Subscribe to RSS - Avguštine
1.1.1956
Pogled v vežo, Juršič Franc, pri Smoletu, Avguštine 9
1.1.1956
Pekel (pekač) za purane, Pešič Franc, pri Bezjakovih, Avguštine.
1.1.1956
Možnar za kašo (stopka), Avguštine 8
1.8.1956
Sušilnica, Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hiša, vrhkletna, fasada prednja, fasada stranska, tloris pritličja, tloris kleti. Franc Juršič, pri...
1.8.1956
Stan Franceta Juršič, Avguštine 9 (levo dimnica, desno svinjaki, v sredi hiša s konca, zadaj štala...
1.1.1956
Ornament na preši. Franc Pešič, Avguštine 8.
1.8.1956
Orjejo, Avguštine, v ozadju Kostanjevica. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Orjejo, Avguštine, v ozadju Kostanjevica. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Hiša, lesena, "oblečena" (obdana s kamnitim zidom), Franc Peršič, Avguštine 8. Teren 13-...
1.8.1956
Hiša, Franc Juršič, Avguštine 9. Detajl. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Žena iz Avguštin nese v mlin vrečo na oprtah. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Slamnat "aboj" na štali (hlevu). Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
Hiša, Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Koritce za perutnino, Juršič, pri Smoletu, Avguštine 9