Subscribe to RSS - Veliki Ločnik
1.1.1948
Situacija, Veliki Ločnik 8.
1.6.1964
Svinjak v hiši pri Hantetu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Zaspančeva kašča in del poda, Veliki Ločnik 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Kozolec toplar z dero, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Vrtič, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
1.6.1964
Sušilnica za lan, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Znamenje, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Zaspančev toplar (dvojni kozolec) (Podržaj), Veliki Ločnik 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Star svinjak na dvorišču obnovljene hiše v Velikem Ločniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij...
1.6.1964
Zadnja stran Hantetove hiše (št.5), Ivana Snoj, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.2.1966
Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1960
Hantetova hiša (zadaj). Lastnica Ivana Snoj, Veliki Ločnik 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Hantetova hiša (spredaj). Lastnica Ivana Snoj, Veliki Ločnik 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1948
Stol za klofarje, iztepanje. Lastnik Anton Jakič, Veliki Ločnik 7.
1.1.1948
Trlica na kobili. Lastnica Frančiška Jakič, Veliki Ločnik 4.
31.8.1948
Hiša (nekoč gostilna), Veliki Ločnik 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Preša. Lastnik Franc Snoj, Veliki Ločnik 5.
1.1.1948
Situacija vasi Veliki Ločnik.
1.1.1948
Strmica (lestev) za obiranje sadja. Lastnica Frančiška Jakič, Veliki Ločnik 4.
1.1.1948
Staro hišno okno (zadaj zabito). Lastnik Jože Križman, Veliki Ločnik 3.
31.8.1948
"Kripca", tip. voz, ki so jih včasih izdelovali pri Jakiču, Veliki Ločnik 4. Teren 1 - Št...
31.8.1948
Hlev s podom in svinjakom, pri Zaspanci, Veliki Ločnik 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.1.1948
Hantetova hiša. Lastnica Ivana Snoj, Veliki Ločnik 5.
1.2.1966
Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.