Subscribe to RSS - Tekstil v okviru šeg in verovanj

Slovenski etnografski muzej

Tekstil v okviru šeg in verovanj

1.8.1949
Prt IHS, Polica, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1948
Prtiček za velikonočni jerbas, J. Valentinčič, Bičje 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
01.01.1969
630:LJU;F-0001750/I
Klekljane čipke na olt. prtu v Cirkovcih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.