Subscribe to RSS - Sklednik

Slovenski etnografski muzej

Sklednik

28.8.1958
Sklednik pod napo, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 15.
Sklednik in žličnik pred hišo, pri Novakovih, Amalija Črček. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Sklednik, Podgozd 15, pri Lovričovih, Tomažin Albin.
28.8.1957
Starinski sklednik, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Sklednik, Budganja vas 27.
28.8.1957
Skledjek (sklednik), Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
1.8.1957
Sklednik pred hišo, Marija Vidic, pri Vidic, Gradenc 15. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957...
1.8.1957
Sklednik na ganku pred hišo, Ivana Vidmar, Gradenc 13, pri Gričarjevih. Teren 14- Okolica...
Sklednik, Plešivica 1, pri Robovih, Frančiška Pečjak.
1.8.1957
Sklednik na steni ob zadnjih vratih, Valična vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Sklednik ("skledjek"), pri Mohorički, Franca Žnidaršič, Malo Lipje 4...
1.1.1948
Sklednik, Vino 15.
1.1.1948
Sklednik. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 3.
1.1.1948
Sklednik. Lastnik Janez Perme, Rogatec 4.
30.10.1951
Sklednik. Lastnica Marija Železnik, Sv. Vrh 37.
30.8.1961
Sklednik in žličnik v "špajzi" (shrambi). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža...
1.8.1961
"Skled?nk" (sklednik). Lastnik Lojze Pivc, Hrastno št. 2. Teren 18 - Šentrupert na...
28.8.1958
Sklednik in klop za vodo.Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
28.8.1958
Sklednik pri Lozajevih, Lozice 43.
28.8.1958
Sklednik, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
28.8.1959
Sklednik v zidu, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
Sklednik, Črni Vrh 49, U bajt, Ivan Rudolf.
28.8.1959
Vrata v hiši (znotraj), sklednik (v omari), Kanji Dol 3, pri Žnid?nkovih, Marija Rudolf.
Skansen (muzej na prostem) v Celovcu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1969
Sklednik (velik) pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1956
Sklednik, Ignac Gal, Orehovec 10.
14.7.1963
Sklednik, Spodnji Dolič 18.
1.1.1960
Sklednik. Lastnik Zakrajšek - pri Jerini, Uzmani 8.
1.1.1960
Sklednik. Lastnik Zakrajšek - pri Jerini, Uzmani 8.
1.1.1960
Sklednik. Lastnica Helena Praznik - pri Marjaninih, Opalkovo.
1.1.1948
Sklednik. Lastnik Jože Sever, Št. Jurij 6.
31.8.1954
Skledənk (sklednik). Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Cilk.
31.7.1952
Sklednik (detajl). Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Borjana 90.
3.8.1951
"Sklednk" s profilom. Borjana 20...
3.8.1951
Gratla za sklede (sklednik). Robidišče 3.
3.8.1951
Gratla za sklede (sklednik). Robidišče 30.
3.8.1951
Sklednk (sklednik). Borjana 74.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Logje.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Borjana.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Borjana.
3.8.1951
Sklednik na nogah (ne uporabljajo več). Lastnik pri Lovrenčič, Logje 4.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Borjana 77.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Logje.
3.8.1951
Sklednik v profilu. Breginj 111.
31.7.1952
Sklednik. Bovec 56.
15.9.1952
Sklednik. Lastnik Franc Opalk, Zameško 17.
31.8.1953
Polica (sklednik). Lastnik Erzetič Filip, pri Lajnarjevih, Slapnik 4.
31.8.1954
Skledənk (sklednik). Jazne 26, Čeferin Franc, na Danikovš.
31.8.1954
Sklednik. Jesenica 19, Ortr Rozalija, pri Mtvorcu.
31.8.1954
Sklednik. Cerkljanski Vrh 9.
31.8.1955
Sklednik star okoli 100 let, lastnik Klun Jože.
31.8.1955
Sklednik z detajli, Rjavče 12.
31.8.1955
Temno rjav sklednik, Misličle 5, Nadoh Stanko.
31.8.1955
Sklednik, Gabrk 2, pri Bauševih (zdolnih).
31.8.1955
Sklednik pri Paljkotovih, Račice 70, Dodič Jože.
31.8.1955
Sklednik, pri Pustovih, Tatre 22, Mahne Anton.
31.8.1955
Šk?ncija, pri Žniderju, Mergec Frančiška, Velike Loče 3.
31.8.1955
Stranica škancije (sklednika), Materija 17, pri Mošani.
31.8.1955
Sklednik, Barka 54, Prelec Alojz.
31.8.1953
Polica (sklednik). Lastnik Kumer Marija, Imenje 45.
Sklednik- skledjek (star najmanj 50 let). Dob 34.