Subscribe to RSS - Vino
1.1.1948
Toncova hiša. Lastnik Maks Drešar, Vino 5.
1.8.1948
Lupljenje češminove korenine, Menard Ant, Vino št. 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Gospodarska poslopja, pri Gačniku. V ozadju: pod, svisli, listnica, na desni: kašča (zdaj za zajce...
1.1.1948
Otroški voziček, Vino 1.
1.8.1948
Otroci na kulah, Primic Anton, Vino št. 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
France Škerjanc (star 95 let), Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Vino z obronkov pred Smerjenami. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Franc Skubic, pri Erjavcu, Vino 13.
1.8.1948
Vino z obronkov pred Smerjenami. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Otroci na kulah, Primic Anton, Vino št. 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Stopa za proso. Lastnica Uršula Dolinšek, Vino 10.
1.8.1948
Klepanje z otrokom, pri Toncu, Vino št. 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Hiša, Anton Gačnik, Vino št. 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Notranjost kašče (let. 1816) pri Tratniku, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Mentrga za mesenje kruha, Vino 13.
1.8.1948
Hiša z lino ob vratih, pri Ulčarju, Anton Menard, Vino 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.1.1948
Klepanje s kladivom. Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.8.1948
Pro(c)ska na kljuki pod nadpuščkom, pri Erjavci (Skubec), Vino št.3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Veža z ognjiščem pri Elikanu, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Stopa za proso. Lastnica Uršula Dolinšek, Vino 10.
1.8.1948
Kolovrat in preša (Polica), Jožef Žitnik, Vino št. 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.8.1948
Ivan Škerjanc z "ritošo" na hrbtu, Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.1.1948
Rešte za sušenje koruze. Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.8.1948
Hiša (prazna), pri Mojškr, Anton Korošec št. 15, Vino 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.10.1948
Stara hiša pri Tonci, Maks Drešar, Vino 7 (stara št. 5). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.8.1948
Pod (skedenj) pri Tratniku, Vino št. 10 (let. 780). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Studenec "Supat" na robu vasi, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.8.1948
Kašča, Uršula Dolinšek, pri Tratnik, Vino št. 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Sklednik, Vino 15.
1.8.1948
Vino z obronkov pred Smerjenami. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Žitnik Jožef, Vino 2.
1.8.1948
Hiša, Vino št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pod (skedenj) s šupo (pod z letnico 780), pri Tratnik, Uršula Dolinšek, Vino št. 10. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Pri Antonu Gačniku, pod, svisli, listnica, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Tratnikova hiša. Lastnik Jože Dolinšek, Vino 10.
1.1.1948
Kobila za žaganje drv (koza). Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.8.1948
Hiša s sušečim se snopjem, pri Toncu (Marjeta Primic), Vino št.5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Pred Erjavčevo hišo (Procka visi na kljuki, rezivni stol, brana, kurnik), Vino št. 13. Teren 1 - Št...
1.1.1948
Jarmiček (jarem). Lastnik Anton Menard, Vino 10.
1.8.1948
Pri Korošcu, Vino št. 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Koroščeva hiša, Anton Korošec, hiša z ognjiščem, Vino št. 3 (stara št. 15). Teren 1 - Št. Jurij-...
1.8.1948
Kozolec, Anton Gačnik, Vino št. 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Družina Škerjanc, Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Mici Škerjanc s "košem", Vino št. 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.1.1948
Koroščeva hiša. Lastnik Anton Korošec, Vino 15.
1.8.1948
Erjavčeva (Skubiceva) mama iz Vina št. 13 z razpadlim ostankom aptaha. Aptah iz Sevnika za Golem;...
1.1.1948
Pod in svisli. Lastnik Anton Gačnik, Vino 6.
1.8.1948
Hiša. Pred vojno lesen oboj, kjer je zdaj vrhnje okno. Pri Tratniku (Uršula Dolinšek), Vino št. 10...
1.8.1948
Kašča z letnico 1816, pri Tratniku, Vino. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Z drogovjem nesejo kopice, Vino št. 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Stopa in valar za proso, Uršula Dolinšek, Vino št. 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Kozolec- toplič z repom, pri Tratnik, Uršula Dolinšek, Vino št. 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.1.1948
Štirna (vodnjak) na vago. Lastnica Uršula Dolinšek, Vino 10.
1.1.1948
Tratnikova kašča. Lastnik Dolinšek Jože, Vino 10.
1.1.1948
Vrata. Lastnik Jožef Žitnik, Vino 2.
1.1.1948
Del veže z ognjiščem in svinjskim kotlom. Lastnik Avguštin Elikan -pri Jerkatu, Vino 4.
1.8.1948
Gnojni voz, Vino št. 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Situacija, Vino 10.
1.1.1948
Žličnik, Vino 15.
1.8.1948
Škerjančev kozolec, Vino št. 1 (z vzhodne strani pred vasjo). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.8.1948
Škerjančev kozolec, Vino št. 1 (z vzhodne strani pred vasjo). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.8.1948
Smerjene (v ozadju), njive "pšeničnice" pod Vinom (spodaj). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan...
1.1.1948
Vrata pri Mojškrc, Vino 17.
1.8.1948
Pri Korošcu, Vino št. 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.