Subscribe to RSS - Malence
1.8.1956
Križ z letnico 1914 pri hiši Anton Jordan, Malence 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Seu?nca" (košarica), Malence 12, pri Mihelči. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.8.1956
"Ogrebač" (plug za ogrebanje- domače delo, naredil kovač Matija Božič in kolar Karl...
1.1.1956
Hram, Anton Jordan, Malence 6.
1.8.1956
"Šajtrga" (ročni voziček, drugod: Sajevce, Brod- "ciza"), Malence 19. Teren 13...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.1.1956
Hram, prednja fasada, tloris. Lastnik Anton Jordan, Malence 6.
1.8.1956
Hiša, Ivan Križman, Malence 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.1.1956
Klop v kotu hiše, Ivan Križman, Malence 2.
1.8.1956
Dom (čebelnjak, kozolec, pod in hiša s štalo- hlevom)- vse leseno, Ivan Križman, Malence 2. Teren...
1.8.1956
Vezenina na "peči", Malence 4, pri Drobnič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Čebelnjak ("čebujak"), Frančiška Cvelbar, Malence 11. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.1.1956
Posoda za mast (kibla), Cvelbar Frančiška, Malence 11.
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...
1.8.1956
Šije nad ognjiščem v hiši (veži), Ivan Križman, Malence 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Cvelbar Marija, Malence 11.
1.8.1956
"Plint" ali "bah"- jermeni od konjskega komata, Malence 12, pri Mihelči, Franc...
1.8.1956
"Ciza" (ročni voziček), Malence št. 15, pri Cvelbarju. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Znak in letnica nad vrati, Cvelbar Frančiška, Malence 11.
1.8.1956
Koš iz kostanjevega protja od preše na kamen (v koš so nasuli šoder in debelo kamenje), Malence št...
1.8.1956
Hiša z letnico 1797, Frančiška Cvelbar, Malence 11. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Fant s "seu?nco" (košarico), Malence 12, pri Mihelči. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Drva (drobiž) vozijo z vozom "kounice", Malence št. 15, pri Cvelbarju. Teren 13-...
1.8.1956
Krovec Jože Skubic iz Prekope ("Dedouka") pokriva streho na podu pri Antonu Jordan,...