Subscribe to RSS - Mrše
31.8.1955
Kantrega (stol), Mrše 5, pri Rotovih, Cetin Ivan.
31.8.1955
Vhod v štalo (hlev), Mrše 7, pri Vremčovih, Mergec Anton.
31.8.1955
Kovačnica (kladivo), Mrše 1, pri Simunovih, Cetin Jože.
31.8.1955
Osnik (oselnik) iz akacijevega lesa, pri Skočarjevih, Skočaj Anton, Mrše 10.
31.8.1955
Jarem, Mrše 6, Vatovec Ivan, pri Kozlevčer.
31.8.1955
"Trnifes", Mrše 3, pri Juretovih, Mergec Jože...
31.8.1955
Jermič (jarm) iz gabrovega lesa, pri Skočarjevih, Skočaj Anton, Mrše 10.
31.8.1955
Porton (detajl), Mrše 11, pri Kmetovih, Gvardjančič Franc.
31.8.1955
Vrh od štirne (vodnjaka)- kamen, Mrše 11, pri Kmetovih, Gvardjančič Franc.
31.8.1955
Kuhinja (interier), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Kamen za mast, Mrše 10, pri Skočajevih, Skočaj Anton.
31.8.1955
Porton (detajl), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Križ na razpotju, Mrše.
31.8.1955
Sounik (solnica), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Klopica iz jelovine, Kozlevčevi, Vatovec Ivan, Mrše 6.
31.8.1955
Lojtre, (kobila) za obirat sadje, pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Zaglavnik, Mrše 7, pri Vremčovih, Mergec Anton.
31.8.1955
Stol, ki ga je naredil mož Marije Družina, Mrše 13, pri Bategarjevih.