Subscribe to RSS - Lozice
28.8.1958
Klejšče, skobec. Past za jazbece, lisice, volke, ... Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Punta za na svinjo. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
"Natezaunik" za obroče pri sodu. Lastnik Anton Koritnik, nekadaj Žvanuti 50...
1.8.1958
Plužna k štajerskemu plugu (tako plužno so rabili k lesenemu plugu). Tudi k črtalu s sponami dajo...
1.8.1958
Vrata v "šupo", Lozice 11 pri Barakovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Slika na steklo "p?lt", Lozice 16, pri Štefanovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.9.1958
Ženitovanjski kolač, Pavla Žvanut, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kalona s ključem (ostanek) pod žlebom, Loka 20 pri Lozicah, pri Novakovih. Teren 15 - Vipava, 1. -...
1.8.1958
Hišna vrata pri Poljetovih, Lozice - Žvanuti 54. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Voziček" za otroke, Loka 20, pri Novakovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Špelna hiša, Marija Žgur, Lozice 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Klopca. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Bariglca za 4l. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Vinske posode: lij, nafa, šefla, Lozice 11, Žvanut Stanko. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Vile za grozdje. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Kolona z vrati pri Škrlanovih, Podbreg 35 (Škrle). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Karjola za gnoj vozit iz štale na gnojišče, Loka 20, pri Novakovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Lozajeva šupa in štala, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Stopa (brez paha), pri Ferjanščevih, Lozice - Žvanuti 55. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pumer?nk (polmernik) z letnico 1866, Lozice 42, pri Renkcovih (premer 32 cm, višina 21 cm). Teren...
28.8.1958
Kason za žito, lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
1.8.1958
82-letni Pintarjev oče Franc Trošt, Lozice 14. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Žličnik, lastnica Marija Koritnik, pri Dolenjih Stajčevih, Lozice 19.
28.8.1958
Nafa za natakanje mošta ali vina. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Možnar, lesen, lastnica Marija Koritnik, pri Dolenjih Stajčevih, Lozice 19.
1.8.1958
Rodmanov hram, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Žlica. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Vezava peče, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Krčel, zajemalka. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Vrata pri Gancovih, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kalona pri Voukovih, Lozice 21.
28.8.1958
Sklednik pri Lozajevih, Lozice 43.
1.8.1958
Stopa (brez paha), pri Ferjanščevih, Lozice - Žvanuti 55. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Okno Rodmanovega hrama, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
stou (stol). Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
"Ključ" (sklepnik stare kalone) pod žlebom, Loka 20, pri Novakovih. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Skrinja, lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
28.8.1958
Omara. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
"Desetak", lesena posoda - mera drži 9 kg - v mlinu, Lozice 42, pri Renkcovih (premer 23...
1.8.1958
Vrata pri Gancovih, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vrata hiše pri Lovrencovih, Lozice - Žvanuti 47. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
" Gnojn koš" ( v maln na Močilniku so pripeljali iz Planine). Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
1.8.1958
Ostanek njive med plantama v Lozicah. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Peča, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Ujemalnik za roj ogrebat. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Vile za grozdje iz bedna jemat. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Brentač. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
"Koš" za sadje za nošnjo kosila na njivo itd., Lozice 42, pri Renkcovih. Teren 15 -...
1.8.1958
Premca pri Renkovcih, Lozice 42. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Ognjišče pri dolenjih Stajčarjevih, Marija Koritnik, Lozice 19. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Reziuni" stol, pri Lourencovih, Lozice 47...
28.8.1958
Gank od golobnjaka v Žvanutih.
1.8.1958
"Sm?či" za kamne vlačit, Lozice 14, pri Pintarjevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Tokav?nca, bat. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Kolona z vrati pri Škrlanovih, Podbreg 35 (Škrle). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
"Tokau?nca" za kavo, možnar. Lastnik Anton Brecelj, nekdaj Žavnuti 53...
28.8.1958
Mlin: 4 fasade 2 tlorisa, lastnica Roza Cigoj, pri Renkcovih, Lozice 42.
28.8.1958
Vrata v špajz. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Bank (skrinja za žito), lastnica Roza Cigoj, pri Renckovih, Lozice 42.
1.8.1958
Vinogradi pri Šembidu (pod Nanosom). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Skrinja, pri Kr?sc?vih, Žvanuti, Lozice 48.
28.8.1958
Zibu (zibelka). Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Hiša: 2 fasadi 2 tlorisa, pri Lozejevih Lozice 43.
1.8.1958
Plužna k štajerskemu plugu (tako plužno so rabili k lesenemu plugu). Tudi k črtalu s sponami dajo...
1.8.1958
"Planta" pod Žvanuti - Lozice. Zadaj so vinogradi. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Bariglca za 1l. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Kamen (možnar). Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Bukov komat, pri Mihovih, Žvanuti. Izdelal ga je Franc Frelih.
28.8.1958
Gank od golobnjaka v Žvanutih.
28.8.1958
Hiša s portalom, pri Sustr?vih, Lozice 37.
28.8.1958
"K?ntrejga" (stol). Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih...
28.8.1958
Vezeni vzorci, lastnica Pavla Žvanut.
1.8.1958
Rodmanov hram, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kastrola. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Kalona pri Barakovih, Lozice 11.
1.8.1958
Vrata v "šupo" pri Krušcovih, Lozice - Žvanuti 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Preša pri Gaucovih, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Preša. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Hram: 3 fasade 4, 4 detajli. Rodmanov hram, Antonija Marc, pri Rodmanovih Lozice 7.
28.8.1958
Ploh za roje ali pregled čebel (stresaunik). Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri...
1.8.1958
Martinova kapelica z razpelom, Podgrič pri Lozicah. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Detajl manjše kalone v hiši pri Jernejevih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
28.8.1958
Bank (skrinja za žito), lastnica Antonija Marc, Lozice 7.
1.8.1958
Jarm (brez kamb), Lozice 7, pri Rodmanovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Lozajeva hiša od zadaj, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Barakarjeva "šupa", Žvanut Stanko, Lozice 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.9.1958
Menih, pecivo za veliko noč, Pavla Žvanut, Žvanuti, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vrata s kolono pri Jernejevih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kanela, pipa za sod. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Šterna z vinto in štenakom (v ozadju hiša št.9 pri Reharjevih), Lože 9. Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
1.8.1958
82-letni Pintarjev oče Franc Trošt, Lozice 4. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Lozajeva hiša s skriljasto streho, Lozice 43.
1.8.1958
Vinske posode: lij, nafa, šefla, Lozice 14, Trošt Franc. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vezava peče, Žvanut Vida, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Črtalo za koruzo in krompir. Lastnik Jože Žvanut, nekdaj Žvanuti 51.
28.8.1958
Koritce. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar s kapo, Lozice - Žvanuti 55, Ferjančič Jože. Teren 15 - Vipava, 1...
28.8.1958
Miza pred vhodom v "hišo", lastnica Roza Cigoj, pri Renckovih, Lozice 42...
28.8.1958
"Neške", nečke. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih...
28.8.1958
Lij za nalivanje mošta ali vina v sode. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Pinja, lastnica Marija Koritnik, pri Dolenjih Stajčevih, Lozice 19.
28.8.1958
Past za kuno lovit, "progla". Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48...
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar, Lozice 22, Ferjančič Jože, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Vrata v "šupo" pri Krušcovih, Lozice - Žvanuti 48. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Na štali", pri Lekcovih, Lozice - Žvanuti 52. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Svinja. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
1.8.1958
Stara in nova streha Špelne hiše, Marija Žgur, Lozice 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Vile za sno krvi u lojtrih" (s pomočjo kosa lesa "punta"), lastnik Anton...
1.8.1958
Kalona in Kristus nad njo pri Svrtovih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vezava mlade trte v vinogradu zaradi burje, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Grablje za sprešano grozdje. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Nova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hišna vrata pri Ferjanščevih, Lozice - Žvanuti 55. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Reziu?n stou" pri Lovrencovih, Lozice - Žvanuti 47. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Lozajeva hiša (del hiše porušen), zadaj štala, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kamen za stope za ješprenj (danes touče v njem deteljo-iz nje iztolče seme, jabolka touče), pri...
28.8.1958
Hiša. Lastnica Marija Žgur, pri Špelnih Lozice 10.
1.8.1958
Druga varianta "premce", tipičnega dvokolesnega vozička za prevoz futra za prašiče (v...
1.8.1958
Mihov korito, Lozice 49. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Vinsko rešeto. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Krugla za kis, lastnica Marija Ferjančič, pri Ferjenščevih, Lozice 55.
1.8.1958
Kouc beli na reziunem stolu ("belt ragle za nograd"), pri Lovrencovih, Lozice - Žvanuti...
28.8.1958
Maln za grozdje. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
28.8.1958
Klop, nekoč pri ognjišču. Pri Kruščevih, Gorenji Žvanuti.
1.8.1958
"Sekret" - poleg gnojišča, Lože 8, pri Nežknih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Mlin, lastnica Roza Cigoj, pri Renckovih, Lozice 42.
28.8.1958
Šešla, zajemalka. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Vol vprežen v komat, Lozice 5, pri Marenčnih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Stoletna hruška, vodnjak in hčerka pripovedovalca - Marija Ferjančič, Žvanuti 55. Teren 15 - Vipava...
1.8.1958
"Karjola" (namesto premce) za pridelke vozit (manjšo količino), Loka 20, pri Novakovih...
28.8.1958
Kalona, lastnica Marija Koritnik, pri Dolenjih Stajčevih, Lozice 19.
1.8.1958
Špelna hiša, Marija Žgur, Lozice 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kapa za ogrebanje čebel. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Kalona pri Žerjalovih, Lozice 29.
1.8.1958
93-letna Terezija Kranjc, roj. Žvanut pri Gancovih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Vrata s kolono pri Jernejevih, zgornji del, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Špampet (postelja), lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
1.8.1958
Premca pri Renkovcih, Lozice 42. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Rodmanova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
" Gnojn koš" ( v maln na Močilniku so pripeljali iz Planine). Teren 15 - Vipava, 1. - 28...
28.8.1958
Dimnik in del hiše pri Špelnih, Lozice 10. Lastnica Marija Žgur.
28.8.1958
Omara, lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
28.8.1958
Stou (stol), kozica za sat jemati iz panja. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri...
28.8.1958
Ribežu, ribežen za repo. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Brus. Lastnik Jože Nabergoj, nekdaj Žvanuti 48.
1.8.1958
Most v Šembidu (Podnanos). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pavla Žvanut, Lozice 33. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Breta, posoda za grozdje. Lastnik Jože Žvanut, nekdaj Žvanuti 51.
28.8.1958
Škrinca - past. V glavnem se rabi za lov na polhe, pa tudi za miši, podgane. Lastnik Jože Nabergoj...
1.8.1958
"Sm?či" za kamne vlačit, Lozice 14, pri Pintarjevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Sirnca. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
Vrata s kolono pri Jernejevih, Lozice 39. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Putrh za 2 l. Lastnik Jože Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
1.8.1958
"Premca", tipičen dvokolesni voziček za prevoz futra za prašiče (v ruhi), pri Jernejevih...