Subscribe to RSS - Veža

Slovenski etnografski muzej

Veža

28.8.1957
Veža, Reber 21, Uršič Terezija.
1.6.1964
Verštat (delavnica) v veži, Male Lipljene 10, Janez Zabukovec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Beušetov gospodar pri verštatu (delavnici) v veži, Janez Zabukovec, Male Lipljene 10. Teren 21 -...
1.2.1966
Del veže, Tajklova hiša (opuščena), Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij...
1.1.1956
Pogled v vežo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 2.
1.1.1956
Pogled v vežo, Juršič Franc, pri Smoletu, Avguštine 9
1.1.1956
Pogled v vežo, Martin Kučič, Vrbje 6.
1.1.1956
Pogled na vežo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 1.
1.1.1956
Pogled v vežo, Hodnik Terezija, Velike Vodenice 2.
1.6.1964
Verštat (delavnica) v veži, Male Lipljene 10, Janez Zabukovec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.8.1961
Del stene v veži stere Cigajarjeve opuščene hiše, Vrh 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-...
30.8.1961
Interier veže pri Drobižovih. Lastnik Anton Zidar, Gorenje Zabukovje 21.
28.8.1957
Veža, Gradenc 16, pri Cebinovih.
1.8.1957
Interier veže v stari hiši pri Novinču, Ana Legan, Podgozd 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Interier veže v stari hiši pri Novinču, Ana Legan, Podgozd 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Pogled v vežo, vhod v "keud?r" (desno), ob vhodu polica za postavljanje škafov z vodo...
1.8.1957
Stena med vežo in hišo; zgoraj se vidijo "strop?nce" (konci desk stropa v hiši)...
28.8.1957
Del veže, Žužemberk 125, pri Tutlovk.
1.8.1957
Interier veže v stari hiši pri Novinču, Ana Legan, Podgozd 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
30.10.1951
Notranjost veže. Lastnik Jože Tomič, Trebelno 3.
1.6.1970
Kot v veži (stopnice za na podstreho) v stari hiši (nekoč v veži mlina) pri Franc Žmitek, Bohinjska...
1.1.1970
Pri Bohincu, Smokuč pri Žirovnici (zgornja veža). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Škofja Loka (spod. trg. Grohčeva hiša). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.4.1967
Vhod v hišo (zunaj gank) in del veže (za vrati desno ob vhodu sklednik), pri Jožetu Kraševcu,...
1.4.1967
Črna veža z ognjiščem in štedilnikom znamke "Toli", pri Jožetu Kraševcu, Drašiči 12...
4.10.1965
Veža z ognjiščem. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo od 4-10...
15.10.1972
Del veže. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Del veže (ob vhodu). Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
15.10.1972
Sklednik v veži. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Notranjščina veže.
1.1.1970
Lesce, del veže pri Španu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Lesce, del veže pri Španu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Pri Španu, Mojstrana, del veže. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Pri Bohincu, Smokuč pri Žirovnici, star zidan štedilnik v "črni kuhinji" (obokana veža)...
1.1.1970
Lesce, pri Španu (niša v veži). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.5.1970
Češnjica (veža pri Sodji), v Zgornji Bohinjski dolini. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Pri Španu, Mojstrana, del veže. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Skansen (muzej na prostem) v Celovcu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.5.1970
Češnjica (veža pri Sodji), v Zgornji Bohinjski dolini. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Pri Žirovcu v Bodovljah pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Škafnica v veži, Smokuč pri Žirovnici (pri Bohincu, Fr. Šebat). Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska...
F0036857
Oprema veže gosp. Javornika, Žalna. Foto: Atelje Veličan Bešter, Ljubljana, Aleks. c. 5.
Del veže. Lastnica Ana Štrubelj, pri Jeraju, Podgorica 6.
15.8.1952
Veža pri Grubar Jožetu, Veliki Ban 6. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Notranjost hiše pri Jurjouh- Župan Janez, Javorovica 10. Notranjost veže. Teren 9- Šentjernej na...
Veža. Lastnica Ana Sever, Stranje 11.
15.9.1952
Veža. Ostrog 6.
15.9.1952
Veža. Lastnik Janez Župan, Javorovica 10.
15.8.1952
Hiša pri Sever Fr., Vratno 10, "Nova gora". Veža ("ognjišče"). Teren 9-...
15.9.1952
Kot v veži (detajl). Vratno 4.
Veža in "mal?nca". Stranje 1...
15.9.1952
Veža z ognjiščem. Lastnik Jože Jevnikar, Veliki Ban 3.
15.9.1952
Veža. Lastnica Frančiška Škal, Šentjernej 34.
31.7.1952
Notranjost hiše. Soča 77, Vrsnik.
1.1.1949
Tloris veže in štale pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.1.1949
Detajl iz veže pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.1.1949
Veža z vhodom v štiblc. Troščine 6.
1.1.1949
Veža s kuhinjo pri Strajinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.1.1950
Veža z ognjiščem (notranjščina). Lastnica Angela Kovačič - pri Jurčku, Petrušna vas 9.
1.1.1950
Veža z ognjiščem. Lastnik Matevž - pri Lavrihu, Artiža vas 11.
1.1.1951
Del notranjščine veže. Šentpavel 15.
1.1.1950
Veža z ognjiščem (notranjščina). Lastnica Katarina Bučar - pri Katini, Petrušna vas 21.
Štenge za na dile (detajl veže). Lastnik Martin Zagorc - pri Mlinarju, Stranje 1.
31.8.1955
Peč v veži, pri Ušivnikarjevih, Tatre 1, Filipčič Viktor.
1.8.1948
Veža pri Urbetovih, Podgorica 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Notranjščina veže pri Kastevcu (Bičje). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Veža z ognjiščem pri Elikanu, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Veža. Lastnik Marija Jeršin, pri Žerinu, Št. Jurij 11.
1.8.1948
Veža pri Urbetovih, Podgorica 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1951
Provizorična mizica ob desni strani vhoda v vežo pri Špahunju v Zahomcu. Nova je bila pred 50 leti...
1.8.1951
Napa v veži nad odprtino, iz katere se kadi dim, ki prihaja iz leve v hiši. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Provizorična mizica ob desni strani vhoda v vežo pri Špahunju v Zahomcu. Nova je bila pred 50 leti...
1.8.1948
Veža pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Del veže. Lastnik Karel Lunder, Podgorica 10.
1.8.1948
Notranjščina veže pri Kastevcu (Bičje). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1954
Detajl veže. Jazne 27.
31.8.1954
Del veže z ognjiščem. Lastnik Štefan Pisk - pri Pokletarju, Zakraj 4 - Šentviška Gora.
31.8.1954
Veža. Otalež 47.
31.8.1954
Veža. Ravne 37.
31.8.1954
Kot v veži. Polje 5, Šentviška Gora.
1.1.1948
Del veže z ognjiščem in svinjskim kotlom. Lastnik Avguštin Elikan -pri Jerkatu, Vino 4.
1.8.1948
Veža pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Veža z ognjiščem in svinjskim kotlom, štange za sušenje mesa. Lastnik Jože Zakrajšek, Podgorica 6.
1.8.1957
Interier veže v stari hiši pri Novinču, Ana Legan, Podgozd 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...