Subscribe to RSS - Pokopališče

Slovenski etnografski muzej

Pokopališče

1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.7.1963
Zreče, nagrobni kamen na tamkajšnjem pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zreče, nagrobni kamen na tamkajšnjem pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zreče, nagrobni kamen na tamkajšnjem pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja, nagrobnika rimskih vojakov v kapelici nad št. 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963...
1.7.1963
Zreče, nagrobni kamen na tamkajšnjem pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Nagrobni spomenik na pokopališču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1959
Grob z lesenim križem na pokopališču na Vojskem. Teren 16 - Črni Vrh - Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1958
Nagrobni kamen, "spomenik" na pokopališču na Slapu. Napis: "Tukai pozhva truplu...
1.8.1958
Nagrobni kamen, "spomenik" na pokopališču na Slapu. Napis: "Tukai pozhva truplu...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.11.1965
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Otroški grob na pokopališču v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Otroški grobovi na pokopališču v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
2.11.1976
Idrija - pokopališče. Teren 31- Idrija, 1976.
2.11.1976
Idrija - pokopališče. Teren 31- Idrija, 1976.
2.11.1976
Idrija - pokopališče. Grobovi umrlih iz umobolnice. Teren 31- Idrija, 1976.
16.8.1931
F0046108
Turški grob.
F0000407
Cerkev ob pokopališču. Danes cerkve ni več, sezidana je nova na drugi lokaciji.
01.01.1940
Kostnica žrtev 1. svetovne vojne (tudi Kostnica kranjskih Janezov) na Žalah.
01.01.1941
Nagrobnik na Žalah.
01.01.1941
Nagrobnik na Žalah.
01.01.1941
Nagrobnik Ivana Šušteršiča na Žalah.
01.01.1941
Grob škofa Antona Bonaventure Jegliča na Žalah.
01.01.1941
Grob škofa Antona Bonaventure Jegliča na Žalah.
18.7.1931
F0041297
Prepisovanje napisa na grobu enega od junakov vojnih iz let 1876, 1877 in 1912: "Tukaj počiva...
01.07.1965
630:LJU;F-0001226/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1965
630:LJU;F-0001225/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
2.11.1976
Idrija - pokopališče. Grobovi umrlih iz umobolnice. Teren 31- Idrija, 1976.
2.11.1976
Idrija - pokopališče. Teren 31- Idrija, 1976.
1.7.1980
Gotski nagrobnik ob cerkvi v Razdrtem, prinešen iz Sv. gore. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Nagrobna plošča, vzidana na južno steno cerkve v Razdrtem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Nagrobnik ob cerkvi v Razdrtem, prinešen iz Sv. Gore. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
630:LJU;F-0047428
Cerkev sv. Katarine. V: album III, 1930-1940.
630:LJU;F-0047681
Grob sultana Murata, Kosovo polje. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1939
V-8149
Gradnja Plečnikovih Žal leta 1939.
01.10.1957
630:LJU;F-0000494/I
Tabla v spomin na nesrečo na pokopališču v Djekšah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1964
630:LJU;F-0001101/I
Pokopališče v Vojniku pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1964
630:LJU;F-0001102/I
Pokopališče v Vojniku pri Celju. V ospredju otroški grobovi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1941
Grob škofa Antona Bonaventure Jegliča na Žalah.
1.8.1949
Pokopališče v Troščinah (v kotu je že od nekdaj kašča in lopa za konja). Teren 2: Šmarje- Sap-...
31.7.1953
Pokopališče v Biljani, zadaj Šmartno. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.1.1955
Biščakov spomenik na Mislejskem pokopališču, delo Luke Hlebčevega. Teren 12- Brkini, posneto v času...
Spomenik trnovskega dekana Ivana Vesela- Vesnina v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Teren 12- Brkini,...
1.8.1955
Kamnit križ na "žegnu" (pokopališču), Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Detajl s pokopališča podružnične cerkvice v Podgradu pri Rodiku. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Nagrobnik Lucije Rubessa, matere vremskega fajmoštra J. B. Rubessa, Vreme, pri fari. Teren 12-...
Spomenik trnovskega dekana Ivana Vesela- Vesnina v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Teren 12- Brkini,...
1.1.1955
Nagrobnik Urbana Novaka, farmana v Vremah pri fari, let. 1820. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1955
Nagrobnik Lucije Rubessa, matere vremskega fajmoštra J. B. Rubessa, Vreme, pri fari. Teren 12-...
30.7.1954
Nagrobni kamen na pokopališču v Otaležu (črke izklesal Bizjak, pri Mežnarju). Teren 11- Cerkljansko...
1.8.1948
Pokopališče v Št. Jurju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.7.1953
Spomenik na pokopališču v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Star nagrobni kamen na pokopališču ("žegna") pri cerkveni podružnici v Fojani. Pokopan...
Mrtvašnica ("totenkambra"), Sv. Križ nad Kojskim ("Tabor nad jezerom"). Teren...
1.8.1949
Del zvonika, zadaj kašča, lopa, desno grobovi in sadno drevje- vse na pokopališču okoli troščinske...
1.7.1950
Star kamnit križ na grobu na pokopališču v Pomjanu. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Nagrobnik, Marezige 1872 (Babič). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem...
Nagrobna plošča iz litega železa na pokopališču v Št. Vidu. Livarna je bila na Dvoru pri Žužemberku...
3.7.1951
Pokopališče, Kred. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Nagrobnik. Kobarid.
3.7.1951
Pokopališče, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.7.1952
Napis na nagrobniku ob cerkvenem zidu v Bovcu (detajl). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Napis na nagrobniku ob cerkvenem zidu v Bovcu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1953
Spomenik na pokopališču v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Britof (vas). Del pokopališča z lesenimi nagrobnimi križi (pokopališče je "žegen"). Teren...
1.8.1951
Nagrobni križ s procesionalnim križem na Zilji. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Nagrobni križ na pokopališču v Rožeku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Križ na pokopališču v Št. Ilju. Najstarejša oblika križa. Lastnik: Franc Kovačič, Podjerbek, p.d...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ, najden na pokopališču na Dvoru, sedaj last dekana Alojzija Zupanca, Šmihel...
1.8.1957
Križ na pokopališču v Šmihelu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
2.10.1951
Železen nagrobni križ na pokopališču v Mokronogu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ, najden na pokopališču na Dvoru, sedaj last dekana Alojzija Zupanca, Šmihel...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
Železni nagrobni križ, domače kovaško delo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Nagrobni spomenik (slovenski) na vzhodni strani pokopališkega obzidja. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Grob Gabrijela Wuttija na pokopališču v Melvičah. Najznačilnejši tip groba na tem pokopališču. L...
1.8.1951
Nagrobni dvojni križ z znamenjem IHS na zgornji prečki, na spodnji pa z letnico 1871. Iz fototeke...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Križ na pokopališču v Šmihelu. Kristus izdelek železarne na Dvoru. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
2.10.1951
Železen nagrobni križ na pokopališču v Mokronogu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...