Subscribe to RSS - Troščine
1.8.1949
Troščine, Špaja vas s cerkvijo- Kožljevec. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Troščine, Špaja vas 8, vrhhlevna kašča, pri Štrusi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
1.1.1949
Veža z vhodom v štiblc. Troščine 6.
1.1.1949
Tloris hiše, kašče pri Franckovih. Lastnik A. Janežič, Troščine 6 (Špaja vas).
1.8.1949
Del zvonika, zadaj kašča, lopa, desno grobovi in sadno drevje- vse na pokopališču okoli troščinske...
1.8.1949
Sv. Krištof- freska na cerkvi v Troščinah. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Mali Konec, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Anton Zupančič, Troščine 5.
1.8.1949
Krompir kopljejo, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Gredica. Lastnik Anton janežičTroščine 6.
1.8.1949
Troščine, Španja vas od Dolenje vasi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata pri Franckovih. Lastnik Anton Janežič, Troščine 6.
1.8.1949
Lepo znamenje v Troščinah (Špaja vas). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Živalske figure iz cerkve v Troščinah. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Njiva v času kopanja krompirja, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Anton Janežič, pri Franckovih,Troščine 6.
1.8.1949
Ekipa EM pred kozolcem. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Kuhinjska omara. Troščine 6.
1.8.1949
Pokopališče v Troščinah (v kotu je že od nekdaj kašča in lopa za konja). Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Troščine, Mali Konec. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.