Subscribe to RSS - Bistrica
30.8.1961
Priprava za "štrike" (vrvi) delat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Sušilnica za lan. Lastnik Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
"Babo" postavljajo. Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Hlapec (podstava) za pobiranje čolničkov. Bistrica 29.
30.8.1961
Dilca za trakove delat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
"T?r?lca" (trlica). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Priprava za "štrike vit" (navijanje vrvi). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Čolniček. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
1.8.1961
"Babo" postavljajo. Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
30.8.1961
"Snovalu" (snovalna deščica). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Pogled na "šiunco" (sušilnico za lan) od zgoraj. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Garnk" za prejo navijat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sušar pri sušilnici. Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Škatla za "klopke" (klopčiče). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Priprava za "štrike vit" (navijanje vrvi). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Janez Bartol meri platno, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Znamenje. Lastnik Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Družina Janeza Bartola, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Naprava pri tkalstvu. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
6.10.1951
"Šranga" (slavolok), Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Blažetov "toplar" (dvojni kozolec), Bistrica, z letnico 1936, pri Št. Rupertu, izdelal...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
Štala (hlev) s podom, Bistrica 14, pri Simončiču. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
6.10.1951
"Šranga" (slavolok), Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
"Šrangarji", Bistrica. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.8.1961
"Šivnca" (sušilnica za lan). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Čou?nč" (čolniček za predivo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Predivo. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
Pomočnik za "šprikle". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
Statve. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
1.8.1961
Sušilnica za lan. Lastnik Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
"Navijau" (navijalo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Žab'ca". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
30.8.1961
"Matuviu" (motovilo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
2.10.1951
"Cvitar" (kozolec), desno štala (hlev) pod podom, pri Mlinarju, Bistrica. Teren 6-...