Subscribe to RSS - Mera

Slovenski etnografski muzej

Mera

1.7.1949
Mejnik z dvema pričama. Dvori.
1.8.1948
Merniki (3), Mala vas 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Mernik. Lastnik Franc Škufca, Ponova vas 26.
28.8.1957
Lesen (hrastov les) mernik za žito, Gradenc 24, pri Vedeževih.
15.8.1962
Pol mernika iz debla. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
15.8.1962
Mernik iz debla. Jože Antonič, Vrhnika 24 pri Ložu.
15.8.1962
Mernik. Jože Antončič, Vrhnika 24 pri Ložu.
28.8.1959
Stare mere za žito (mernik in polmernik, m?žura), Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej...
1.2.1975
Devenka, lesena mera (v 50 kg) Bučečovci 41, Franc Hofman. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
28.8.1958
Mežura (1/4 mernika). Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
1.8.1958
Pumer?nk (polmernik) z letnico 1866, Lozice 42, pri Renkcovih (premer 32 cm, višina 21 cm). Teren...
28.8.1958
Cel mernik, pri Starešinovih, Sanabor 10.
1.1.1948
Četrtinka mernika. Lastnik Janez Trontelj, Mala vas 7.
31.8.1954
Korc. Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, "Lamatovše"...
3.8.1951
"Kaznejnk", "k?znenk". Lastnik Jožef Skočir, Kred 18...
3.8.1951
"Pou k?znenka". Lastnik Jožef Skočir, Kred 18...
3.8.1951
Priprava za tehtanje drv. Lastnik Alojz Pintar, Staro selo 25.
1.7.1952
"Kamen" za mast. Trenta, Na Klancu št. 57, pri Pretnarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
31.8.1955
Tehtnica "funtarca", Male Loče 2 (16), pri Jakopičevih, Ivančič Franc...
31.8.1955
Pol polounika iz enega kosa lesa (bruna) dno in roč, Ostrovica 17 (Padež), pri Miklaucu.
31.8.1955
Vaga in detajl, Tatre 12, pri Frjanovih - Oštirjevih.
31.8.1955
Klafter (mera), Orehek 9, Štravs Janez, pri Štravsu.
31.8.1955
Mera za žito (20 l), uradno zapovedana za časa Italije, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
31.8.1954
Korc za žito. Krtečne, Bukovo 35, "pr ta srednih", Rozpet Paul...
30.7.1954
Posode za merjenje žita: a) mernik, b) znenk, c) polounica, d) kvart. Polje 3, pri Andrjolču. Teren...
28.8.1958
Dvojni mernik, pri Starešinovih, Sanabor 10.