Subscribe to RSS - Velike Lipljene
1.6.1964
Branasta konstrukcija kozolca, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Vodnjak, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Hiša, Velike Lipljene 4, pri Koščičarju. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec toplar, detajl, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Hiša, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
France Ponikvar - Koščičar v delovni noši, Velike Lipljene 4. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Obnovljena Nušičeva hiša, Velike Lipljene 17. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.1.1948
Situacija vasi Velike Lipljene.
1.6.1964
Kašča, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec toplar, detajl, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Nučičeva hiša, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Kite in rob slamnate strehe kozolca v Velikih Lipljenih. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
France Ponikvar - Koščičar v delovni noši, Velike Lipljene 4. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
France Ponikvar - Koščičar v delovni noši, Velike Lipljene 4. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Kozolec toplar, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Obnovljena Nušičeva hiša, Velike Lipljene 17. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Kozolec na koncu vasi Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec na koncu vasi Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
France Ponikvar - Koščičar v delovni noši, Velike Lipljene 4. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.8.1948
Aptah, Novak, Velike Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Polička nad vrati. Lastnik Anton Nučič, Velike Lipljene 17.
1.8.1948
Ognjišče s svinjskim kotlom, Velike Lipljene 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Pogled na Velike Lipljene s stolpa železniške cerkve. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.1.1948
Pri Mesojedčevih. Lastnik Jože Novak, Velike Lipljene 10.
1.8.1948
Okras na oboju, Velike Lipljene 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Tloris pri Koščičarju, Velike Lipljene 4.
31.8.1948
Na njivi spravljena repa- že pokrita, kupi v vrsti, Velike Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Okras na oboju, Velike Lipljene 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Velike Lipljene kot obcestna (dvovrstna) vas. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Grušt za dero. Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.8.1948
Vrhhlevna Nušičeva kajža, Velike Lipljene 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Leseni žeblji (klini). Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.8.1948
Porušena hiša (ne v vojni), Velike Lipljene 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Okenska mreža pri Bradaču. Lastnik Kraljič, Velike Lipljene 4.
1.8.1948
Kašča, obita z deskami, Velike Lipljene 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Vrhhlevna hiša v Velikih Lipljenih z enim vhodom. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Ornamenti in detajli na skrinji pri Bradaču, Velike Lipljene 7.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Jože Novak, Velike Lipljene 10.
1.8.1948
Kozolci zunaj vasi Velike Lipljene. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Zmaj, obešalnik, Velike Lipljene 6.
1.1.1948
Omarica. Lastnik Anton Nučič, Velike Lipljene 17.
1.1.1948
Pri Kajžarskih. Lastnik Anton Nučič, Velike Lipljene 17.
1.8.1948
Pod (skedenj) z diro, Velike Lipljene 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Stegnjeni dom, Velike Lipljene 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Detajl slamnate strehe. Lastnik Anton Ivanc, Velike Lipljene 8.
1.1.1948
Štenge (stopnice) pri vratih. Lastnik Janez Virant, Velike Lipljene 6.
1.8.1948
Hlev (vhod s konca) s podom, Velike Lipljene 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Detajl ganka pri kašči. Lastnik Hribar Jože, Velike Lipljene 2.
1.1.1948
Okras na prečniku lesenega stropa v kašči, iz 1. 1817. Lastnica Marija Koprivec, Velike Lipljene 12.