Subscribe to RSS - Knjižnica

Slovenski etnografski muzej

Pogled na knjižne police v knjižnici SEM
Kontakt 
Odprto 

Do nadaljega bo knjižnica odprta med torkom in četrtkom od 10.00 do 12.00 ure. V sredo tudi med 15.00 in 17.00 uro oziroma po dogovoru (gregor.ilas@etno-muzej.si).

V tednu med 22. in 26. 7. 2024 bo knjižnica zaprta.

Vpisnina
Osnovnošolci: 2,00 €
Srednješolci: 2,00 €
Študenti: 2,50 €
Zaposleni: 5,00 €
upokojenci: 2,00 €
Brezposleni: 0,00 €
Zamudnina
Dan: 0,15 €
Fotokopija
A3: 0,13 €
A4: 0,06 €
Pri vpisu poravnate članarino in se identificirate z veljavnim dokumentom.

Knjižnica

Čitalnica

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja je specialna knjižnica odprtega tipa.

Dejavnosti knjižnice so nabava, dokumentiranje, hranjenje in posredovanje gradiva uporabnikom (muzejski kustosi, študentje, arhitekti, oblikovalci, zunanji obiskovalci ...), izdelava hemeroteke (izrezovanje člankov iz dnevnega časopisja od leta 1923 naprej), vodenje bibliografij sodelavcev muzeja, izmenjava publikacij, ki jih izdaja muzej, s sorodnimi domačimi in tujimi ustanovami.

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke SEM

Seznam novosti

Kolaž publikacij

Pobrskajte in poglejte seznam novosti knjižnice.

Bibliografija SEM in internetni viri

Bibliografija

Posebnosti fonda

Slava vojvodine Kranjske

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja hrani več kot 38.000 enot domačih in tujih monografskih in periodičnih publikacij s področja etnologije, antropologije, muzeologije, konservatorstva in restavratorstva: publikacije, vezane na zbirke muzeja v okviru posameznih kustodiatov (ruralno gospodarstvo, ljudsko stavbarstvo z notranjo opremo, oblačilna kultura, ljudska obrt in promet, ljudska likovna umetnost, družbena kultura, zunaj evropske kulture), literaturo, ki je rezultat raziskovanja načinov življenja in ljudske kulture na Slovenskem (gre za definicijo predmeta etnologije, ki se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavila v slovenski etnologiji), ali ki bi po svoji vsebini lahko bila vir za študij etnoloških tematik.

Zgodovina knjižnice

Listkovni katalog

Ustanovljena je bila leta 1923 skupaj z muzejem. Takrat so bile zbirke predmetov etnografskega pomena prenesene iz Narodnega muzeja v Kraljevi etnografski muzej, knjižnični fond, nanašajoč se na te zbirke, ter tisti z etnološko in antropološko tematiko pa v knjižnico muzeja.

Predstavitev knjižice (pdf, 79 KB)

Poslanstvo knjižnice

Knjižnica

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja s svojimi osnovnimi dejavnostmi podpira temeljno dejavnost matične ustanove. Skupaj z muzejem odkriva domači in tuji strokovni in laični javnosti zaklade naših prednikov, drži ogledalo sedanjim generacijam in skuša razsvetljevati pot prihodnjim rodovom.

V duhu humanističnih načel se zavzema za spoznavanje in primerjanje kulturne ustvarjalnosti lastnega naroda z izkušnjami drugih narodov in etničnih skupin. Tako pomaga preverjati in krepiti slovensko istovetnost, obenem pa razvijati spoštovanje in kritičnost do najrazličnejših načinov človeškega življenja širom sveta.

Opis v slovenskem znakovnem jeziku

Pogled na polico s serijskimi publikacijamiPogled na police Čitalnica knjižnice SEMPogled na police

Minulo

Logotip nacionalnega meseca skupnega branja
12.09.2018
Nacionalni mesec skupnega branja 2018 v SEM
Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (zaključek Tedna otroka) v...
sreda, 12. september 2018 - 16:00