Subscribe to RSS - Vrh pri Šentjerneju
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
Dve skledi- samo enkrat (prvič) žgane ("ajtane") še brez glazure. Izdelal Zupančič...
Maln (ročni mlin) za sadje na kolo (deli: platiči, križ- ostalo kot drugod), Vrh 2, Kovačič Anton (...
Dve šalčki (flojdrani) v sredi vaza (obsipana z glaževino in suho glino). Izdelal Zupančič Leopold...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
Koritce za čebele. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2.
"Žlamburja"- bukova iz leta 1907 za čebele, Vrh 2, Kovačič Anton, čebelar. Teren 9-...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
Kovačič Martina v delovni obleki, Vrh 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
Proso žanjejo, Vrh 2, pri Komatarju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
Na grobeljski gmajni, kjer kopljejo glino za lonce. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
Lesena hiša pri Kranjci, Vrh 1, levo del kašče, delane "na čepe", datirane z letnico 1837...
Firkl, vazica, majolka (ima stalešče, dalje napis iz suhe gline in glaževine "Prjatlu za...
Neška (z napisom 1952 Majolka kaj si strila, da si nas napojila Majolka, majolčica itd.) Izdelal...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
"Stouček" (stol) za satovje. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Nekaj poslikanih panjskih...
"Petnjak" (pečnica). Lastnik Leopold Zupančič, Vrh 18...
"Krugla" za med ("žlambur" ni domač naziv), Vrh 2, Kovačič Anton, čebelar...
"Foglovž" (ptičja kletka) za siničke pozimi, izdelal oče Kovačič Janez, star 82 let, umrl...
Ajdova njiva, Vrh pri Šentjerneju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebujak" (čebelnjak) - tloris, fasada. Lastnik Anton Kovačič - pri Komatarju, Vrh 2...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
Dve skledi- po drugem žganju (glazirani). Izdelal Zupančič Leopold, lončar, Vrh 18 (prej Cerov Log...
Plantan Antonija s svojim nezakonskim otrokom, Vrh 15 pri Šentjerneju. Teren 9- Šentjernej na...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
Čebelar Anton Kovačič s staro čebelarsko fajfo zoper čebele, Vrh 2. Teren 9- Šentjernej na...
Firkl, vazica, majolka (ima stalešče, dalje napis iz suhe gline in glaževine "Prjatlu za...
Proso žanjejo, Vrh 2, pri Komatarju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
Na "klepici" sedi in kleplje srp, Vrh 2, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
Bela pisava na temni skledi. Lastnik Leopold Župančič, Vrh 18.
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
Čebelarska žlica. Lastnik Anton Kovačič, Vrh 2.
Mirko Florjančič, Vrh 5, s kravo. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...