Subscribe to RSS - Šlovrenc
31.7.1953
"P?č" (vodnjak) in "porton" (vrata), pri Kosovih, Hruševlje 12. Tu je stanoval...
31.7.1953
Hlev za svinje, Kocjančič, Šlovrenc 9. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Detajl iz "hiše". Lastnik Mavrič Jožef, Šlovrenc 15...
31.7.1953
"Vinjak" v Šlovrencu. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Vrata "gospodarjeve" hiše. Lastnik Mavrič Izidor, Šlovrenc 7...
31.8.1953
Pajn (zglavnik). Lastnik Mavrič Jožef, pri Ščobarjevih, Šlovrenc 15.
31.7.1953
Kurnik iz "kaucou", Mavrič Jože, Šlovrenc 15. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
"Vinjak" v Šlovrencu. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Lajb?n poleg hleva, Šlovrenc 20. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Zdenc" na poti v Šlovrenc. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Svinjski kotel. Lastnik Mavrič Izidor, Šlovrenc 7.