Subscribe to RSS - Trebelno
sredina 20. stoletja
brentarska palica
Olupljena bukova veja za štetje brent z 39 zarezami. Vse so v strnjenem nizu vzdolž palice, iz...
30.10.1951
Vrata. Lastnik Jože Tomič, pri Donderju, Trebelno 3.
2.10.1951
Hrano za prašiče seka s "sekau?nkom" (sekalnikom), Sp. Trebelno 2, Nahtigal Zofka. Teren...
2.10.1951
Andrejčkovo gospodarsko poslopje; kašča s kevdrom (kletjo) in podstrešjem za seno in razno; spredaj...
2.10.1951
Grozdje trgajo v "nogradu" (vinogradu), Vinko Peterle, Trebelno 7. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Friderik Pene in Marija Pucelj z brento na hrbtu, Spodnje Trebelno. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Pod z gankom in štalo (hlevom), Sp. Trebelno 2, A. Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica...
30.10.1951
Kašča. Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2.
2.10.1951
Gospodarsko poslopje v Spodnjem Trebelnem (Tomejčevo). Kombinacija: kašča s kolarnico in skednjem (...
2.10.1951
"Kozouc anfkar" (kozolec s podstreškom z druge strani), Spodnje Trebelno, Povšič Janez...
2.10.1951
"Rena" za pokrivanje kadi (iz slame narejena, domače delo, tudi iz lesa delajo), Trebelno...
30.10.1951
Pod in hlev, Trebelno 7.
30.10.1951
Notranjost veže. Lastnik Jože Tomič, Trebelno 3.
2.10.1951
Sorodniki iz Trebelnega nesejo darove godovnici, 80- letni Urški v Ostrožnik. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Zidna omarica. Lastnica Rezka Tomič.
30.10.1951
Notranjščina hiše, Trebelno 3.
2.10.1951
Pod s konca. Na ganku škopa, Sp. Trebelno. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Zapuščen čebelnjak, Sp. Trebelno 2, A. Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
30.10.1951
Kašča: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Rudolf Nahtigal, Trebelno 32.
30.10.1951
"Štirna" (vodnjak) s svinskim kotlom, Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2...
2.10.1951
Grozdje pelje na vozu "sancu"v kadi, Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Vrata. Lastnik Anton Nahtigal, Trebelno 2.
2.10.1951
Šolarji iz Gornjega Mokronoga gredo iz šole na Trebelnem. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
"Plužne" (plug). Lastnik Vinko Peterle, Trebelno 7...
2.10.1951
"Toplar" (dvojni kozolec), Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
"Kozovc cvitar" (kozolec), pri Beretič, Malne (cvitar, ker ima le na eni strani late)...
30.10.1951
"Žesl" (stol). Trebelno 18...
2.10.1951
V kozolcu (toplar) sušijo koruzo in ajdo. Sp. Trebelno, Anton Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
2.10.1951
"Toplar" (dvojni kozolec), Anton Nahtigal, Trebelno 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Špolarjeva hiša v Spodnjem Trebelnem. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Na vozu z legnarji vozijo sod za mošt in "maln" (mlin) za grozdje mlet. Trebelno, Vinko...