Subscribe to RSS - Žalna
F0036857
Oprema veže gosp. Javornika, Žalna. Foto: Atelje Veličan Bešter, Ljubljana, Aleks. c. 5.