Subscribe to RSS - Bičje
1.8.1948
Pod (skedenj) s kaščo, Trontel Rudolf, Bičje 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
31.8.1948
Škridrova Jera z Bičja in njeni vnukinji- dobre pevke. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.1.1948
Velb v hiši. Lastnica Ana Dremelj, pri Dremlnu, Bičje 18.
1.8.1948
Od središča vasi Bičje proti Pecam. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pod (skedenj) s šupo, pri Kastelcu, Janez Valentinčič, Bičje 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Franc Kadunc, Bičje 11.
1.1.1948
Kose -Resn?ce. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 3.
1.1.1948
Jarem. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.1.1948
Pri Antonovih, vrata. Lastnik Anton Dremelj, Bičje 18.
1.8.1948
"Šajtrga" (ročni voz), pri Bezlaj, Bičje 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Nova vrhkletna hiša, Bičje 19. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Vas Bičje, pogled s Pec. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Sklednik. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 3.
1.1.1948
Sekirnik (stojalo za sekire). Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.1.1948
Nečke. Lastnik Koščak Jožef, pri Bregarju, Bičje 8.
1.1.1948
Žlicnik pri Furlanu, Bičje 13.
1.8.1948
Zadnja stena, dimnik, vetrnica vrh drevesa, Bičje 13. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
"Krakov" v Bičju (vodnjak). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.1.1948
Vhodna vrata pri Maticovih, Bičje 20.
1.8.1948
Notranjščina veže pri Kastevcu (Bičje). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Listje v mrežah na vozu, Boc Janez, Bičje št. 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.10.1948
Pri Kasteucu, Janez Valentinčič, hiša iz leta 1861 (nepredelana), zadnja stran, Bičje 4. Teren 1 -...
1.1.1948
Kasteucova hiša. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 4.
1.1.1948
Pri Antonovih. Lastnik Anton Dremelj, Bičje 18.
1.10.1948
Pri Kasteucu, Janez Valentinčič, hiša iz leta 1861 (nepredelana), zadnja stran, Bičje 4. Teren 1 -...
1.10.1948
Pri Kasteucu, Janez Valentinčič, hiša iz leta 1861 (nepredelana), zadnja stran, Bičje 4. Teren 1 -...
1.1.1948
Posoda, keblica za mast. Lastnik Koščak Jožef, Bičje 8.
1.8.1948
Notranjščina veže pri Kastevcu (Bičje). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Plevca za plevel. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Šuštar Jože, pri Nacetu, Bičje 17.
1.1.1948
"Štant" za bika pripuščat. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3...
1.8.1948
Središče vasi Bičje. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Prtiček za velikonočni jerbas, J. Valentinčič, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.1.1948
Vhodna vrata, pri Maticovih, Bičje 20.
1.1.1948
Pant na vratih. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 4.
1.8.1948
Angela Valentinčič v "kočemajki", Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Svinjak in skedenj s kaščo, Janez Bregar, pri Klanfarju, Bičje 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Vrata v klet. Lastnik Jeršin, Bičje 16.
1.1.1948
Vrata pri Gregorjevcu, Bičje 3.
1.1.1948
Lesa za sušenje. Lastnik Kadunc Franc, Bičje 11.
1.8.1948
Vas Bičje, pogled s Pec. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Miza pri Furlanu, Bičje 13.
1.8.1948
Klepanje kose, klepavnik in stajce. Janez Valentinčič, pri Gregorjevc, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij...
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Janez Valentičič, pri Kastelc, Bičje 4.
1.8.1948
Zadnja stran hiše pri Kastevčevih, Bičje 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Vrata pri Furlanu, Bičje 13.
1.8.1948
Svinjak s podom (skednjem) v ozadju, Bičje 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 4.
1.1.1948
Možnar. Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.8.1948
Prtiček za velikonočni jerbas, J. Valentinčič, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.1.1948
Detajl okrasa, Bičje 3, pri Gregorjevcu.
1.10.1948
Star gostilniški znak v hiši pri Naceti, Šuštar Jože, Bičje 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Znamenje s križanim pri Bičju. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Hiša, pri Furlanu, Ivana Pečjak, Bičje 13. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.