Subscribe to RSS - Tkalstvo

Slovenski etnografski muzej

Tkalstvo

1.8.1961
Janez Bartol meri platno, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.7.1963
Pretikanje niti- vezava v vozel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec iz Resnika 10, pri Kavcu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec za statvami, Zgornji Dolič, Verboten, v roki ima čolniček. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Tkalec s snovalnico. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalski vozel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Čolniček. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Klančiči" v škatli, niti pretaknjene čez "snovalnico". Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
30.8.1961
Priprava za "štrike vit" (navijanje vrvi). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Škatla za "klopke" (klopčiče). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Garnk" za prejo navijat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Pogled na "šiunco" (sušilnico za lan) od zgoraj. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Priprava za "štrike" (vrvi) delat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.1.1960
"Brdalu" za oprte delat. Lastnica Terezija Šteblaj, Veliki Osolnik št. 18. Teren 17 -...
1.1.1960
"Brdu" za oprte delat. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.7.1963
Franc Špegelj ("Peternež"), Spodnji Dolič 17, kaže platno. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
14.7.1963
Statve, skica, Spodnji Dolič, Mutnik.
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
28.8.1959
Deli pri statvah, Strmec 4, pri Medvedu, Čuk Alojz.
25.08.1920
SEM;F-0004556
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
SEM;F-0004559
Del sobe ("hiše"). V ozadju peč, ženska prede na kolovrat, moški s sekiro seka desko,...
05.04.1923
SEM;F-0004580
Izdelovanje sitov v Stražišču št. 109. Statve: rogovnica, stebarc, ponk, rotovil, podložnik. Kozel...
27.08.1920
SEM;F-0004581
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
27.08.1920
SEM;F-0004582
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
25.08.1920
SEM;N-0002109/a
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
27.08.1920
SEM;N-0002114/a
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
15.8.1962
"Rifl" za lan "riflat" (čistit). Podlož 13...
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Greben za česanje lanu. Ivana Palčič, Vrhnika 19.
15.8.1962
Dva grebena za česanje lanu, Jože Almajer, Vrhnika 25.
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
"Rifl" za lan čistit. Jože Almajer, Vrhnika 25...
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.1.1920
F0000839
Belokranjice - tukačice, oblečene v starejšo nošo za fotografiranje. Fotografirano v letu 1920...
30.8.1961
"Snovalu" (snovalna deščica). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.1.1949
Sabla za izdelovanje predpražnikov. Lastnik France Boh, Zgornja Slivnica 15.
1.1.1948
Statve. Lastnik Alojz Jeršin, Udje 19.
1.8.1948
Statve, Jeršin Janez, Udje 19. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Tkalsko orodje, garnprat. Lastnik Alojz Jeršin, Udje 19.
1.1.1948
Tkalsko orodje, snovača. Lastnik Alojz Jeršin, Udje 19.
"Statve za žnurce" pri Kajžu, Vabrnja ves št. 15, ki jih je naredil pred 30 leti Urban...
Lan na ostrveh. Lastnik: Melher Matija, Podjerbek 16, vulgo pri Adamu. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Prvi predmet je priprava za navijanje vreten za osnovo, drugi predmet je "trajbnc" "...
1.8.1951
Voz za "štriče" ima dve "špuli", od katerih je ena pritrjena na tem vozičku, na...
1.1.1948
Trlica na kobili. Lastnica Frančiška Jakič, Veliki Ločnik 4.
31.8.1954
Statve za trakove likat. Gorenji Novaki 17.
31.8.1954
Statve. Lastnik Janez Podobnik - pri Kašnerju, Podlanišče 41.
1.1.1949
Šivanka za izdelovanje predpražnikov. Zgornja Slivnica 15
1.1.1949
Trlica.lastnik Anton Vidic, Pleše 2
1.1.1949
Statle (statve) za izdelovanje predpražnikov. Lastnik France Boh, Zgornja Slivnica 15.
1.1.1949
Štrik?nca. Lastnik France Boh, Zgornja Slivnica 15.
15.9.1952
Snovanje osnove (tkalec). Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13.
15.9.1952
"Gar?nk" za navijanje štren. Lastnik Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13...
15.9.1952
Tkalski "stou" (stol, statve). Lastnik Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13...
30.7.1954
Hudajužnova mati "hke" trakove z grebenom in nožem (vsa naprava skupaj se imenuje "...
1.8.1951
Pri Bedenu delajo "pantlne" za žakle na statvicah. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1957
Tkanje pri Tkavcu, Šmihel 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
30.8.1961
Predivo. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
Trlica. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1.
30.8.1961
Naprava pri tkalstvu. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
Priprava za trakove tkat. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri Šentrupertu 6.
30.8.1961
Priprava za "štrike vit" (navijanje vrvi). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"T?r?lca" (trlica). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Dilca za trakove delat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
Hlapec (podstava) za pobiranje čolničkov. Bistrica 29.
30.8.1961
Pomočnik za "šprikle". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Detajli statev. Lastnik Ivan Brcar, Vrh 12.
30.8.1961
Statve. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
28.8.1957
Detajla statev, Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
28.8.1957
Statve, Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
30.10.1951
Tkalec navija osnovo za tkanje platna na statvah, Vrh 5.
30.10.1951
"Stou" (statve) s sedmimi detajli, Vrh 5 (Trebelno)...
30.8.1961
"Šivnca" (sušilnica za lan). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Čou?nč" (čolniček za predivo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Žab'ca". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Navijau" (navijalo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Čolniček. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.