Subscribe to RSS - Polica
Kranjiček s poslikano panjsko končnico - rojstvo v Betlehemu; štalica, v kateri so štiri...
1.8.1949
Gorenščkova mati, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Cajnca" (košara), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Središče Spodnje Police, v ozadju na hribu poliška cerkev. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Znamenje na Polici s Križanim (med Zgornjo in Spodnjo Polico). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Prt IHS, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Polica 4, pri Mihevc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Koliba pri kopi, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin med izpraševanjem Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap...
1.8.1949
"Mora" na svinjaku, Polica 38, pri Francku. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Koliba pri kopi, pred njo dva koparja. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Možje in žene po maši pred cerkvijo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.1.1949
Pod. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
Poldolben panj okrogle oblike. Končnica je štirioglata in je bila verjetno poslikana. Zadnja...
Polica pri Višnji Gori. Med leti 1928 in 1947.
Polica pri Višnji Gori. Med leti 1928 in 1947.
Polica pri Višnji Gori. Na razglednici Polica z vzhoda, Gostilna in trgovina Možak. Med leti 1928...
1.8.1949
Frčada z rožo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ekipa EM na poti na Polico. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Peča, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin pri izpraševanju Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
"Čenene grable" (grablje), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Čebelnjak- "v?ljak", Polica 6, pri Bregarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Oltarček za kot v hiši. Napis spodaj na oltarčku: Janez Skubic 15.3.1895. Izdelal Skubic po oltarju...
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ekipa na poti proti Polici. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Kulca" (voz), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
1.1.1949
Vrata, detajl. Lastnik Franc Vidic, pri Primci, Polica 3.
1.8.1949
Skrinja z letnico 1872, Polica 21 (narejena v Predolah). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Janežičeva družina, Polica (ekipa je bila pri njih na hrani). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata kašče. Lastnik Anton Skubic, Polica 16.
1.8.1949
Kukerle in vrata, Polica 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Možje po maši pred cerkvijo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Alojzija Kastelic, Polica 10.
1.8.1949
Vrata, Polica 37, pri Možak. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Družina Bregarjeva iz Police 6. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Del kozolca z vrezano kačo. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vrata v Polici 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Polica 13, pri Kopitarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Farovški hlev in pod s konca- Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Marija Potokar, Polica 37.
1.8.1949
Zavezovanje rute, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vrata, Polica 38, pri Francku (Janežič). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Stopa za pšeno in ješprenj. Lastnik Anton Strajnar, Polica 48.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin pri izpraševanju Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Fantje s tamburico, kitaro in harmoniko iz Police. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
1.8.1949
Plastika iz cerkve na Polici (Sv. Valburga in sv. Izidor). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...