Subscribe to RSS - Polšji lov

Slovenski etnografski muzej

Polšji lov

1.1.1950
Past za polhe. Lastnik Alojz Kastelic - pri Gašperju, Hrastov Dol 13.
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Polharji ob ognju v gozdu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Polharji ob ognju v gozdu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Polharji ob ognju v gozdu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Zatikanje pasti na drevo. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pouhove škrince in pouhove kožice, Jože Debeljak, Podgora št. 8. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.8.1959
Past za polha, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
28.8.1959
Pouhova škatla (polšja past), Zgornje Lome 11, Čuk Franc, pri Oblak.
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
28.8.1959
"Pouhova" škatla (polšja past), Zgornje Lome 11, Čuk Franc, pri Oblak...
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
1.6.1964
Polharji gredo na lov. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.1.1950
"Reužlec" za lov na polhe. Lastnik Alojz Kastelic - pri Gašperju, Hrastov Dol 13...
15.9.1952
"Pouš?nca" (past za polhe). Vratno 4...
15.9.1952
"Hur?nca" (past za dihurje). Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36...
15.9.1952
Past za polhe. Lastnik Janez Župan, Javorovica 10.
1.8.1948
Koš za polhe s samojstrami. Nosi Gorjup, abitur. Male Lipljene 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Polharji gredo na lov. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Napenjanje vzmeti na pasti. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Polharji se vračajo z lova. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Natikanje samojstre na palico. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Past z ujetim polhom. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
1.6.1964
Polharji gredo na lov. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Sušenje polšjih kožic pri Kotovih, Franc Perko, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...