Subscribe to RSS - Podlanišče
30.7.1954
S takim košem "kaledvajo kaledənč" v pustnem času. Kaledənč je godec s citrami. Koš ima...
30.7.1954
S takim košem "kaledvajo kaledənč" (koledniki) v pustnem času. Gosar Ivan, Podlanišče 37...
30.7.1954
Štala (hlev). Podlanišče, "u Kendouš". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Senene vile. "U Ogənc", Podlanišče 46...
31.8.1954
Stopa za "uhat" ječmen in proso. Lastnik M. Ogenc, Podlanišče 46...
30.7.1954
"Sukavənk" za "cvirn" sukat na cevi, ki pride v čolniček (za statve)...
30.7.1954
Maln (mlin) za brinje mlet, star 70 let. Podlanišče 41, pri Kašperji. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
30.7.1954
"Dro" (plug) za orat. Podlanišče 10, pri Mravlju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
"Šlekar" za hlode vlačit. Podlanišče 8...
30.7.1954
"Miza" za moko, stara 100 let. Podlanišče 47, "u Gopərš". Teren 11- Cerkljansko...
31.8.1954
Detajl lesenega stropa, tram v prerez. Lastnik pri Ratovž. Podlanišče 13.
31.8.1954
Obu za trske. Podlanišče 46, Franc Jeram.
30.7.1954
"Miza" za moko, stara 100 let. Podlanišče 47, "u Gopərš". Teren 11- Cerkljansko...
31.8.1954
Trlici na stolu. Lastnik u Ogenc, Podlanišče 46.
30.7.1954
S takim košem "kaledvajo kaledənč" v pustnem času. Kaledənč je godec s citrami. Koš ima...
31.8.1954
"Gepl" - vitel (kolo s pauci - 73, preslca z navlanki). Lastnik pri Kosu, Podlanišče 8...
31.8.1954
"Toukač za sadje toučt" u koritu (tolkač za sadje). Lastnik "u Ogenc",...
31.8.1954
Miza za moko ("binkla"). Lastnik Goperše, Podlanišče 47...
30.7.1954
"Krəmple (krplje) za sneg gast". Podlanišče 46, "u Ogənc". Teren 11-...
30.7.1954
Dekleti in fant iz Podlanišča. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Ognəški otroci, Podlanišče 46, Jeram Franc. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Janez Podobnik "Kašper" (hkavc) drobi steljo z "žatlaho". Podlanišče 41. Teren...
30.7.1954
"Dro" (plug) za orat. Podlanišče 10, pri Mravlju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Štala (hlev) "u Ognc", Podlanišče 46. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Sutarn. Podlanišče 8, pri Kos, "u Kladjah"...
30.7.1954
"Znamne" (znamenje) na štali (hlevu), Podlanišče 46. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Križevo kolo od voznega koša za gnoj. Podlanišče 46, "u Ogənc". Teren 11- Cerkljansko (30...
30.7.1954
Ognəška družina, Podlanišče 46, Jeram Franc. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Hiša: jugozahodno lice, tloris pritličja, tloris nadstropja. Lastnik Franc Jeram - "u Ognc...
30.7.1954
Lesena Kašperjeva bajta, pred 77 leti prenešena iz Poljane (tam Fajdəlnova bajta), Podlanišče 41...
30.7.1954
"Dro" (plug) za orat. Podlanišče 10, pri Mravlju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Sv. Janez Nepomuk - lesena plastika. Podlanišče 8, pri Kosovih. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
"Žecl" (stol). Lastnik pri Kasperju, Podlanišče 41...
31.8.1954
Železna streharska kljuka. Lastnik Ivan Gosar (rojen leta 1896) - pri Zimu, Podlanišče 37.
31.8.1954
Ploh za streho poglihat. Podlanišče 46.
31.8.1954
Leščerba. Podlanišče 41, pri Kašperju, Podobnik Janez.
30.7.1954
"Kobilca" za prejo vit. Podlanišče 46, "u Ogənc". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
31.8.1954
Streharski ploh. Lastnik M. Ogenc - u Ognc, Podlanišče 46.
31.8.1954
"Gepl" (vitel). Lastnik u Ogenc, Podlanišče 46...
31.8.1954
"Pometaunca za peč - "uadla" (omelo). Lastnik pri Kosu, Podlanišče 8...
31.8.1954
Statve. Lastnik Janez Podobnik - pri Kašnerju, Podlanišče 41.
30.7.1954
Planina pri Cerknem, pogled z Goperš (Podlanišče). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Čvevənk" (čebelnjak). Podlanišče 9, pri Purgarju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Kašperjev Janez z listnim košem "kranjska svetloba". Janez Podobnik, Podlanišče 41. Teren...
31.8.1954
Brus. Lastnik pri Kosu, Podlanišče 8.
31.8.1954
"Gepl" (vitel), detajl iz notranjščine štale (hleva) ("šajba"). Lastnik pri...
30.7.1954
S takim košem "kaledvajo kaledənč" v pustnem času. Kaledənč je godec s citrami. Koš ima...
31.8.1954
Zibu (zibelka). Podlanišče 8.
31.8.1954
Marejna (omara). Podlanišče 41, Podobnik Janez, pri Kašperju.
30.7.1954
Kamnita miza z letnico 1797 KP GMB Podlanišče 13, "u Ratovž(u)". Teren 11- Cerkljansko (...
31.8.1954
Miza za cegu delat. Podlanišče 46, Jeram Franc, "u Ognc"...
31.8.1954
Štala (hlev): tloris štale, tloris skednja, jugovzhodna fasada. Lastnik Franc Jeram - "u Ognc...
31.8.1954
Stou (stol) za trske klat. Podlanišče 46, Jeram Franc, "u Ognc"...
30.7.1954
Kamnita miza z letnico 1797 KP GMB Podlanišče 13, "u Ratovž(u)". Teren 11- Cerkljansko (...