Subscribe to RSS - Slavče
31.8.1953
Kadreja (stol). Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 58.
31.7.1953
Ognjišče, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Goljevšek Matilda, Slavče 51, drži v rokah dva "čebelona" za lešnike in orehe. Teren 10-...
31.8.1953
Solnica. Lastnik Obljubek Anton, Slavče 62.
31.7.1953
Kopa sena, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Vodo nese v šeglotih na bojinču, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Polica (klop). Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
31.8.1953
Vrata na stržeru. Lastnik Goljavšček Jožef, Slavče 51.
31.8.1953
Kleščavnik. Lastnik Kristančič, Slavče 59.
31.7.1953
Obljubkovi s Slavč obračajo seno. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Lesa za brinje brat. Slavče 59.
31.8.1953
Čebelon. Slavče 51, pri Golubkovih.
31.8.1953
Okenska mreža. Slavče 59.
31.7.1953
"Uozič" (za otroke) (čeprav nima koles), Slavče 56, pri Tonhovih. Teren 10- Goriška Brda...
31.7.1953
"Brinčja" za nošnjo sena, trave in stelje, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
V košpi (košu) nese peso, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Čebelon" za orehe in lešnike, Slavče 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Fasada - 3 etaže. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
31.7.1953
Lesi, pletene iz bake, Slavče 56, pri Tonkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Ognjišče v žbatafurju, Slavče 59, pri Sk?dernjevih, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31...
31.7.1953
Hiša (hram) pri Sk?dernjevih, Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.8.1953
Mentrga (vinkla) za moko. Slavče 59.
31.7.1953
Hiša (hram) pri Sk?dernjevih, Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.8.1953
Kramp (pikon). Slavče 59.
31.8.1953
Kavalet. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
31.8.1953
Del zapuščene Tonkove hiše z okensko preklado z letnico 1568.
31.7.1953
Hiša, desno štala (hlev), pri Skedernjevih, Kristančič Leopold, Slavče 59. Teren 10- Goriška Brda (...
31.7.1953
Lesen "rušt" na kolesu. Tako vozijo sadje v "zejih", Slavče 63, pri Nežnevih...
31.8.1953
Vratca (izrezljal ljudski umetnik Pepe Sirk). Slavče 59.
31.8.1953
Vratca (izrezljal ljudski umetnik Pepe Sirk). Slavče 59.
31.7.1953
Dve večji lesi za sušenje sadja, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.8.1953
Vratca (izrezljal ljudski umetnik Pepe Sirk). Slavče 59.
31.7.1953
Slavče 59, pri Sk?d?rnjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša, Goljevšek Jože, Slavče 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Kazon" v vinogradu. Napravil stric Pepe Sirk. Sedaj uporabljajo kot zaklonišče pred...
31.7.1953
Lesen "rušt" na kolesu. Tako vozijo sadje v "zejih", Slavče 63, pri Nežnevih...
31.7.1953
Družina Kristančič, Slavče 59. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Motika. Lastnik Kristančič Leopold. Slavče 59.
31.7.1953
Bremo drv nese domov za kurjavo, Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Korba" (košara) in "zej", Slavče 56. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Lesen "rušt" na kolesu. Tako vozijo sadje v "zejih", Slavče 63, pri Nežnevih...
31.8.1953
Klop. Lastnik Kristančič, Slavče 59.
31.7.1953
"Vlaka", Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Picon, pleten iz lešnikovega lesa, za sušenje sadja, Slavče 56, pri Tonkovih. Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Ognjišče, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Matilda Goljevšček iz Slavč 51 nese v zejih na "bojinču" peso. Teren 10- Goriška Brda (31...
31.7.1953
Relief Kristusa na "prtonu", Slavče. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Ognjišče v spahnjenici. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.