Subscribe to RSS - Gozdarsko orodje

Slovenski etnografski muzej

Gozdarsko orodje

01.01.1974
630:LJU;F-0001772/I
Medsebojna pomoč - posojanje žage sosedu, Nedelica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1960
"Kvake" ali grebe za vlačenje hlodov. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2...
1.1.1960
"Pik" za vlačenje hlodov. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2...
28.8.1957
Tjeslu - (sekirica), Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
B?t za drva razbijat s pomočjo sekire ali zagojzde, Žužemberk 151.
28.8.1957
Kavli (kavlji) za vlačenje hlodov (krle, rkle) iz gozda z detajlom, Korita 20, pri Poz?nkovih.
Orodje, od leve proti desni: "žaga" - gozdna žaga "sekira" za veje sekat "...
Dva gozdarska delavca "holcarja" s "šepso" in "ščiro" (sekiro) iz...
1.1.1948
Sekirnik (stojalo za sekire). Lastnik Janez Valentičič, Bičje 3.
1.1.1948
Škatla za orodje. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
31.8.1954
"Cempin" (cepin) za hlode. Lastnik Peter Prezelj - pri Pstinarju, Zakriž 5...
31.8.1955
Klin za žago v veži, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Sekira (široka), pri Karižljovih, Grželj Franc, Kovčice 4.
31.8.1955
Brus za brušenje sekir, Slivje 7, pri Kaščarjevih.
31.8.1955
Palica za sekire v veži, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
1.1.1960
"Kantajzl" za hlode obračat. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadniki, Male Lašče 33...
1.7.1963
Krampiži (dereze) za poledico, Jakop Franc, pri Čebul, Brezen. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
28.8.1958
Campin (cepin za les), pri Starešinovih, Sanabor 10.
28.8.1959
Frlanka (manjša sekira), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
28.8.1959
B?t za cepljenje hloda za žlice, Kanji Dol 9, Snež?nkarju.
28.8.1959
Čuk (debela sekira) za čole cepit, Vojsko 32, pri Smodinu.
28.8.1959
S?kira (večja sekira) za cepljenje hloda za žlice, Kanji Dol 9, pri Snež?nkarju.
28.8.1959
Renčelica za sekanje vej z drevja v gozdu, Vojsko 95 (Mrzla Rupa), pri Kalenc.
1.1.1956
Kosir, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Bradka, pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Nasajen Kosir (vejnk), pri Debeljaku, Kočarija 17.
1.1.1956
Bradla (sekirica), Franc Jurešič, pri Opičevih, Oštrc 11.
"Poraiterca"- močnejša vaga in "kavkli" za vlačit v gozdu, Jože Sterle, Podgora...
15.8.1962
"Henduh" za hlode valit. Janez Škrbec, Podgora 3 pri Ložu...
Sekira in cepin, Jože Sterle, Jože Sterle, Podgora št. 20. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Krampiži (dereze) za plezanje na drevo, Jakop Franc, pri Čebul, Brezen. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
31.8.1953
Kleščavnik. Lastnik Kristančič, Slavče 59.
31.8.1953
Mašajnk. Medana 1.
31.8.1953
Mašajnk (renčelada). Lastnik Rihard Koncut, Snežeče 13.
3.7.1951
Orodje za obdelavo lesa, Breginj. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Longir za plavljenje drv. Podbela 33.
3.8.1951
Maca (kladivo). Kred 53.
3.8.1951
Leseno kladivo (maca). Kred 53.
1.1.1950
Bradle. Lastnik Miha Prijatelj, Šentpavel 22.
1.1.1950
Vinjek. Lastnik Jože Novak - pri Drku, Šentpavel 3.
Klada za sekanje brstja, dračja. Lastnik Karel Anžlovar - pri Jerumu, Velike Češnjice 8.
1.1.1950
Ročaj žage. Lastnica Marija Trlep, Šentpavel 21.
Kobila za žaganje drv. Lastnik Karel Anžlovar - pri Jerumu, Velike Češnjice 8.
1.1.1950
Bradl (sekira). Lastnik Janez Rus - pri Zaman, Šentpavel 20.
1.1.1950
Štanca za žago nasekati, 3 detajli. Lastnik Franc Grablovec - pri Frščilu, Glogovica 8.
9 vrst tesarskega orodja (sekire), 9 detajlov. Lastnik Leopold Primc - pri Starcu, Zaboršt 1.
1.7.1949
Konj za žaganje drv. Pri Margareti - Tone Korošec, Socerb 8.
"Dletnik", stojalo za sekire, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
3.8.1951
"Seponč" (cepin). Kred 53...
3.8.1951
"Štehov?nca" (sekira). Podbela 29...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
Spona za dve "vlaki" (veriga za špinte - polovica ali četrtina hloda). Groblje 2...
31.7.1952
Sikounca (sekovnica). Soča 19.
31.7.1952
Bat (kelj) za drva cepit. Soča 69, pri Matičič, Pod Skalo.
31.7.1952
Bat (kelj) za drva cepit. Soča 69, pri Matičič, Pod Skalo.
3.8.1951
Obešalnik za sekire. Lastnik pri Špoladu, Zgornja Borjana 40.
3.8.1951
Langir za plavljenje lesa. Kred.
3.8.1951
Skira (sekira). Kred 53.
3.8.1951
Žaga za žaganje desk. Robidišče 27.
3.8.1951
Cenpin (cepin) za vlačenje hlodov. Zgornja Borjana 37.
3.8.1951
Mék klincov (polovica méka za konjsko vprego; tukaj jih je šest, so tudi samo trije). Lastnik Anton...
"Dletnik", stojalo za sekire, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...