Subscribe to RSS - Konstrukcijski element

Slovenski etnografski muzej

Konstrukcijski element

28.8.1957
Lesen strop v zadnji hiši pri Štupovsk?h, lastnik Franc Zaletel, Vrh pri Križu 5.
1.1.1956
Vezan vogal hiše, Janez Kotar, Grič 4.
1.8.1956
Hiša, Franc Juršič, Avguštine 9. Detajl. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Vrezan znak na tramu, Saknar Franc, Orehovec 20.
1.1.1956
Ornament na pantu (na podu), pri Hodniku, Orehovec.
1.1.1956
Znak na tramu v hiši.
1.1.1956
Tesarski znak na stropu hrama. Franc Lakner, Orehovec 20.
1.1.1956
Del prednje fasade, Šerbšič Franc, Karlče 5.
1.1.1956
Vogal na hiši, Sintič Matija, Prušnja vas 6.
1.1.1956
Znak nad vrati v hišo.
1.1.1956
Znak nad vhodnimi vrati, Stipič Martin, pri Berti, Prušnja vas 4.
1.1.1969
Konzola, Povir pri Divači. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Kopriva, pri Zegu, vklesana letnica 1604. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.6.1970
Strop v Škrjančevi hiši v Podkornu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Iz Španove hiše, Suha pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1956
Ornament na podu, Kotar Alojzija, Orehovec.
15.8.1962
Notranjost - obokan strop. Viševek 41
1.7.1963
Vogal Brodejeve hiše, Brodej Konrad, Brezen 55. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
28.11.1951
Zidanica in hiša na Priči (sedaj v razpadu, zapah). Zgornji Lakenc 32. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
28.11.1951
Zidanica in hiša na Priči (sedaj v razpadu, zapah). Zgornji Lakenc 32. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Hiša iz leta 1747, detajl. V glavnem že prenovljena, le lesena "hiša" je še stara...
1.8.1961
Stara lesena hiša pri "F?žonov?h". Straža 7, detajl. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
1.1.1960
Barvan strop v kašči (letnica 1826). Lastnik Jože Perhaj - pri Žužku, Prazniki 4.
1.1.1960
Vogal "vezane" lesene hiše, obita z "žamanjem" in ometana. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Strop v hiši pri Galetu. Lastnica Ivanka Gale, Trurjak 32.
1.6.1964
Spodnji vogal lesene hiše "v Rebri", Jože Perhaj, Medvedica 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Zgornji vogal lesene hiše "v Rebri", Jože Perhaj, Medvedica 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Stropni tram, viden na zunanji steni, "v Rebri", Jože Perhaj, Medvedica 10. Teren 21 -...
1.6.1964
Zgornji vogal lesene hiše "v Rebri", Jože Perhaj, Medvedica 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc, detajl hiše. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Hudinja 18, pod podružnično cerkvijo Sv. Vida. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.1.1970
Podkoren pri Sajovcu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Suha pri Škofji Loki, Španova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
V Polenčevi bajti v Puštalu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
28.8.1958
Grede na stropu.
28.8.1958
Tregerji (podporniki) iz kamna, pr' Štj?ngerjivh , Goče 25, pri Habetovih, pri Šuštarjevih in...
28.8.1958
Tregar iz kamna pri Pauličevih s placa, Goče 59.
28.8.1958
Treger, kamnit podpornik. Polon'ni, Dolga Poljana 20...
1.8.1958
Jamškova stara hiša. Nad kalonami je gank - delno podrt - iz ganka vhod v "kuhno" in...
28.8.1958
Treger, kamnit podpornik. Pri Korenovih, Budanje 80.
SEM;F-0005270
Oboki.
01.01.1927
SEM;F-0005271
Oboki. Fotografirano v letu 1927.
18.04.1927
SEM;F-0005272
Lopa pred vhodom v cerkvico Sv. Mohorja in Fortuna v Grobljah, okolica Domžal.
SEM;F-0005274
Oboki cerkve v Crngrobu.
630:LJU;F-0001320/I
Oboki v ladji župnijski cerkvi v Bistrici (Feistriz), Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0001321/I
Oboki v ladji župnijski cerkvi v Bistrici (Feistriz), Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001614/I
Hirozova hiša, tramovi pod ostrešjem, Zelen Breg 14. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
28.8.1958
Podpornik pri "pleni", lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10...
1.1.1971
Vogal hiše, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Detajl s podpornega stebra, Tešanovci 16. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.6.1970
Strop v Škrjančevi hiši v Podkornu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Suha pri Škofji Loki, Španova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
"Županovšče", Bodovlje št. 3 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970)...
1.1.1970
Suha pri Škofji Loki, Španova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Španova hiša, Suha pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Španova hiša, Suha pri Škofji Loki z letnico 1785. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
4.10.1965
Vogal lesene hiše- zapuščena lesena hiša, Drašiči 24, zapuščena od leta 1950, lastnik Jurij Simonič...
4.10.1965
Vogal lesene hiše (vogal spodaj in del desk na ganku)- zapuščena lesena hiša, Drašiči 24, zapuščena...
Detajl na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Detajl na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Dom št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
1.8.1959
V hiši na tramu (za tram zataknjeno orodje), pri Skalarju, Strmec 9 (Ivan Furlan). Teren 16- Črni...
1.1.1971
Lesen ornament pod streho verande, Tešanovci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Rezljan ornament pod streho verande, Tešanovci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001615/I
Del Trotove hiše, Zelen Breg 15. Ranc, Rožej Marija. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.8.1957
Šrokleva hiša, Ivana Rutar, Klečet 17. Detajl hiše. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Detajl lesenega stropa v hiši. Dolenja vas pri Polici 8.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrezan tram. Breg - Šmartno 97.
31.8.1953
Izrez na tramu.
31.8.1953
Izrezan tram. Breg - Šmartno 97.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.7.1953
Gotsko okno v hiši z letnico 1706, Rusijan Maks, Kozana 90. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrez na tramu.
Izrez na tramu. Hum 44.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Ostrešna konstrukcija in detajli. Lastnik Pavlenčič Jože, pri Pončiču, Fojana 43.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrezan tram.
Vogal lesene hiše, Gorenja vas 1.
1.8.1949
Vogal Fortunetove gostilne, Razdrto. Teren 2: Šmarje- Sap - Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vogal hiše, Zgornja Slivnica 10.
1.1.1949
Lesen strop, detajl. Lastnik Ivan Zaviršek.
Tesarsko znamenje. Pri Ambrožu, lastnik Jakob Bozja, Podgorica 8.
15.9.1949
Kamen z napisom iz leta 1793, Kolomban pr' Živca. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
15.8.1950
Detajl stare lesene hiše Male Kumpole 2, pri Krtirca, Vidmar Franca. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
1.1.1950
Vogal kajže. Artiža vas 11.
1.1.1950
Detajl (vogal) hiše. Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
1.1.1950
Tram v hiši z letnico 1768. Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
3.8.1951
Kalona. Lastnik pri Vančevih, Robidišče 26.
15.9.1952
Dva podolžna in en prečni tram na stropu v leseni hiši z letnico 1795. Zameško 17.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrez na tramu.
31.8.1953
Izrez na tramu.
31.7.1953
Obdelan kamen- podstavek za pi?ju v hiši z letnico 1706, Rusijan Maks, Kozana 90. Teren 10- Goriška...
1.1.1948
Okras na prečniku lesenega stropa v kašči, iz 1. 1817. Lastnica Marija Koprivec, Velike Lipljene 12.
1.1.1948
"Roke" pri podu. Lastnica Marija Koprivec, Male Lipljene 12...
1.1.1948
Leseni žeblji (klini). Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.1.1948
Roka. Lastnik Jože Perme, pri Španu, Pece 1.
1.1.1948
Detajli z okrašenega lesenega stropa kašče. Lastnik Valentinčič, pri Birti, Pece 13.
1.1.1948
Detajli kozolčeve konstrukcije. Lastnik Janez Zabukovec, Male Lipljene 22.
1.1.1948
Lesen strop v hiši. Lastnik Janez Bavdek, Male Lipljene 6.
1.1.1948
Velb v hiši. Lastnica Ana Dremelj, pri Dremlnu, Bičje 18.
1.1.1948
Okraski na lesenem stropu v kašči. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
1.1.1948
Detajl lesenega stropa, Medvedica 4.
1.1.1948
Polica pod stropom pri Glažarju, Medvedica 11.
Detajl hiše, strešna opora in okenska mreža. Zvrhnja ves št. 1, Kuhling Jakob, vulgo Puf. Iz...
1.8.1957
"Cimp?r" (del ostrešja) "na ispi" iste hiše. Mohoričeva hiša (v prednji hiši na...
1.8.1957
Vogal lesene in ometane hiše, pri Saminovih, Alojz Lekan, Srednji Lipovec 3. Teren 14- Okolica...
31.8.1954
Pod (strop). Lastnica Frančiška Jemec. Dolenji Novaki 29, Primorska, SI.
31.8.1954
Pod (strop), pri Cirilu Pagonu (pri Tonetu), Žabže 63, Bukovo z letnico 1747.
31.8.1954
Detajl lesenega stropa, tram v prerez. Lastnik pri Ratovž. Podlanišče 13.
31.8.1953
Izrezan tram. Breg - Šmartno 97.
31.8.1953
Strešni tram. Bivši samostan Jordano.
31.8.1953
Izrez na tramu.
31.8.1953
Detajl pajola. Lastnik Rusjan Maks, Kozana 90.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrez na tramu.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1953
Izrezan tram. Breg - Šmartno 97.
31.8.1953
Izrezan tram.
31.8.1955
Cimper - konstrukcija ostrešja, Tatre 14, pri Palterjevih.
31.8.1955
Kamen z napisom (v hiši vzidani kamen, ki so ga pri prezidavi vzidali na isto mesto. Kamen je bil...
31.8.1955
Škrla (kamen) v kuhinji za vrati, pri Markovtovih, Mergec Franc, Kovčice 14.
31.8.1954
Rožanc (kamnit) na hiši, "u Kotęnk" Cerkljanski Vrh 9...
30.7.1954
Detajl prednje hiše oziroma štale (hlev). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
28.8.1957
Detajl cimpra (ostrešja), Velike Rebrce 4, Franc Košak.