Subscribe to RSS - Repče
1.8.1949
Kmečka hiša, Repče, pri Strugarjevih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.