Subscribe to RSS - Šentvid pri Stični
Nagrobna plošča iz litega železa na pokopališču v Št. Vidu. Livarna je bila na Dvoru pri Žužemberku...
Plesalci z dr. Hrovatinom. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Zavezovanje rute, Urbas Ana, rojena 1918, Št. Vid 69, delovne obleke. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Kuharica menze v Št. Vidu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Prizor iz plesa "šuštarska". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
U "čučka" zavezana ruta, Jurman Jožefa, Št. Vid 26. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
Ples "mazulin". Plesni prizor iz šentviškega vasovanja. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Fantje in dekleta z godci. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Par iz "mazulina". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
Detajl. Šentvid pri Stični.
Dekleta nagovarjajo godce. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Travniška hiša v Št. Vidu, bivališče naše ekipe, sedaj last Jevnikar Lovra, prej Čebular, usnjar in...
Prehod- gank iz hiše do gospodarskega poslopja, Št. Vid- center. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Line iz opeke na gospodarskih poslopjih (18 različic). Šentvid pri Stični z okolico.
Člani ekipe v razgovoru z gosti. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Ples "šuštarska". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
Korenova hiša v Starem trgu (Št. Vid) (prihajajočo pomlad jo bodo podrli). Teren 5- Št. Vid pri...
Dekleta pojo pod lipo, fantje se jim bližajo, ljudje gledajo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
Gledalci odhajajo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
Št. Vid, panorama. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Vrata. Lastnik Mihael Skubic, Šentvid 64.
"Ringlšpil" (vrtiljak), Št. Vid v nedeljo 17.9. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
Drevo "dəru", Št. Vid 75 (Sv. Rok), Avgustinčič Katarina, pri Cepci. Teren 5- Št. Vid pri...
Jože Plankar (71 let). Šentvid pri Stični.
Delovna obleka Ane Hren, rojene 1887, Št. Vid 69. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Ekipa na vozu prihaja v Št. Vid. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Frančiška Hren, rojena 1864 in Urbas Ana, rojena 1918, Št. Vid 69, delovne obleke. Teren 5- Št. Vid...
F0008709
Pri spravilu pridelkov, Šentvid pri Stični , 1950.
F0008711
Gnojenje na polju (Kmetska gospodarska zadruga reg. z. z. o. z.). Slikano pred l. 1940. Fotografijo...
F0008712
Žetev (kasneje posestvo Kmetijska gospodarska zadruga reg. z.z.o.z.). Slikano pred l. 1940...
F0008714
Brananje (Kmetska gospodarska zadruga reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični). Slikano pred 1940...
F0008715
Brananje (Kmetska gospodarska zadruga reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični). Slikano pred 1940...
F0008716
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008717
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008718
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008719
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008720
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008721
Oranje na njivi Kmetske gospodarske zadruge reg. z.z.oz. v Šentvidu pri Stični. Slikano pred 1940...
F0008722
Oranje na njivi (Kmetska gospodarska zadruga reg. z. z. o. z.) Slikano pred l. 1940. Fotografijo...
SEM;F-0004019
Žanjice v Šentvidu pri Stični. Fotografirano v letu 1906.
72. d = 104 cm / v sred. dela = 24 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm / š med odprt. kamb...
Šentvid pri Stični. Na razglednici župna cerkev. Med leti 1928 in 1947.
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Plakat v Št. Vidu vabi na naše predavanje v nedeljo 13.8.1950. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Par iz "mazulina". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
V Št. Vidu strižejo ovco. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Št. Vid pri Stični v šentpavelski strani. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Dekleta pojo pod lipo, fantje se jim bližajo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Hiša z mostovžem.
Šentvid pri Stični. Med leti 1928 in 1947.
Šentvid pri Stični. Med leti 1928 in 1947.
Šentvid pri Stični. Na razglednici Trgovina V. Slivnik. Med leti 1928 in 1947.
Šentvid pri Stični. Med leti 1928 in 1947.
Šentvid pri Stični. Med leti 1928 in 1947.
F0008726
Telovska procesija na treh fotografijah. Fotografije je dobila leta 1950 ekipa SEM na terenu 5,...
Prizor iz plesa pod lipo, pari se vrtijo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Trage za nošenje zaklanega prašiča. Šentvid z okolico.
"Šuštarska". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Pečnica (detajl). Šentvid pri Stični.
Fantje vstopajo v krog plesalk. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Vaščani ogledujejo plese v dvorani. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
Izžagane okrasne line na hišah in gospodarskih poslopjih (80 različic ornamentov). Šentvid pri...
Toplar (kozolec) na travniku. Lastnik Lovre Jevnikar, Šentvid 36.
Vaščani iz Št. Vida in okolice ogledujejo našo razstavo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
Osebje menze KLO, Št. Vid pri Stični. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Dekleta pojo pod lipo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Ples "zibənšrit" z godbo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
94- letni Jurman in dr. Hrovatin gledata plese. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Vaščani iz Št. Vida in okolice ogledujejo našo razstavo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
Goli Vrh pri Št. Vidu (posneto s Starega trga). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Fantje pojejo pod lipo, dekleta govore z dr. Hrovatinom. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Prizor iz plesa "šuštarska". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Vrata na poti od Sv. Roke proti Radohovi vasi na sredi klanca - nasproti hiše št. 64. Šentvid pri...
Znamenje ob poti Sv. Rok pri Št. Vidu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Dekleta nagovarjajo godce. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Vaščani ogledujejo plese v dvorani. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
Dimnik na pošti. Šentvid pri Stični.
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Ljudje na razstavi etnografskege ekipe v Št. Vidu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
"Pokčotiš". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950...
Kurnca (kokošnjak). Šentvid pri Stični.
"Stari trg" v Št. Vidu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Osebje menze KLO, Št. Vid pri Stični. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Kapelica v Št. Vidu (sedaj last EM). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
Rozalija Piškur, kuharica v menzi, Št. Vid. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Pogled na križpotje glavne ceste proti Št. Vidu- tri hiše- tri vasi: leva: Pristavlja vas, srednja...
Kozolec. Lastnik Lovre Jevnikar, Šentvid 36.
Dimnik. Lastnik Rovanšek - pri Reberju, Šentvid 55.
Način česanja las, Ana Hren in Ana Urbas, Št. Vid 69. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
Detajl voza s strugo. Šentvid pri Stični.
Ekipa na vozu prihaja v Št. Vid. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Ples "pokčotəš". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Gledalci gledajo "zibənšrit". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Drevo "dəru", Št. Vid 75 (Sv. Rok), Avgustinčič Katarina, pri Cepci. Teren 5- Št. Vid pri...
12 vrst ornamentalno obrezanih desk (gankov). Šentvid pri Stični z okolico.
Ples "mazulin". Plesni prizor iz šentviškega vasovanja. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Ples "pokčotəš". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Fantje pojejo na vasovanju, dekleta nagovarjajo godce. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
Gledalci gledajo ples pod lipo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Drevo "d?ru", Št. Vid 75 (Sv. Rok), Avgustinčič Katarina, pri Cepci. Teren 5- Št. Vid pri...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Kuharici menze v Št. Vidu s prijateljico (desna). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Ples "pokčotəš". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Darovalec kapelice Bržnik, Št. Vid 28. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
"Žaklje šivajo". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
Par iz "mazulina". Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
Tri zgovorne iz Št. Vida: Malka Zotlarjeva, Pepa Korenova in Mara Štefanova. Teren 5- Št. Vid pri...
Št. Vid pri Stični v šentpavelski strani. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Zadružniki v Št. Vidu okopavajo repo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
Gledalci gledajo ples pod lipo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
Dekleta na vasovanju pojejo, fantje se jim bližajo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Vaščani iz Št. Vida in okolice ogledujejo našo razstavo. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
Izžagani okraski na ograjah gankov (13 različic). Šenvid pri Stični z okolico.