Subscribe to RSS - Skedenj, svisli, pod

Slovenski etnografski muzej

Skedenj, svisli, pod

4.10.1965
Del poda, lastnik Lojze Stankovič, Drašiči 49. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.8.1962
Tomažev skedenj, Podlož 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Del skednja s "podom", Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Del skednja s "podom", Almajer Jože, Vrhnika 25. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Sadni vrt in Amerikančev skedenj, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Del skednja pri Špeharjevih. Antonija Strle, Podlož 7.
1.8.1962
Pod v skednju (zapuščen), Nadlesk. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Skednji pod vasjo, Podlož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Sk?d?n od Amerikanca, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Sk?d?nj", spredaj delavnica in drvarnica, Mlakar Matevž, Markovec št. 26. Teren 19 -...
1.7.1963
Paka 24, Jelenko Anica, skedenj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skedenj pri Lahu, Iršič Marija, Vitanje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, skedenj (marof). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Vrata na skedenj, Skomarje 28, Ludvik Hren.
1.7.1963
Paka 24, Jelenko Anica, skedenj. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1962
Sk?d?n, Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.1.1956
Pod, Stopar Martin, Vrbje 5.
4.10.1965
Matjašev stari pod, v katerem so celo še mlatili desetino, Terezija Simonič, Drašiči 37. Teren 22...
4.10.1965
Stožina (kopa slame) in Matjašev stari pod, v katerem so celo še mlatili desetino, Terezija Simonič...
1.4.1967
Novejši pod s kozolcem, lastnik Miko Pečarič, Drašiči 29. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto...
1.4.1967
Kostelčev pod z dero in dodelanim kozolcem, Ivan kastelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Prekrivanje starega poda (pod skupno streho s štalo, hlevom), pri Rudmanu, Milan Nemanič, Drašiči...
1.4.1967
Matjašev pod, lastnik Terezija Simonič, Drašiči 37. Baje je ta pod dal postaviti metliški grof in...
1.8.1956
Pod, snica in šupa, last Tadija Milakovič (Hrvat), Jablance 12. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Star pod na Frlugi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pod in kašča pri Rihtarju, Martin Sintič, Oštrc 19. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pod, spredaj lopa, Alojz Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pod, senik, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Stoparjev pod, Martin Stopar, Vrbje 5
1.8.1956
Pod v Orehovcu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pod, spredaj kašča, nato pod, kevder (klet), štala (hlev), Martin Kučič, Črešnjevec 6. Teren 13-...
1.8.1956
Pod, Martina Stopar, Vrbje 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Snica (senik) in pod, Dobe. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.6.1964
Kahlov toplar (dvojni kozolec) s podom, Male Lipljene 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Vrhhlevni pod "na Podobci", Rožnik 4 (Jamnik). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Strletov pod s štalo (hlevom), Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.1.1960
Pod, zadaj nov toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Zabukovec, Jakičevo 4. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Klančarjev pod. Lastnik Alojz Klančar, Javorje 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Zadnikov pod: 2 fasadi, 1 tloris, 2 detajla. Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33.
1.1.1960
Pod z letnico 1828 in dve kašči s konca, Gradež 8. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Pod in "kozuc" (kozolec). Snope sušijo na soncu (pred mlatvijo). Hlebče. Teren 17 -...
1.1.1960
Pod: 2 fasadi, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Dera za sušenje prosa in koruze (izpod poda). Lastnik Jože Jamnik, Brankovo 4. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Pod, levo toplar (dvojni kozolec), spredaj sušijo snope pred mlatvijo. Lastnik Ivan Zadnik, Male...
1.8.1961
Nov pod z izrezljanim obojem, zadaj star cvitar. Lastnik Franc Cugelj, Vrh 8. Teren 18 - Šentrupert...
Okornov pod: 4 fasade, 2 tlorisa, 1 prerez, 1 detajl. Lastnik Jože Okorn, Draga pri Šentrupertu 5.
Pod, zadaj toplar. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
Ležišče pred podom. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
2.10.1951
Pod z gankom in štalo (hlevom), Sp. Trebelno 2, A. Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica...
2.10.1951
Pod s konca. Na ganku škopa, Sp. Trebelno. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Stope (v posebni lopi), Gorenja vas 22, mlinar Krevs Janez. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
1.1.1960
Korošcev pod s kaščo (levo), nad kaščo je dera. Medvedjek 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Kožarjev pod. Lastnik Martin Kožar, Javorje 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.6.1964
Pod, ki služi kot garaža, pri mostu, Mali Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Pleten opaž pri podu, Staro Apno 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Pod, toplar (dvojni kozolec) in kapelica, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Jakopščetova kašča in pod, Alojz Šmuc, Male Lipljene 26. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Pod, ki služi kot garaža, pri mostu, Mali Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Del G?rbančevega poda z dero, Gradež 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Maurov pod in kozolec, Male Lipljene 30. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Strletov pod s štalo (hlevom), Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Zaspančeva kašča in del poda, Veliki Ločnik 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Pod, toplar (dvojni kozolec) in kapelica, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Pod, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
Majarjev pod, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
1.6.1964
Pod, ki služi kot garaža, pri mostu, Mali Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.1.1960
"Kozuc" (kozolec) kot pridevek poda, Gradišče. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Kahlov pod, Velika Slevica. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
2.10.1951
Pod s štalo (hlevom) (1942), Bruna vas 16, Dolenšček Franc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
4.10.1965
Guštinov pod z zadnje strani, Katarina Guštin, Drašiči 36. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
Gospodarsko poslopje, skedenj.
Gospodarsko poslopje, pod.
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Lesena stena in omet iz slame in blata na škednju. Teren 30- Prlekija (...
1.1.1973
Lesen skedenj (z zadnje strani), Lubi Franc, Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
7.12.1976
S slamo krit skedenj, Banovci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vhod v škedenj. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Rojstna hiša Petra Danjka (roj. 1783), Črešnjevci 38 (spremenjena v spominsko hišo). Podstenje (...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9, škedenj in parme. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vogal škednja in strešne lege. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9, škedenj in parme, zadaj hiša. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Les in omet na vogalu škednja. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.1.1973
Lesen skedenj (z zadnje strani), Lubi Franc, Bučečovci 14. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
Gospodarsko poslopje, skedenj.
1.9.1980
Razdrto št. 53, pri Hudičevcu. Gospodarsko poslopje (kmetija - ukvarjajo se tudi s kmečkim turizmom...
01.03.1977
630:LJU;F-0001699/I
Pod (skedenj) z železnim petelinom, Kopriva, "pri Kumru". Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.03.1977
630:LJU;F-0001698/I
Pod (skedenj) z železnim petelinom, Kopriva, "pri Kumru". Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.05.1968
630:LJU;F-0001379/I
Križi na skednju. Za vsako leto eden, prineso ga ob žegnjanju iz cerkve. Naredi ga gospodar za...
01.09.1964
630:LJU;F-0001092/I
Star škedenj (skedenj) z dvema parmama, Murski Črnci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1964
630:LJU;F-0001091/I
Star škedenj (skedenj) z dvema parmama, Murski Črnci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000769/I
Šupe ("šufe", lopa) za seno, Loče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000768/I
Šupe ("šufe", lopa) za seno, Loče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000767/I
Šupe ("šufe", lopa) za seno, Loče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.04.1952
630:LJU;F-0000145/I
Pod in svinjski hlevi, Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000043/I
"Gümlo" doma v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1906
SEM;F-0002236
Moški s fotoaparatom, v ozadju gospodarska poslopja.
SEM;F-0002213
Pod s kozolcem.
SEM;F-0001931
Lesen pod s prislonjenim kozolcem, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0001842
Lesen pod s prislonjenim kozolcem, Spodnja Štajerska.
1.1.1973
Del starega lesenega skednja, Kolar Martin, Radenci 85. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
1.4.1979
Veberič, Črešnjevci 9. Vogal škednja in strešne lege. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona...
9.12.1976
Značilen "škedenj" (skedenj) s hüto spredaj, Belec F., Krištanci 5. Teren 30- Prlekija (...
Skedenj pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Skedenj hiše št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Skedenj pri hiši št. 8. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
1.4.1967
Žugljev kozolec s podom in dero, Drašiči 40. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Nemenjčkov his z diro, Jože Ivančič, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.4.1967
Matjašev pod, lastnik Terezija Simonič, Drašiči 37. Baje je ta pod dal postaviti metliški grof in...
4.10.1965
Mikolin pod, združen s kozolcem, spodaj zidanica za vino, Jože Kraševec, Drašiči 12. Teren 22 -...
4.10.1965
Andrejčin nov pod s kozolcem, Pečarič Miko, Drašiči 29. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
1.4.1967
Kostelčev pod z dero in dodelanim kozolcem, Ivan kastelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Matjašev pod, lastnik Terezija Simonič, Drašiči 37. Baje je ta pod dal postaviti metliški grof in...
1.4.1967
Kostelčev pod z dero in dodelanim kozolcem, Ivan kastelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Blažev kozolec s podom, Anton Simonič, Drašiči 58. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
4.10.1965
Irgočev pod, Drašiči 33, zadaj opuščena trocelična lesena hiša, št. 23. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.4.1967
Matjašev pod, lastnik Terezija Simonič, Drašiči 37. Baje je ta pod dal postaviti metliški grof in...
1.4.1967
Kostelčev pod z dero in dodelanim kozolcem, Ivan kastelec, Drašiči 5. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.1.1971
Gümla, notranjščina, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesen rezljan rob pod svisli na cestni strani hiše, Tešanovci 49. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Lesen rob pod svisli, izrezljan, Tešanovci 49. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zadnja lesena stena gümle, Melinci 23. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Lesen rezljan rob pod svisli na cestni strani hiše, Tešanovci 49. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Gümla z dvoriščem, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svisli na cimprani, z opeko kriti hiši, Tešanovci 109. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Gümla, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Izrezljane svisli, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Skedenj z dvema kaščama, Marija Merslavić, Kapele 53. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Gümla, na levi hlev, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla iz leta 1856, Tešanovci 93. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svisli, pogled od zunaj, Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Notranjost gümle, Melinci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svisli, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Svisli (od znotraj), Tešanovci 73. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.4.1967
Matjašev pod, lastnik Terezija Simonič, Drašiči 37. Baje je ta pod dal postaviti metliški grof in...
2.10.1951
Pod, spodaj štala (hlev), oboj poda pleten. Gorenja vas 4. Šepec Jože. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
Svisli (senik) pod Planino pri Cerknem. Spodaj listje, zgoraj seno. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
1.8.1955
Novejši skedenj s položno streho, Kovčice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Skedenj, spodaj štala (hlev), pri Slamovih, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Svisli na lopi s slamnatimi vrati in lopa, Gradišče 18, pri Valinovih, Rezina Šturm.
1.8.1955
Skedenj v Kovčicah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Skeden (skedenj), spodaj levo štala (hlev), spredaj svinščak (svinjak), "hlev", levo...
1.8.1955
Seno mečejo na "pod" , Tomaž Juriševič, Golac 65. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.1.1955
Senik med Matuljami in Voloskim. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.1.1955
Kaščarjev skedenj, Slivje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Sk?den (skedenj) na stebrih (stene iz slame in koruze), Misliče 9. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Mahnečev skedenj (Mahne Ivan), Rjavče 9. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vrata na skedenj, Orehek 4, pri Kozlevčevih.
1.8.1955
Kovačev skedenj, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Ivačev skedenj (spodaj štala- hlev), Rožice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Skedenj, spodaj štala (hlev), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Skedenj, spodaj štala (hlev), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.8.1955
Kovačev skedenj, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Skedenj, zadaj hiša s štalo (hlevom), pri Meclinovih, Vatovlje 12.. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
30.7.1954
Senik v grapi pod vasjo Ravne. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Stare "svisu" (detajl) za seno nad Zakojco. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Novejši senik iz desk nad Otaležem. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Vhod na skedenj, Pervanje Marija, Prapetno Brdo 17. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Lesen strop, "pod" z leta 1809 na tramu pri Brouču v Zakojci. Teren 11- Cerkljansko (30.7...
Svisli (senik) pod Planino pri Cerknem. Spodaj listje, zgoraj seno. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
31.8.1954
Svisli: severozahodno lice, jugozahodno lice, severovzhodno lice. tloris svisli, konstrukcija...
30.7.1954
Stare svisli iz brun. Pri Čelku, Krtečne 37. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Stare "svisu" za seno nad Zakojco. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
1.8.1955
"Sk?denj" (skedenj), Slope 31, pri Počkajevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Sk?d?n (skedenj) in hiša pri Tonovih, Josip Benolič, Velike Loče 14. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
31.8.1955
Zapuščen skedenj na Kozjanah, 2 fasadi, prerez, 2 tlorisa.
1.8.1955
Štala (hlev) in skedenj, Vatovec Ivan, pri Klemenovih, Vatovlje 1. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Šemkov skedenj, Javorje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Skedenj, štala (hlev) in lopa pri Bariševih, (Tomažič) Gabrk 13. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
15.8.1952
Žuličev "stan"- kevder (klet), pod in štala (hlev), Dolenje Vrhpolje 10, Žulič Fr. Teren...
15.9.1952
Hiša in gospodarsko poslopje, tloris in 2 fasadi. Lastnik Jože Jevnikar - pri Bartuš, Veliki Ban 3.
15.8.1952
Vogal Verbičevega poda v Ostrogu št. 42, "vezan v vogale". Teren 9- Šentjernej na...
1.1.1950
Pod: 2 fasadi, detajl, 3 tlorisi. Lastnik Anton - pri Resniku, Petrušna vas 22.
15.8.1950
Nacetov pod s štalo (hlevom), Dob 28. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Pod s svinjakom, Dob 29, pri Gačjek, Kavšek Anton. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Pod s konca, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Pod, Male Češnjice 4, Zajc Amalija. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
1.1.1950
Pod (tloris). Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
Podstrešek za vozove pri podu. Sredi se sušijo snopi lanu, desno svinjski hlev. Velike Češnjice 32...
15.8.1950
Pod, Glogovica 8, pri Zamančki. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
15.8.1950
Pod in "štirna" (vodnjak), pri Mesan, Velike Pece 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Nacetov pod s štalo (hlev), Dob 28. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.9.1949
Matonova lupa, spletena iz trstja, Škofije IV., 395. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1950
Pod in kanova, nekdaj stanovanjska hiša (iz leta 1812), Labor 14, last Kocjančič Andrej. Teren 4 -...
1.7.1950
Stara razpadla hiša za seno (oder), zgoraj stara vrata z voltom (obokom), vrata z leseno osjo v...
1.7.1950
Stara razpadla hiša za seno (oder), zgoraj stara vrata z voltom (obokom), vrata z leseno osjo v...
1.1.1949
Pod. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
15.8.1950
Pouzarjev pod v Št. Pavlu 21. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
Pod, 32 m dolg, Podboršt 3, Zajc Janez. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
3.7.1951
Šimenčev senik zunaj vasi Sužid (na hribu Vrišče). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
1. Skedenj - 3 etaže, 2. Lesnik - 1 etaža. Lastnik Miha Špolad - pri Špoladu, Spodnja Borjana 40.
3.7.1951
Zapuščen senik (krit s slamo) in "stožje" (pripravljeno za kopo), Sužidska senožet. Teren...
3.8.1951
Skedenj z "reznico" in "lajtom" (rezanca za rezanje sena). Lastnik pri Čehan,...
3.8.1951
Senik - fasada, 1 etaža. Lastnik Anton Konavec, Svino 10.
3.8.1951
Skedenj. Zgornja Borjana 50.
3.7.1951
"Uokrna", lopa za shranjevanje vozov. Sužid 16, pri Štihovih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3...
3.8.1951
Vrata v skedenj. Lastnik Franc Mišič, Kred 2.
1.1.1950
Napis na podu (1822). Lastnik Jože Bregar - pri Štangarju, Breg 1.
15.8.1950
Jazbečja koža na podu, pri Majerji, Glogovica 14. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Pod na Butalah, Glogovica 5, pri Anabal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Pód (skedenj). Lastnica Marija Kastelic - pri Barbežu, Dob 9.
15.8.1950
Hiša in pod, Sad 1, pri Žerinovih. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Pod s svinjakom, Dob 29, pri Gačjek, Kavšek Anton. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Pod na stebrih, Velike Pece. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
1.8.1949
Lukaževčev pod, šupa itd., Paradišče, Fr. Mehle. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.10.1948
Pod (skedenj), s konca dve kašči, Janez Tomšič, pri Puščaku, Rogatec 5. Teren 1 - Št. Jurij-...
2.10.1951
Zgoraj pod s snico in gankom, spodaj dve kleti (nekdaj štala- hlev), Gorenja vas 1. Teren 6-...
Line na podih in kozolcih v Plešivici in Stavči vasi.
1.8.1957
Noužilov pod v Budganji vasi. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Line na kozolcih in podih v Stranski in Budganji vasi ter Žužemberku.
28.8.1957
Cimp?r (ostrešje) na starem podu, pri Kraševčevih, Šmihel 17, Pirc Anton.
Pod, Vrh 3, Anton Kocjančič, pri Brlanovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Panti na podu, Stranska vas.
28.8.1957
Detajl poda, Žužemberk.
28.8.1957
Line v podih in kozolcih v vaseh v okolici Žužemberka.
1.8.1957
Vebrov pod, Janez Kuhelj, Dolnji Križ. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
"Sk?d?nj" v Ločah, vulgo pri Ržanklu (Kandolf) z izredno širokim "plevnjakom"...
Skedenj in hlev v Zvrhnji vesi št. 1, Kuhling Jakob, vulgo Puf. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Most pri skednju z lopo in lopa za drva. "Nastrha" pravijo lopi. Most z "nastrho...
Skedenj z mostom. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 148 (Šušteršičeva...
"Most" kot sestavni del skednja. Pod mostom je ovčji hlev. Trešiče št. 16, pri Vovku. Iz...
Skedenj s prislonjenim kozolcem v Ločah št. 8. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1957
Šorčov pod v Valični vasi. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Pod, levo vrata v kaščo, spodaj desno keud?r (klet), pri Črčku, Jože Primc, Sadinja vas. Teren 14-...
2.10.1951
Gorenje Zabukovje 1, Debevc Martin, pod s štalo (hlevom) (zidano 1911). Teren 6- Mokronog, Trebelno...
28.8.1957
Del ostrešja ("cimpra") na Lovretovem starem podu, Novak Polde, Valična vas 4...
1.8.1957
Cimp?r (ostrešje) na starem Lovretovem podu, Polde Novak, Valična vas 4. Teren 14- Okolica...
Line na podih in kozolcih v Plešivici.
28.8.1957
Panti na podu, Stranska vas.
1.8.1957
Pod, Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Lovretov star pod, Polde Novak, Valična vas 4. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Detajl poda, pri Robovih, Franca Pečjak, Plešivica 1.
28.8.1957
Line v podih in kozolcih v Žužemberku.
28.8.1957
Line na kozolcih in podih v Klečetu.
28.8.1957
Ornament na podu, Stavča vas.
28.8.1957
Ornament na podu, Stavča vas.
28.8.1957
Pod, 2 fasadi in 2 tlorisa, Novak Leopold, pri Lovretu, Valična vas 4.
Izrezljan ornament na podu, Plešivica 1, pri Robovih, Frančiška Pečjak.
28.8.1957
Detajl poda, Stavča vas.
Star skedenj z rantami namesto desk Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Pot pod mostom skednja. Trešiče št. 8. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Gank "prunke", ki veže hišo s skednjem. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.1.1948
Puščakov pod in kašča. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
1.8.1948
Pod (1863) in kašča (1770), Jože Jeršin, Pece št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Združena poda, l. 1849 (s prekatom), Vrbičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.10.1948
Pod (skedenj), s konca dve kašči, Janez Tomšič, pri Puščaku, Rogatec 5. Teren 1 - Št. Jurij-...