Subscribe to RSS - Del stavbe

Slovenski etnografski muzej

Del stavbe

15.9.1949
Mrtvaška glava, vsekana v steno, Brčinov vrt, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.6.1970
Del prednje fasade pri Španu, Mojstrana. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Veliki Repen 31, retrofasada. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, retrofasada hišnega niza. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 33, retrofasada kmečke hiše, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
28.8.1959
Lina (izrez), Kanji Dol.
1.1.1971
Okrašena cestna stran hiše, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Zasteklena lesena veranda iz leta 1917, Tešanovci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Hiša, zgrajena po madžarskih vzorih. Sprednja fasada, detajl, Melinci 21. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Okraski na glavni fasadi stanovanjske hiše, gospodarjevo delo, Melinci 79. Teren 27 - Panonska hiša...
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1958
Lozajeva hiša od zadaj, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Lozajeva hiša s skriljasto streho, Lozice 43.
1.8.1958
Podrta "škrnata" streha opuščene hiše v Šembidu (Podnanos). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Porušene hiše na Taboru (Erzelj). Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.9.1980
Bukovje št. 33. Okraševanje fasad: košuta in jelen. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
630:LJU;F-0047720
Ohranjeni stebri, Split. V: album IV, 1931-1940.
01.10.1945
SEM:;F-0001699
Hiše. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
1.8.1956
Stara Miščeva hiša v Velikih Vodenicah na hribu. Detajl. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.6.1964
Del Bajdetove hiše- stena stare lesene hiše in prizidane kamre, Gradež 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.7.1949
Zaščitni zid pred burjo. "Pr Metona" - Jože Meton, Škofije 387...
1.1.1950
Lina. Lastnica Roza Kukelj, Šentpavel 15.
15.8.1950
Hiša- gornja s konca, spredaj "kazuc" ("rantca"), Petrušna vas 20. Teren 5- Št...
1.1.1950
Vrezana letnica 1797. Lastnik Peter Trnovšek - pri Kujarju, Podboršt 7.
3.7.1951
Gornja Borjana št. 65, pri Vrečarju. Na steni visi "Sv. Ivana krancu". Teren 7 - Kobarid...
31.8.1955
Pred hišo pod velbičem, Podgrad 66, pri Dušenovih.
31.8.1954
Napis v kamen (l. 1796). u Kotęnk Cerklj. Vrh.
30.7.1954
Požgana hiša (nekdaj od Grabčevke) iz Orehka. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Napis v kamen (l. 1796) na rožancu, ki nosi gank, u Kotənk, Sedej Jožef, Cerkljanski Vrh 9.
30.7.1954
Pogorišče hiše "pri Leban", Planina. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
1.10.1948
Star gostilniški znak v hiši pri Naceti, Šuštar Jože, Bičje 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
Hiša- ptič z grozdom na steni (znamenje gostilne), Gradež 19. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
Stranska fasada hiše z gankom in leseno mrežo v vrhu. Gank in mreža narejena v letih 1890-1900...
2.10.1951
Zgornji Lakenc 3, pri Puclju. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
30.8.1961
Line v les in steno. Škrljevo.
1.6.1964
Ostanki zidu neke stavbe v gozdu pri Gradežu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Ostanki Glažarjeve gostilne, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
31.8.1931
F0045975
Srečevanje starega in novega.