Subscribe to RSS - Tublje pri Hrpeljah
Vhodna vrata, Tublje 3, pri Kastelanovih (prej Šulci), Kastelic Marija. 4 rodove nazaj stoji pri...
Trlica za čiščenje lanu iz bukovega lesa (stara več kot 100 let).
Skrinja iz češnjevega lesa, pri Pečelinovih, Opara Anton, Tublje 21.
Tublje, prostor na vasi (nasprotna smer). Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
Skrinja iz rožičevega lesa, Tublje 10, pri Majdičevih, Krebelj Anton.
Uotka za čiščenje pluga (stara več kot 70 let), Opara Anton, Tublje 21, pri Pečelinih.
Tublje, prostor na vasi, proti vzhodu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
Kamba za napravljanje (izdelovanje) jarmičev, Tublje 10, pri Majdičevih, Krebelj Anton.
Luč na olje in petrolej, brez cilindra, Tublje 7, pri Maklavavih, Benčič Marija.
Stol iz topolovega lesa, Tublje 21, pri Pečelinih, Opara Anton.
"Kau" (napajališče), Tublje. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...