Subscribe to RSS - Šentrupert
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1961
Prahovi iz Šentruperta mešajo seno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sandi Prah z grabljami. Šentrupert 37. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Kozolec v Šentrupertu. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.10.1961
Oranje v okolici Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sandi Prah kleplje koso. Šentrupert 37. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Grad Rakovnik pri Šentrupertu. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem, trgovina Roze Tominec. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Na razglednici grad Rakovnik. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Na razglednici gotska farna cerkev. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Na razglednici Trgovina Roza Tominec. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šentrupert na Dolenjskem. Na razglednici znamenita farna cerkev. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1961
Otrok v "šajtrci", oče Izidor Kovaljo - pri Rusi, Šentrupert. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Dvojni plug - "kokla". Lastnik Janko Košak, Šentrupert 71. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Vinogradi v Zadragi, pogled od Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Nakladanje sena na voz (v vrsto). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sandi Prah s tremi sinovi in hčerjo (poleg njih še 2 otroka iz Šentruperta). Šentrupert 37. Teren...
1.8.1961
Dvojni plug - "kokla". Lastnik Janko Košak, Šentrupert 71. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Voz za seno ali listje (ob straneh dile, ob konceh "šraglne"). Lastnik Sandi Prah,...
1.8.1961
Fani Jaklič, Šentrupert 30. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sandi Prah s koso (brez ročnika in oslonkom na koncu). Šentrupert 37. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
"Špes" za korenje "puliti. Lastnik Sandi Prah, Šentrupert 37...
1.8.1961
Seno naklada s senenimi vilami. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Brtonova hiša: 4 fasade, 1 tloris. Lastnik Anton Zgonc, Šentrupert 84.
30.8.1961
"Pralca" za pletje. Lastnik Sandi Prah, Šentrupert 37...
1.8.1961
Sadovnjak blizu Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Gora Zadraga z vinogradi, pogled od Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Maks Florjan, Šentrupert 77. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Voz z lojtrcami in garami (gare novejši del). Lastnik Sandi Prah, Šentrupert 37. Teren 18 -...
1.8.1961
Preša "cigunca". Lastnik Maks Florjan, Šentrupert 77. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
1.8.1961
"Štr?k" z leseno kljuko za žrd povezat. Lastnik Sandi Prah, Šentrupert. Teren 18 -...
1.8.1961
Sandi Prah s senenimi vilami. Šentrupert 37. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.10.1961
Oranje v okolici Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Dvojni plug - "kokla". Lastnik Janko Košak, Šentrupert 71. Teren 18 - Šentrupert na...
2.10.1951
Zmančov studenec v Št. Rupertu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...