Subscribe to RSS - Breg pri Dobu
1.1.1950
Kamnita miza (letnica 1819). Lastnica Frančiška Bregar - pri Bregarčki, Breg 2.
15.8.1950
"Mašina za cejgu delat", Breg 1. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Vrata. Lastnik Jože Bregar - pri Štangarju, Breg 1.
1.1.1950
Napis na podu (1822). Lastnik Jože Bregar - pri Štangarju, Breg 1.
15.8.1950
Dve kašči in drvarnica, Breg 1, pri Štangarji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
109. š = 55 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 6,5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo...
110. š = 69 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo = 3...