Subscribe to RSS - Sveti Vrh
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: tloris. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22 - "Na Brezovcu"...
2.10.1951
"Caufi" koruznih štrokov, Železnik Marija, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Stanovanjska hiša iz zidanice, Alojzija Slapšak, Sv. Vrh 25 (na Spečnu). Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Star hram (zgoraj hram, spodaj zidanica), last: polovica od Mikca, polovica od Žibreta Martina...
2.10.1951
Boljša zidanica, Sv. Vrh, last Žlajpah Toneta, Mokronog. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Voz "samc" ali "samček", Sv. Vrh 46, Julij Mikec. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
Stara opuščena bajta, predelana iz hrama, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
V "kadujah" (iz pločevine) čisti fižol, Slapšak Alojzija, Sv. Vrh 14 (kaduje delali...
2.10.1951
Sv. Vrh z Brezovca. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Pot na Sv. Vrh (zjutraj). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
Stari "vavc" (valj) s smučkami, s katerimi peljejo na njivo (vavc pravilno obrnjen), Sv...
2.10.1951
"Majcnov pil"- vhod v Majcnov vinograd iz Mokronoga, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
2.10.1951
Štala (hlev), Železnik Marija, Sv. Vrh, z "ohkarjem". Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
Z "vavcem" (valjem) drobijo kepe na njivi, Sv. Vrh 5, pri Baletu. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Sv. Vrh, nekdaj so bili tu sami vinogradi in hrami (nadaljevanje hriba). Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Hiša, predelana iz stare zidanice (naseljena od leta 1903). Hiša ima še ognjišče (veža brez...
2.10.1951
Sv. Vrh z Brezovca. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Šetinova zidanica iz Mokronoga, prezidana v stanovanje, Sv. Vrh. V hiši so najemniki. Teren 6-...
2.10.1951
Čandrov oče Mikec Franc, Sv. Vrh 17, čisti žito s čistilnikom (lesen in pleten mernik). Teren 6-...
30.10.1951
Bajkova zidanica: 4 fasade, 1 tloris, Sv. Vrh - "Na Spečnu"...
2.10.1951
Bajkova stara zidanica (lastnik Bajkov Pepi iz Sv. Vrha), Sv. Vrh, na Spečnu. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Zidanica: (zapuščena), 3 fasade, 2 tlorisa, Sv. Vrh - na Brezovcu, nekoč last Alojza Šetine iz Sv...
2.10.1951
Lesen hram, star okoli 100 let. Pri Zorčevih, Ana Zupančič, Sv. Vrh 22- na Spečnu. Teren 6-...
2.10.1951
Sv. Vrh, nekdaj so bili tu sami vinogradi in hrami. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Stari "vavc" (valj) s smučkami, s katerimi peljejo na njivo, Sv. Vrh 5, pri Baletu. Teren...
2.10.1951
"Caje"- na pol pletena košara za sadje. Sv. Vrh 37, Železnik Marija. Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
Čandrov oče Mikec Franc, Sv. Vrh 17, čisti žito s čistilnikom (lesen in pleten mernik)- detajl...
2.10.1951
Franc Mikec s sinom Jožetom Mikcem in ženo Pepco ter otroci, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
2.10.1951
"Kozouc z repi", "toplar repač" (kozolec), Sv. Vrh 17, Mikec Franc. Teren 6-...
30.10.1951
Hlev, pod itd., Sv. Vrh 17.
2.10.1951
Stanovanjska hiša prezidana iz zidanice, Sv. Vrh 14. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
Stara žitna skrinja. Lastnica Marija Železnik, Sv. Vrh 37.
2.10.1951
Stara pletena posoda za "b?dje" za fižol in druga semena. Sv. Vrh 37, Železnik Marija...
30.10.1951
Sodček - "putrh". Sv. Vrh 17...
2.10.1951
Razni kozolci na robu Sv. Vrha. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
2.10.1951
"Kozouc" (kozolec)- podstrešek, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Železnik Marija, Sv. Vrh 37, žanje koruzovno. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
2.10.1951
Mikčevi, Sv. Vrh 17. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
30.10.1951
Kostanjeva rišta, Sv. Vrh 17.
2.10.1951
Vola podkujejo v štantu, Sv. Vrh 46. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
Pogled iz Brezovca na Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
30.10.1951
"Deke" za obroče pri sodih nabijat. Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 17...
2.10.1951
Hiša, predelana iz stare zidanice (naseljena od leta 1903). Hiša ima še ognjišče (veža brez...
2.10.1951
"Majcnov pil"- vhod v Majcnov vinograd iz Mokronoga, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
2.10.1951
Mikčeva hiša, predelana leta 1936, Sv. Vrh 17. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (...
2.10.1951
Hiša, Sv. Vrh 11. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
30.10.1951
Plug "jarkar" za oranje krompirja, repe in pese. Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 37...
2.10.1951
Hiša, predelana iz stare zidanice (naseljena od leta 1903). Hiša ima še ognjišče (veža brez...
2.10.1951
Vola podkujejo v štantu, Sv. Vrh 46. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
Hiša, Sv. Vrh 11. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Vrč za jesih (kis); kupljen na sejmu v Mokronogu od lončarja iz Šmarjete. Sv. Vrh 37, Železnik...
2.10.1951
Koš s travo, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
Razni kozolci na robu Sv. Vrha. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2...
30.10.1951
"Maček" za zavoro, Sv. Vrh 46...
2.10.1951
Berčanova Marija, Sv. Vrh 38, meša ličkanje z grabljami (dajo kravam za futer). Teren 6- Mokronog,...
2.10.1951
"Vavc" (valj) na vozu, Sv. Vrh 5, pri Baletu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Baletova zidanica na Sv. Vrhu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
30.10.1951
Vinska bučka. Lastnik Julij Mikec - Brezovec, Sv. Vrh 46.
2.10.1951
Hiša - običajna, novejša (l. 1922/23), Sv. Vrh 20, Povše Alojzij. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
Vrhnji del "gredence" (kredence) z možnarčkom in solnico. Lastnica Marija Železnik, Sv...
30.10.1951
Gospodarsko poslopje: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. Lastnica Ana Magolič, Sv. Vrh 22...
2.10.1951
S starim "vavcem" (valj) kepe drobijo. Poganjač sedi na vavcu, Sv. Vrh 5. Teren 6-...
30.10.1951
Pisker (posoda) za moko, Sv. Vrh 37.
30.10.1951
Zorčeva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnica Ana Zupančič, Sv. Vrh 22 - "Na Spečnu"...
2.10.1951
"Mašina"- star ameriški šivalni stroj, Sv. Vrh 20, Povše Alojz. Teren 6- Mokronog,...
30.10.1951
Vrč za kis (jesih), Sv. Vrh 37.
2.10.1951
Otroci Mikca Jožeta, Sv. Vrh 17 (stolček s konjičkom iz Holandske). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
"Lakounca" ali "lej" (lij). Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 17...
2.10.1951
Kovačnica, bivša zidanica, Sv. Vrh 46, Julij Mikec. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
Vedro za vino. Lastnik Franc Mikec, Sv. Vrh 17.
2.10.1951
"Šajtrga" (voz s košem), Sv. Vrh 20 (Al. Povše). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
30.10.1951
Hiša, predelana iz zidanice. 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 skica objekta. Lastnica Alojzija...
2.10.1951
Pot na Sv. Vrh (zjutraj). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
Jože in Pepca Mikec, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
30.10.1951
"Prungelček" ali "kladca" za živino na paši. Sv. Vrh 46...
30.10.1951
Zidanica: (zapuščena), 3 fasade, 2 tlorisa, Sv. Vrh - na Brezovcu, nekoč last Alojza Šetine iz Sv...
30.10.1951
Sklednik. Lastnica Marija Železnik, Sv. Vrh 37.
2.10.1951
Sv. Vrh 42, razpadajoč hram. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Železnik Marija, Sv. Vrh 37. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
30.10.1951
Jarem, izdelal Mikec Franc. Lastnik Julij Mikec, Sv. Vrh 46.
30.10.1951
Slamnata kita na strehi. Lastnik Julij Mikec, Sv. Vrh 46.
2.10.1951
Perpar Angela, Sv. Vrh 27, s košem mrve, Slapšakova ima "sev?nco" (košara za semena)...
30.10.1951
Zidanica, predelana v hišo. 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 skica objekta. Lastnica Alojzija...
2.10.1951
Pepca Mesojednik, doma iz Krsenega Vrha pri Malkovcu služi pri Mikčevih. Teren 6- Mokronog,...