prednja in zadnja Draušnikova domačija, Hudinja 60. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 58, pri Petrelu, domačija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1956
Pogled na domačijo pri Polčarju, Kočarija 2 (na desno v drevju hiša za prebivanje). Domačija leži...
1.8.1956
Dom (čebelnjak, kozolec, pod in hiša s štalo- hlevom)- vse leseno, Ivan Križman, Malence 2. Teren...
1.8.1956
Stan Franceta Juršič, Avguštine 9 (levo dimnica, desno svinjaki, v sredi hiša s konca, zadaj štala...
1.8.1956
"Stanje" (domačija) v Kočariji, pri Polčarju (hiša desno v drevju). Teren 13-...
1.8.1962
Hiša s štalo, Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Hiša s štalo pri Gregorčkovih, Vrhnika 23. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Domačija: hiša, svinjaki, novejši skedenj s "štanti" ob straneh. Pri Mihčevih, Viševek 39...
1.8.1962
Hiša in štala, Viševek 43. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Hiša s štalo, pri Palščovih, Janez Kraševec, Iga vas 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Hiša, nasproti štala, Pudob 28. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Pobreznikov cimpr, Vidmar Marija, Skomarje 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja, domačija pri Ovčarju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Domačija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kmetija Zbičajnik, Viktor Kovše, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1980
Kompleks kmečkega dvorca iz konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja (objekt je bil predelan leta...
Hiša in gospodarsko poslopje.
Celoten pogled na hišo, dvorišče z vodnjakom.
Prežljeva hiša, dostop.
Hiša, domačija.
1.1.1926
Domačija ob cesti.
1.10.1972
Del hiše in gospodarskega poslopja Janeza Miklošiča, Ilovci 22, p. Miklavž. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.1.1972
Plešivica 33, Ivančič Franc. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kmetija Rajh, Slanča ves 69. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Kmetija, Maks Fekonja, Plešivica. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu (pred hišo levo panji na paši). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hiša na Ravniku št. 3. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu (pred hišo levo panji na paši). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
01.01.1950
630:LJU;F-0000044/I
Dom v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje
01.01.1950
630:LJU;F-0000045/I
Dom v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000093/I
Visokogorska kmetija (in gostilna), po domače Podnar v Podnu, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška...
F0000102
Hiša, na dvorišču voz lojtrnik.
F0000084
Kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, Gorenjska.
13.7.1931
F0045489
Pogled na domačijo Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba sta pevca...
13.7.1931
F0045473
Tloris domačije Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba sta pevca...
01.07.1975
630:LJU;F-0001672/I
Pogled na Utkovo kmetijo z Zelen Brega, Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1967
630:LJU;F-0001273/I
Stara hiša, levo del novega gospodarskega poslopja, desno svinjaki, Cmor Geza, Tešanovci 49, pri...
01.11.1967
630:LJU;F-0001272/I
Stara hiša, levo del novega gospodarskega poslopja, desno svinjaki, Cmor Geza, Tešanovci 49, pri...
01.11.1967
630:LJU;F-0001271/I
Stara hiša, levo del novega gospodarskega poslopja, desno svinjaki, Cmor Geza, Tešanovci 49, pri...
01.07.1937
630:LJU;F-0000128/I
Kmetija Skitek na Klemenovem Vrhu pri Prevaljah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000097/I
Pri Križniku, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000096/I
Kmetija v bregu, Sp. Vranjščnjak, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000095/I
Kmetija na ravnini, po domače Sošet, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.8.1958
Pri Žnidarjevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Čebele na paši na Nanosu pri Blažonu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1971
Dvoriščna stran stanovanjskega poslopja, v ospredju "studenec", Melinci 74. Teren 27 -...
1.1.1971
Tipično dvorišče s stanovanjskim in gospodarskim poslopjem v ključu (čisto levo gümla, nato hlev -...
1.1.1971
Levo stanovanjski, v sredi gospodarski del, čisto desno gümla, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša...
1.8.1959
Ivanškova domačija (hiša in štala- hlev), Zadlog (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Domačija pri Bajcu, Jožefa Bajc, Kanji Dol 5. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kmetija "u Humu" (zadaj Oblakov vrh), Ogrič Peter, Vojsko 57. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Hiša in štirna (vodnjak), Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Kmetija, "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
1.8.1959
Ivanškova domačija (hiša in štala- hlev), Zadlog (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Kmetija "u Gač?nk", Vojsko (Skok Andrej) (spada pod Zgornjo Trebušo št. 91). Teren 16-...
1.8.1959
Vojsko- Vogalce (spredaj Štefanova štala- hlev in hiša, nato Podobnikova hiša). Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Pircova hiša in štala (hlev) (Ludvik Pirc), Zadlog 8 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Podobnikova šupa (levo) in hiša, Vogalce (Vojsko). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.1.1971
Propadla domačija, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1977
Lapova domačija, Podsreda 93 (rojstna hiša Titove matere). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
3.12.1976
Lesena (želarska) hiša z značilnim vodnjakom na dvorišču, Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (...
1.4.1979
Kmetija, Košar Anton, Biserjane 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Kmetija, Košar Anton, Biserjane 12. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Meletova domačija, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.9.1977
Samotna kmetija blizu Javerškovih (v "Loki"). Teren 32- Posotelje, 1977...
1.9.1977
Lapova domačija, Podsreda 93 (rojstna hiša Titove matere). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Meletov kozolec in hiša, Kunšperk 3 (Juričko Anton). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.8.1959
Levo hiša, desno štala (hlev), pri Židniku, Rudolf Marija, Kanji Dol 3. Teren 16 - Črni Vrh -...
1.1.1966
Domačija. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
15.8.1952
Kašča, štala (hlev) in pod, desno hiša, Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej...
1.7.1952
Hiša, kjer je Joužovka na Rutu že 32 let. Niso vedeli, kako bi rekli pri hiši, pa so se izmislili...
1.7.1952
Goušnarica hiša, Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 35, pri Jorčci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Mokarjeva hiša, Sp. Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Čezsoča 88, pri Kranjci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 27, pri Kaušci, ena najstarejših hiš v Soči, prvi prednji del prvotnejši, drugi širši (kjer je...
1.7.1952
V Lomu - Soča 77, Vrsnik (pri Lomarci - Terezija Kravanja). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Bavščica 26, pri Mišci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Kaušcu, Soča - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Sp. Soča 107 in št. 108, pri Stergulci (na Kausoncu). Primer dveh skupaj zidanih hiš. Teren 8 -...
31.7.1952
Situacija doma. Lastnik Ivan Zorč, pri Rutarji, Trenta 42.
1.7.1952
Vrsnik 83, pri Pezdelči, zapuščena hiša z ognjiščem, nekdaj gank okrog hiše. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Bavščica 21, pri Muhi. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčičeva hiša, Soča 68 (Pod Skalo). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na Korečnikov dom, Vrsnik - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Touderjev dom, Trenta 49. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
15.8.1952
Hiša in "stan" (snica, pod štala (hlev), verštad), Piletič Nace, Dolenja Stara vas. Teren...
15.8.1952
Manjša domačija: lesena hiša, štala (hlev) s podom ter "aufkar" (kozolec), Pirnar Marija...
15.8.1952
Hiša (lesena)- zadaj toplar (dvojni kozolec), desno kašča in pod, spredaj desno štala (hlev),...
1.7.1952
Prva domačija pri Rejčci ob vhodu v dolino Lepenjice (na levi strani). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Pogled na Rutarjev dom v Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Del Lemovja. Tri hiše: pri Toneci, pri Gašperji, pri Kubišci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Soča 36, pri Barv?šči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčičeva hiša Pod Skalo - Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Bavščica 21, pri Muhi. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Trenta 18, pri Petru. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Na Skali 57, pri Maticu, prednja stran hiše, ki je nenavadno široka. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Uvančeva hiša, Sp. Trenta 13. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na Rutarjev dom v Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Zapuščeni hiši pri Špilcu in pri Uvancu, Na Skali (Soča). V času NOB tu partizanska bolnica. Teren...
1.7.1952
Mokarjeva hiša, Sp. Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Čezsoča 65, pri Lesjaki. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
15.8.1950
Pogled na samotno kmetijo, Glogovica 5, pri Anabal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Žeblarjeva hiša in gospodarsko poslopje v Trbincu (Žeblarjeva zato, ker je rod prišel iz Krope)...
1.7.1950
Domačija, tloris, Sabadini 102, lastnik Sabadin Albert - pr Sluga.
1.7.1950
Domačija, tloris, Bernetiči 41, lastnik Kavrečič Andrej - pr Brdinc.
Hiša z "bala(n)durjem, Delešto Ivan, Kućibreg 28. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
Prerez B-B, Mali Vrh 3.
1.8.1949
Puciharjev dom in toplar z letnico 1886 in napisom: "Jakob Fink", Huda Polica 6. Teren 2...
Prerez A-A. Mali Vrh 3 (nova 7).
Prerez C-C. Mali Vrh 3.
Tloris hiše, štale, drvarnice. Lastnica Fračiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
Dom Jožefa Vovka, Dolenja vas 10, pri Dimnikovem malni. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.1.1949
Situacija. Tlake 3
Situacija. Lastnik Janez Ferbežar, pri Matizelnu, Mali Vrh 7. Hiša je bila leta 1959 predelana.
3.7.1951
Robidišče 21, pri Matevževsk. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.7.1952
Del Moženice. Hiša in dve pristaji (pri Derča). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soči 51, pri Mlinarji. Hiša z žago, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na Mas?lčev dom. Spredaj ostrgače sena, Sp. Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Marinčičeva hiša Pod Skalo - Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled proti Tožbarju (zadaj zvonik), Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Bavščica 16, pri Klumpči - Ana Mrakič. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hiša, Kal 4, pri Ganzu. Obnovljena l. 1922. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčičeva hiša v Soči 68 (Pod Skalo). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 31, pri Korlni (primer obnovljene hiše). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na hišo z žago v Zg. Soči 51, pri Mlinarji, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Dve domačiji: Klinarjeva in Petrova (na koncu), Lepena - spredaj "čompe" (krompir). Teren...
1.7.1952
Pogled na Rutarjev dom v Trenti. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na hišo od zadaj - vhodna stran, Na Skali 57, pri Maticu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Domovi na levem bregu Lepenjice. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Touderjev dom, Trenta 49. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.1.1949
Situacija Malnarjevega doma. Lastnica Marija Hočevar, pri Malnarju, Gojniče 7.
1.1.1966
Dvorišče pri Gorenjščku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.1.1948
Situacija, Rožnik 12.
1.1.1948
Situacija, Medvedica 10.
1.1.1948
Situacija, Male Lipljene 27.
1.1.1948
Situacija, Veliki Ločnik 8.
30.7.1954
Samotna kmetija "na Grintovc", Čerin Anton, Plužnje (zadaj iztrebljena senožet). Teren 11...
30.7.1954
Samotna kmetija "na Grintovc", Čerin Anton, Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
"Kozuc" (dvojni kozolec) in "štala" (hlev) (zadaj hiša) na poti med Šentviško...
30.7.1954
Samotna kmetija v Zakojški grapi. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Samotna kmetija na Reki (foto iz poti k Sv. Ivanu na Šebreljah). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Desno štala (hlev), zgoraj šupa, levo "pod gepəlnam", pri Toumažu, Gorenji Novaki 38...
30.7.1954
Samotna kmetija "pri Cmilku", Vincenc Peternel, Gorenji Novaki (v Škofju). Teren 11-...
30.7.1954
"Bajta" majhna hiša za gostje Vojska harija "za krogam" Cerkljanski Vrh 3...
30.7.1954
Kmetija, Cerkljanski Vrh 1. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
1.8.1948
Rožnik 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Bajdetu, pod, histnik, hiša. Na kevdru letnica 1828, Gradež 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Situacija, Male Lipljene 1.
1.6.1964
Ahlinova hiša. Pod isto streho (levo) štala (hlev), spredaj Lukatova štala. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
"Odnes" pri Škrabarjevem podu, zadaj vrhhlevna hiša, Gradež 3. Teren 21 - Škocjan na...
1.1.1966
Domačija. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Tomažinova obnovljena hiša, desno pod. Janez Tomažin, Rožnik 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Tomažinova obnovljena hiša, desno pod. Janez Tomažin, Rožnik 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
Samotna kmetija z mlinom v Zgornjem Zabukovju (sedaj Gorenje Zabukovje). Teren 18 - Šentrupert na...
28.8.1957
Situacija doma, tloris, Franc Zaletel, pri Štupčevih, Vrh pri Križu 5.
Hiša v Zvrhnji vesi z dvoriščne strani z ganki in "studencem" - vodnjakom v ospredju...
1.8.1948
Rožnik 8, pri Luketovih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Rožnik 8, pri Luketovih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Birtu, Pece 13. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Stegnjeni dom, Velike Lipljene 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Domačija, Mehle Alojz, Ponova vas 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
30.7.1954
Kmetija dolina, Cerkljanski Vrh. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Samotna kmetija, "Zavrham", Cerkljanski Vrh 11 (strma streha na štali- hlevu). Teren 11-...
30.7.1954
Levo del štale (hleva), desno hiša, vmes "ograd" in stranišče. Pir Kristin, Pečine 36...
1.8.1955
Obrovtna hiša in štala (hlev), Rjavče 17, Ivan Gostinčič. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Mahnetova hiša in štala (hlev), Huje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Štala (hlev) in del hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša in štala (levo spodaj vhod v štalo- hlev, desno vhod v skedenj), Franc Mezgec, Kovčice 14, pri...
1.8.1955
Slamnata paža pred vrati štale (hleva), Ritomeče 5, pri Martinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Ferjanna, hiša in štala (hlev). Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.1.1955
Hiša in skedenj, pri Kaščarjevih, Slivje 7. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-...
1.1.1955
Hiša, štala (hlev) in svinščak (svinjak) v Rožicah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
1.8.1955
Hiša in del lope, pri Valenčič, Brezovo Brdo 6. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša in štala (hlev) pri Žnidarjevih, Marija Mezgec, Velike Loče 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša, štala (hlev) in svinščak (svinjak), Brezovo Brdo, št.17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Svinščak (svinjak), štala (hlev) in hiša pri Micnih, Anton Butinar, Hrušica 33. Teren 12- Brkini,...
Stara kolonska hiša s štalo (hlevom), Badistuta Ivan, Hum 54. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
1.8.1955
"Paža" pred vrati štale (hleva), pri Tomaževih, Ritomeče 4. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.1.1955
Hiša in štala (hlev), pri Kozlenk?n?h, Franc Dodič, Obrov 18. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
Štala (hlev) in hiša, pri Balonovih, Karlo Kakovič, Ritomeče 2. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
30.7.1954
Zakojška grapa, samotna kmetija. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
1.8.1955
Obrovtna hiša in štala (hlev), Rjavče 17, Ivan Gostinčič (tu s konca). Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Pri Valinovih, Ostrovica 10 (na desni vhod na uoder), št. 11 pri Valajsovih (kalonja), baje po...
31.8.1955
Domačija, pri Kariševih, Renko Martin, Slivje 35.
1.8.1955
Obrovtna hiša in štala (hlev), Rjavče 17, Ivan Gostinčič. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Hiša in štala (hlev), pri Popinci, Pepo Dodič, Obrov 10. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
Del hiše in štala (hlev) v vasi Podgrad pri Rodiku. Fotografirano iz cerkvenega obzidja. Teren 12-...
1.1.1955
Štala (hlev) in hiša, pri Nograjkinih, Franc Ceglar, Obrov 24. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
"Paža" pred vrati štale (hleva), pri Tomaževih, Ritomeče 4. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
Hiša in štala (hlev) pri Lukatovih, Miha Šturm, Gradišče 42. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša in štala (hlev) pri Pavlinovih, Jože Kakovič, Ritomeče 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).