Subscribe to RSS - Javornik
28.8.1959
Duša (ploščičk, ki se da na prsa, nanj neške, ko jih izdelovalec obrezuje na reziunem stolu) za...
28.8.1959
Lemež od starega lesenega pluga, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Voz "lojtrski" (ima še lesen "aks" in drugo pe leseno), pri Rejcu. Teren 16-...
28.8.1959
Skobla za neške (nečke) skoblat, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Košnja na senožetih, Javornik 1, pri Rejcu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Koš ali "oprtnjak", Javornik 7 (pri Medvedu). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
"Pild"- slika na steklo z napisom: "Hier ist...?... Weinstock des Lebens"...
1.8.1959
Voz "lojtrski" (ima še lesen "aks" in drugo pe leseno), pri Rejcu. Teren 16-...
28.8.1959
Reziunik (rezilnik) za izdelovanje nešk (nečk), Javornik 1, pri Rejcu.
28.8.1959
Lopata za slamnato streho gladit, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
"Neške" (nečke) (ta male) (dolge 62, široke 30 cm), plaune (večje) (dolžina 75, širina 35...
28.8.1959
Streharski kouc za drat (žico) stisniti na strehi (z obratom se privije slama- škopa), Javornik 1,...
1.8.1959
Vhod v "repno jamo" (za repo pozimi), Javornik 3, pri Pouharju. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Paša na gmajni na Javorniku ob lokvi. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Tesla za neške (nečke) izdelovat, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Košnja na senožetih, Javornik 1, pri Rejcu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Smuči (sani)- ročne (samo 1 legnar), dolžina 109cm (do konca krivine 140 cm), široke 74 cm...
28.8.1959
Krplje, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Smuči (sani)- ročne (samo 1 legnar), dolžina 109cm (do konca krivine 140 cm), široke 74 cm...
1.8.1959
Peč?nce s testom (bukov les), deli: palica, pesta, kurit, Javornik 1, pri Rejcu. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Franc Vidmar, Javornik 7 (pri Medvedu) s cajno (košaro) v roki (cajno izdelal sam). Teren 16- Črni...