Subscribe to RSS - Gradno
31.8.1953
Vilce za grozdje. Lastnik Erzetič, pri Mežnarjevih, Gradno 47.
31.7.1953
"Most" čez potok med krajema Slavče - Gradno. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Hiša, na koncu štala (hlev). Marinič Ivan, Gradno 40. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.7.1953
Dekle s "košpo" (domače delo), Gradno 47, pri Mežnarju, Erzetič Frančiška. Teren 10-...
31.8.1953
Rovnica (pik). Lastnik Erzetič, pri Mežnarjevih, Gradno 47.
31.8.1953
Grablje. Gradno 47.
31.8.1953
Grablje. Gradno 47.
12.09.1945
SEM:;F-0002029
Gradno pri Višnjeviku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.