Subscribe to RSS - Gornji Križ
28.8.1957
Ob ognjišču (na okenski polici pribit sveč?nk), Gornji Križ 2, Janez Kocjančič, pri Amažniku.
1.8.1957
Korletova kašča, Gornji Križ. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 13, Jamnik Alojzij (ta star Jamnik naredil sam vsa vrata), pri Anžičevih.
28.8.1957
Cepec (cepi, čepc, cep?c), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Seni (sani), otroške, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Omara v veži, Gornji Križ 14, Jože Kutnar.
1.8.1957
Kamnita miza pod orehom (zbirališče fantov in mož) pred Šupčevo hišo, Gornji Križ. Teren 14-...
1.8.1957
Plug "drvu" s spodnje strani. Na plazu dobro vidna luknja za šrauf, Gornji Križ 6, pri...
28.8.1957
Kot v hiši, Gornji Križ 2, Janez Kocjančič, pri Amažniku.
28.8.1957
Hrastove štengce (stopnice) na kur?nco (kokošnjak) za kokoši, ob svinjaku z detajlom, Gornji Križ 6...
1.8.1957
Plug "drvu" z leve strani, Gornji Križ 6, pri Šupčevih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-...
28.8.1957
Stara postelja, Gornji Križ 2, Janez Kocjančič, pri Amažniku.
28.8.1957
Sveč?nk pribit na okenski polici ob ognjišču, Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2.
1.8.1957
Hiša, Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Prednja stran kašče, Kutnar Jože, Gornji Križ 14.
1.8.1957
"Kozuc toplar" (dvojni kozolec), Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14-...
1.8.1957
Pod, Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Tjeslu - (sekirica), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče), Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Bana (posoda) za mast, Gornji Križ 2, Janez Kocjančič, pri Amažniku.
28.8.1957
Stol ("žesel"), Gornji Križ 2, pri Amažniku, Janez Kocjančič...
28.8.1957
Cepi (detajl cepca), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
1.8.1957
Ognjišče, "gnišče", Jože Kutnar, Gornji Križ 14. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Stojalo za svečnik, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Znaki nad vrati kašče, Gornji Križ.
28.8.1957
Toukalu za tolč lanene glavice, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Korletov lesen hram iz Gornjega Križa v Brinovi gori.
1.8.1957
Anžičeva hiša, Alojz Jamnik, Gornji Križ 13. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 12, Perko Jože, pri Janezovih.
28.8.1957
"Drvo" (plug), Gornji Križ 6, pri Šupčevih, Jernej Pirc...
1.8.1957
Kamnita miza pod orehom (zbirališče fantov in mož) pred Šupčevo hišo, Gornji Križ. Teren 14-...
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče), Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 14, Jože Kutnar.
28.8.1957
Toukalo, Gornji Križ 6.
28.8.1957
Korletov hram v Brinovi gori, 2 fasadi in 1 tloris, Novak Anton, Gornji Križ.
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 2, pri Amažniku, Janez Kocjančič.
1.8.1957
Amažnikova hiša, Janez Kocjančič, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Šije "na ispi", Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 13, Jamnik Alojzij, pri Anžičevih.
28.8.1957
Hiša, 2 fasadi in 3 tlorisi, Kocjančič Janez, pri Amažniku, Gornji Križ 2.
1.8.1957
Železna plošča, napisna tabla, pri Šupčevih. Gornji Križ 11. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...