Subscribe to RSS - Stranišče

Slovenski etnografski muzej

Stranišče

1.7.1963
Stranišče, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Stranišče in gnojišče ob poti skozi vas, Mačkovlje, pri Faturčjenovih. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.1.1960
Stranišče. Lastnik Stane Peterlin, Dolščaki 12. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
Stranišče ob gnojišču. Lastnik Jože Urana, Draga 6. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.7.1954
Stranšče na štali (hlevu), Nemc (Bukovo). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
Stranišče ("lajbn") v Planini. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Notranjost stranišča (stopijo na tram), Plužnje 30, "pri Julki". Teren 11- Cerkljansko (...
30.7.1954
Stranišče - "lajbən" hiše Pavšič Marije, Prapetno 27. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Stranišče pri Košamarju, Jesenica. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Stranišče ob vhodu v hišo, "u Kaludrovš", Jazne. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
1.7.1963
Brodejevo stranišče, Brodej Konrad, Brezen 55. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1962
Stranišče pri Panterju, Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Stranišče na gnojišču, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
01.11.1967
630:LJU;F-0001274/I
Svinjaki in stranišče pri Cmor Geza, Tešanovci 49, pri Murski Soboti. Teren I - Koroška, Štajerska...
25.03.1938
SEM;F-0001153
Hiša, Rahnečeva bajta, Spodnje Domžale.
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, v ozadju je kopa sena. Cerovec 32. Teren 29 -...
1.8.1958
Stranišče pri "Nežnih", Podbreg 18. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Sekret" - poleg gnojišča, Lože 8, pri Nežknih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
7.12.1976
Stranišče ob novi štali (hlevu), Krapje 19. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.1.1971
Zidano stranišče z odtokom na gnojišče, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Leseno prostostoječe stranišče pred gnojnim kupom, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.8.1959
"Sekret"(stranišče) pri Rudolfu, Kanji Dol 2. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
30.7.1954
Stranišče "u bajt", Otalež 48. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
1.8.1955
Stranišče ("k?ndot"), Vatovlje 11, Franc Štraus, pri Tišlarčku. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
31.7.1953
Stranišče ob zidu za hišo (jama in deska), Gornji Brezovk. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stranišče na poti proti Kožbani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stranišče ob gnojišču in hlev za svinje, Višnjevik. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Lajb?n" (stranišče), last Šuligoj Anton, Vedrijan 49. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
"Lajben" ob cesti (stranišče), Šmartno 146. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
3.8.1951
Stranišče - "lajdn" (50m od hiše pod ogrado na pobočju). Lastnik pri Zehić, Zgornja...
3.8.1951
Stranišče iz koruznice ("lajdn ta siršča"). Lastnica Katina Kramar, Podbela 54...
3.7.1951
Edino stranišče na Robidiščih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
Stranišče kot sestavni del svinjskega hleva, Glogovica 7, pri Friščil. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.9.1949
"Koudot" (stranišče) v Kolombanju. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
31.7.1953
Stranišče v Vipolžah, stoji na samoti. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stranišče v Vrhovljah. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.8.1955
Stranišče ob gnojišču, pokritem z vejami, Markovščina 8, pri Stašinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
31.8.1955
Stranišče, Potok 10.
31.8.1955
Stranišče, Huje 30.
31.8.1955
Stranišče, Barka 53.
1.8.1955
Skret (stranišče), zadaj štala (hlev), Ritomeče 5, pri Martinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Stranišče, Kozjane 14.
1.8.1955
Stranišče (k?ndot) v vasi Potok. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Stranišče, Vareje 5.
1.8.1955
Sakret (stranišče), zadaj ruševine (zid pokrit s slamo), Artviže. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Sakret (stranišče), Barka 45.
31.8.1955
Stranišče, Vatovlje 12, pri Meclinovih.
1.8.1950
Poljska hiša pod Sabadini. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt...