Subscribe to RSS - Javna naročila

Slovenski etnografski muzej

Javna naročila

Mercedes-Benz Vito 114
Javna naročila
21.11.2017
Slovenski etnografski muzej (v nadaljevanju SEM) objavlja namero za prodajo službenega vozila na podlagi metode neposredne pogodbe in sprejetega Sklepa o odpisu vozila. Predmet razpolaganja...
Javna naročila
07.09.2015
Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ter upravljanja z varnostno nadzornim centrom in varovanje javnih zbiranj v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.
Javna naročila
07.09.2015
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z...
Javna naročila
07.09.2015
Predmet najema je poslovni prostor - muzejska kavarna v pritličju stavbe z ID znakom 412, k.o. Tabor (1737) na naslovu Metelkova ulica 2, Ljubljana. Upravljavec stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (...
Deli