Subscribe to RSS - Zakraj
31.8.1954
Svetarn. Lastnik Matija Kenda - "u Brd", Zakraj 12...
30.7.1954
Klet "u Robu", Klemenčič Kristina, Zakraj 6. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Pajštva (sušilnica). Zakraj 10, Feltrin Peter, pri Boštjanu.
30.7.1954
"Boh u ječ" - nabožna lesena plastika, ki jo je k hiši prinesel nek hlapec od Kosa v...
31.8.1954
Trpiš (trinožnik). Lastnica Marija Klemenčič - "u Robu" Zakraj 6...
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Lastnik Jakob Feltrin - pri Feltrinu, Zakraj 1.
31.8.1954
"Marajna" (omara). Lastnik Jože Makuc - "u Kotlu", Zakraj 14...
30.7.1954
"Kozloviše" s streho - torej že "samc" (enojni kozolec), Makuc Jože, "na...
31.8.1954
Marajna (omara). Zakraj 1, Feltrin Jakob.
31.8.1954
"Greblca". Zakraj 11...
31.8.1954
"Raufkamra" (dimnica). Lastnik Jakob Feltrin - pri Feltrinu, Zakraj 1 - Šentviška Gora...
31.8.1954
"Trpiš" (trinožnik) za v peč. Lastnica Marija Klemenčič - "u Robu", Zakraj 6...
31.8.1954
Stara peč. Zakraj 2.
31.8.1954
"Žehtar, šehtar" (vedro). Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11...
31.8.1954
Bajta (hiša): jugovzhodna fasada, tloris pritličja. Lastnica Kristina Klemenčič - u Robu, Zakraj 6.
30.7.1954
Žena s "kasiuənco" ali plenirjem na glavi. "Kasiuənca" za prinašanje kosila na...
30.7.1954
Muniž Blaž plete "berač" za krompir. Zadaj klet Velikonja Uršule, Zakraj. Teren 11-...
31.8.1954
Hiša (pogled v kuhinjo). Zakraj 11, Šentviška Gora.
31.8.1954
"Uadla" (omelo). Zakraj...
31.8.1954
Matč (del pinje). Zakraj 11.
31.8.1954
Burkle. Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11.
31.8.1954
Kamnit posoda (možnar). Lastnik pri Podgorcu, Zakraj 2.
31.8.1954
"Tukač" (tolkač). Lastnica Marija Kobal - pr Ivnačku, Zakraj 11 (Šentviška Gora)...
31.8.1954
"Pineu" (pinja). Lastnica Marija Kobal - "pr Ivančku", Zakraj 11...
30.7.1954
"Božja martra", naredil Klemenčič Martin (rojen v Šebreljah), ko mu je bilo 97 let...
30.7.1954
Kmet. hiša, opaž iz slame, Zakraj 1, Feltrin Jakob. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Lipe klestijo za živinsko krmo (vsaka 3 leta z enega drevesa). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Lipe klestijo za živinsko krmo (vsaka 3 leta z enega drevesa). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
"Sonica" (solnica). Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11...
30.7.1954
"Pšeuənk" (čebelnjak). Feltrin Peter, Zakraj 10, pri Boštjanu. Teren 11- Cerkljansko (30...
31.8.1954
"Žličnk" (žličnik). Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11...
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Zakraj 14, Makuc Jožef, na Kotlih.
30.7.1954
Ognjišče v hiši Kenda Matije, "u Brd", Zakraj 12. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Burkle. Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11.
31.8.1954
Ograja krog drevesa (varuje pred vozovi). Zakraj 1.
31.8.1954
"Pihaunk". Lastnica Marija Kobal - pri Ivančku, Zakraj 11...
31.8.1954
Lopar. Lastnica Marija Kobal - "pr Ivančku", Zakraj 11...
30.7.1954
"Mijolka" (majolika), nekoč rabljena za vino. Pri hiši že menda od l. 1800. Spodaj na...
30.7.1954
Stara okrogla peč pri Munih Blažu. Zakraj 2. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Del veže z ognjiščem. Lastnik Štefan Pisk - pri Pokletarju, Zakraj 4 - Šentviška Gora.
31.8.1954
Greblca za na ognjišče. Zakraj 11.