Subscribe to RSS - Gospodarska poslopja in ostale stavbe v okviru domačije

Slovenski etnografski muzej

Gospodarska poslopja in ostale stavbe v okviru domačije

1.1.1977
Silos, Banovci 13. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
Bistrica ob Sotli 47, severna fasada. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.1.1971
Pevnica za vino, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Okrog 60 let star. Vzdolžna zasnova, pravokotno na cesto, spredaj gnojni kup, svinjaki, nato v...
1.1.1971
S slamo krita üta, Tešanovci 107. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Novo gospodarsko poslopje, Bistrica ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
S slamo krito gospodarsko poslopje, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Lesena gümla in levovje (hlevovje), Tešanovci 63. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Hišna št. 111, Tešanovci. Zidano gospodarsko poslopje z zadnjo steno podaljšano nad nivo strehe,...
1.1.1971
S slamo krita gümla in cimpran hlev, Tešanovci 107. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Staro gospodarsko poslopje, zidano 1870, Tešanovci 20. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Prej stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje. Gospodar si je postavil novo hišo na drugi parceli,...
1.1.1971
Uta, postavljena leta 1926, Tešanovci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.9.1971
Pri Šaurič ("pod hruško") (Šaurič Martin, Sela 54, p. Dobova) - Šauričevo gospodarsko...
1.4.1979
Parma, Črešnjevci 9, Veberič. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
9.12.1976
Gospodarski prostori na dvoriščni strani hiše, Cven 22. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja...
01.01.1928
SEM;F-0001414
Hiša št. 20 v Preloki, zapuščena. Fotografirano v letu 1928.
01.02.1913
SEM;F-0001337
Hiša. Fotografirano v mesecu februarju 1913.
1.7.1980
Gospodarsko poslopje z lesenim straniščem. Veliko Ubeljsko št. 24. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Del gospodarskega poslopja župnišča. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Farovško gospodarsko poslopje. Hrenovice 32. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Hiša št. 17 z zatrepno fasado. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.10.1972
Gospodar Fistrovič Jože, Vličane 57, gospodarsko poslopje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.8.1958
Pri Gulovih, Ludvik Gul, Lože 23. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pri Polounih, Lože 42. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Barakarjeva "šupa", Žvanut Stanko, Lozice 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.1.1971
Staro stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje (svinjska kuhinja), Tešanovci 60. Teren 27 -...
1.1.1971
Pevnica za vino, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.8.1959
Lanena jama, pri Bajcu, Kanji Dol 5. Fotografirana od zgoraj navzdol. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
Veliki Repen 39, gospodarsko poslopje s "portonom" (vhod), 19. stoletje. Teren 24 - Repen...
Veliki Repen 71, fasada (1-os) gospodarsko poslopje ob cesti. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 28, fasada gospodarskega poslopja, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Veliki Repen 71, gospodarsko poslopje v borjaču (kraško dvorišče). Teren 24 - Repen (za tematsko...
1.4.1967
Prevozovo gospodarsko poslopje, Anton Nemanič, Drašiči 40. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
1.8.1956
Gospodarsko poslopje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev), svinjaki in kolarnica, Janez Stopar, Vrtača 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Hlapci" in trnjeve veje na podstrehi (zaradi mačk in miši), Franc Jurešič, Oštrc. Teren...
1.8.1956
Hlevi, na koncu "sekret" (stranišče) (zgoraj "kurjak"), pri Sintiču, Kočarija...
1.7.1963
Sušilna jama (frjača) na poti na Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Ob podrti pajšti (sušilnici), pri Rupretu, Modrič, pri Keblu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Gospodarsko poslopje, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1959
Vhod v "repno jamo" (za repo pozimi), Javornik 3, pri Pouharju. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Kozloviše, "Na Suhem", Mrzla Rupa, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Gospodarsko poslopje, Bistrica ob Sotli. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, zadnja stran, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Stara cimprana stavba, sedaj gospodarsko poslopje, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.9.1971
Gospodarsko poslopje pri Bogovcu, Sela 63 pri Dobovi. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Gümla s sodobnimi stroji, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Uta s sodobnimi poljedelskimi stroji, Tešanovci 27. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.8.1959
Vhod v repno jamo, Vojsko 32, pri Smodinu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Keudr" (klet)- spredaj "gepl", Vojsko- Vogalce, pri Petru. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Lanena jama, pri Bajcu, Kanji Dol 5. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Krompirjeva jama "u Maganij", Vojsko 65. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Krompirjeva jama, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.7.1963
Zadnja stran Krečejeve lope (veža, hiša, sušilnica za lan), Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno...
F0000188
Novi trg, hiša, v ozadju gospodarsko poslopje, Kamnik.
F0000182
Belokranjska hiša z gospodarskim poslopjem, Griblje.
F0000153
Zadnji del hiše, spodaj gospodarski del, Doblatina, obč. Laško, okr. Celje. Lastnik: Žavsek,...
F0000147
Hiša s slamnato kritino, Rotman, občina Juršinci, okr. Ptuj. Lastnik: Dominko.
F0000110
Hiša z gospodarskim poslopjem, Gradac.
F0000084
Kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, Gorenjska.
F0000069
Alpski enotni dom iz cca. leta 1750. Lastnik: Ta zgornja Puškarjeva hiša.
F0000059
Hiša z vrtom, lastnik A. Hodnik, Stara Fužina, Bohinj.
F0000034
Kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, lastnik: Souvan, Volčji Potok pri Kamniku. Danes v hiši...
F0000198
Hiša in gospodarsko poslopje, Kučar pri Podzemlju.
F0000202
Hiša z gospodarskim poslopjem iz leta 1911, lastnik Adam, vulgo Ivankovi, Obrh pri Vinici.
F0009151
Hiša "na akel", krita s slamo, (od levo na desno priklet, zadnja hiška, zemska klet,...
1.10.1947
F0001548
Gospodarsko poslopje, Zagorje.
1.10.1947
F0001547
Hiša, krita s slamo, z gospodarskim delom, Zagorje.
24.8.1916
F0001318
Hiša, Mevkuž 3, pri Gorjah.
F0000331
Fant s konjema, v ozadju gospodarsko poslopje, Metlika.
F0000309
Koroška kmečka hiša z gospodarskim poslopjem.
F0000308
Koroška kmečka hiša z gospodarskim poslopjem.
F0000206
Hiša (z letnico 1913) z gospodarskim poslopjem in studencem, Semič, Bela krajina.
29.7.1931
F0045510
"Vajat", "ajat": zgradba v okviru domačije, ki jo uporabljajo poročeni člani...
13.7.1931
F0045499
Ograda in kope sena na domačiji Svetozarja Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije,...
13.7.1931
F0045498
Koruznjak in lopa za voz na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije...
01.11.1956
630:LJU;F-0000394/I
Freska na steni gospodarske zgradbe Robanov kot 29 pri Solčavi, pri Bevšek. Teren I - Koroška,...
01.04.1952
630:LJU;F-0000144/I
"Cimpr", Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.04.1952
630:LJU;F-0000143/I
"Cimpr", Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000018/I
Draučbaherjevo gospodarsko poslopje, Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.02.1913
SEM;F-0003643
Ženski pred hišo, okolica Bohinja. Fotografirano v mesecu februarju 1913.
SEM;F-0003611
Moška, ženska, otroška vsakdanja noša. V ozadju gospodarska poslopja na domačiji.
23.08.1920
SEM;F-0001841
Porušeno Selčevo gospodarsko poslopje v Purgi.
03.09.1908
SEM;F-0001583
Hiša in gospodarsko poslopje.
01.01.1927
SEM;F-0001577
Hiša ob cesti z ograjo. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0001543
Hiša, Brezje nad Slomom št. 21, Homotarjeva koča, last Jos. Senegačnik- Regoršek.
29.10.1923
SEM;F-0001538
Hiša, Škedenj št. 5, Tolsti vrh, pri Macuhu, last Jakob Leber.
01.10.1957
630:LJU;F-0000467/I
Gospodarsko poslopje pri Ciceju, Pokrče. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1959
630:LJU;F-0000664/I
Zapuščena lesena kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, Zgornje Borovlje pri Ledenicah. Teren I -...
13.7.1931
F0045496
Ograda za živino na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba...
13.7.1931
F0045495
Hlev in shramba za žito na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije...
13.7.1931
F0045494
Mlekarna in sirarna na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba...
13.7.1931
F0045493
Peč za kruh na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba sta...
01.01.1974
630:LJU;F-0001586/I
Gospodarsko poslopje, Spodnja Rečica pri Nazarjih, pri Udam. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.05.1972
630:LJU;F-0001472/I
Deščici z napisom ŽGANJARIA (+ madžarščina) na hiši v Vučji Gomili. V tej hiši je bila pred drugo...
630:LJU;F-0001033/I
Šetarova, gospodarsko poslopje s petelinom. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000882/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000881/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000879/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000872/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000871/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000848/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000846/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
30.09.1923
SEM;F-0001535
Hiša, Stopče 11, pri Pisancu, last Gajšek Martin. Hiša postavljena leta 1799.
1.7.1963
Pri Zgornjem Pagotu, Stenica 9. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
31.7.1953
Kazon za listje, krit s sirščem, Neblo 10. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
15.8.1952
Situacija gospodarskih poslopij od leve na desno: kozuc (kozolec), svinjak, štala (hlev), pod, hiša...
15.8.1952
Staro gospodarsko poslopje v Stranju, Zg. Vrhpolje, last: J. Kos, spodaj štala (hlev) in kevder (...
15.8.1952
"Stan" (štala- hlev, kevder- klet, šupa in pod) pri Paulič Franc, Orehovica 26. Teren 9-...
15.8.1952
"Stan" pri Luzar Franc, Dolenja Stara vas 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
"Stan" pri Lenčič Franc, Šmalčja vas 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto...
15.9.1952
"Šiv?nca" (detajl sušilnice). Lastnik Jože Pavlič, Vratno 6...
15.8.1952
"Stan" (ali staje)- t.j. vsa gospodarska poslopja pri Hosta Janezu, Imenje 2. Teren 9-...
31.7.1952
Bajta za sirjenje, fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Andrej Husner, pri Kurtlnu, Trenta 40 -...
1.7.1952
Planina Trbiščna. Gudrt s strani. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Mleč?nca" pri Matici, Sp. Trenta 15, Jakob Kravanja. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
"Bajta" v kateri sirijo, Zapoudnam - Trenta 70, Franc Kverh. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
"Bajta" (domačija sirarna, Zadnjica), Trenta 40, Andrej Hosner, pri Kurtelnu. Teren 8 -...
1.7.1952
Bajta za sirjenje in mlečenca (+ za kuho prašičem), Trenta 52, pri Pauerji - Komac Alojz. Teren 8...
15.8.1952
"Svijak"- kevder s kaščo, spredaj "gnojnica", Dolenji Maharovec 18, Anton Borse...
15.8.1952
"Ta vsok stan" v Vratnem. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
31.7.1953
"Lajb?n" iz siršča (notranjost), Breg. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Kazon, pokrit s sirščem, Neblo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Larja, kurnik itd., deloma iz siršča, deloma iz kanele in bake (raklc), Hruševlje. Teren 10-...
31.7.1953
Štala (hlev), zgoraj skedenj, Koucut Franc, Vedrijan 26. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Spredaj dve larji, klet, zg. skedenj, hiša, zg. kašča, štala (hlev), zg. kambra, na koncu štala,...
31.7.1953
Nekdanja kolonska hiša (danes štala- hlev in senik), Fojana 19, Polenčič Jožef. Tovariš Pirih in...
31.7.1953
Gospodarsko poslopje (podstreh, senik, hlev itd.), Medana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
15.8.1952
Staro gospodarsko poslopje v Stranju, Zg. Vrhpolje, last: J. Kos, spodaj štala (hlev) in kevder (...
15.8.1952
Tomičev "stan" (šupa, štala- hlev, snica, pod), Dolenja Stara vas 25. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
"Ta stari cimpr" s konca (zidan 1870/80). Zdaj (deloma obnovljen): spodaj svinjska...
15.8.1952
"Stan" (pod in štala- hlev) pri Gorišek Fr., Dolenja Stara vas 32, "Jeuermauer...
15.8.1952
Štala (hlev), kevdr (klet), listnca, pod- vse pod eno streho ("stan"), Orehovica 26,...
15.8.1952
"Ta stari cimpr" (zidan 1870/80). Zdaj (deloma obnovljen): spodaj svinjska kuhinja,...
15.8.1952
"Svijak"- kevder s kaščo, spredaj "gnojnica", Dolenji Maharovec 18, Anton Borse...
3.8.1951
"Uokrna" (lopa za vozove). Lastnik Ivan Uršič, Svino...
3.8.1951
Pasja uta. Lastnik pri Štihu, Sužid 16.
3.7.1951
Shramba za seno, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
1.7.1950
S slamo krita "lupa" za voz in shrambo drugih stvari, Babiči 26. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Lopa za voz (iz kanele), zadaj vrt z ograjo iz kanele, Sabadini 105, Ivan Babič. Teren 4 - Vzhodno...
1.7.1950
Gospodarsko posopje z gnojnico. Lastnik Dreja Kovračič, Bernetiči 41.
1.7.1950
Lopa za voz (iz kanele), zadaj vrt z ograjo iz kanele, Sabadini 105, Ivan Babič. Teren 4 - Vzhodno...
1.1.1949
Gospodarsko poslopje. Lastnik Franc Tome, pri Strgarju, Tlake 4.
1.1.1949
Tloris gospodarskega poslopja pri Strgarju. Lastnik Franc Tome, Tlake 17.
1.1.1949
Tloris gospodarskega poslopja pri Strgarjevih, lastnik Franc Tome, Tlake 4.
1.1.1949
Gospodarsko poslopje. lasnik Anton Radel, pri Makli, Kožljevec 1.
1.1.1949
Strgarjevo gospodarsko poslopje, lastnik Franc Tome, Tlake 17.
1.8.1949
Puciharjeva stopa v gozdu, Huda Polica 6. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Tloris gospodarskega poslopja pri Prosenovih, Gorenja vas 5.
Gospodarsko poslopje z gankom. Lastnik Jože Vovk, Dol. vas 10.
Gospodarsko poslopje, spredaj elektr. mlin, nato svinjaki (v notranjosti), Frkolija, Podgorica 14...
1.7.1950
Lopa za voz iz kanele, Sabadini 105. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Torkla, tloris, Labor 43, lastnik Kocjančič Jože.
3.7.1951
Štihova kašta v Sužidu. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
"Uokrna" (lopa za vozove) - fasada, 2 etaži. Sužid 16...
3.8.1951
Shramba za travo. Lastnik Anton Lovrenčič, Logje 5.
3.8.1951
"Vok?rna" (lopa za vozove). Lastnik Jože Butulj, Sužid 16...
3.7.1951
Kulet za listje, Robidišče 30 pri Lucinovih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
Gospodarsko poslopje, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
Gospodarsko poslopje, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
1.1.1950
Gospodarsko poslopje (1797). Lastnik Peter Trnovšek - pri Kujarju, Podboršt 7.
15.9.1949
"Kažeta" za listje, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
"Kažeta" za listje, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Kau za živino, Socerb. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Kuča (hišica) za psa, pri Nikotu, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Lupa (lopa), pri "Mičeli" - Angel Lokateli, Osp 44...
1.1.1949
Gospodarsko poslopje. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
1.7.1963
Ciglarjev cimpr, Hudinja 57. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Brezen, gospodarsko poslopje, detajl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Beškovnikov marof (gospodarsko poslopje), Konrad Kušar, Hudinja 17 (Sv. Vid). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Všičev marof (gospodarsko poslopje), Jaka Kouše, Hudinja 14. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Vogal Beškovnikovega marofa (gospodarsko poslopje, spodaj prešna uta, zgoraj kašča), Konrad Kušar,...
1.7.1963
Pred sušilno jamo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Ob podrti pajšti (sušilnici), pri Rupretu, Modrič, pri Keblu. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Sušilna jama (frjača) na poti na Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Brezen, detajl gospodarskega poslopja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del Čebunovega marofa (gospodarskega poslopja), Spodnji Brezen št. 42. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Tučmanov marof (gospodarsko poslopje), Anton Fijauš, Spodnji Brezen 52. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.11.1963
Pajštva (sušilnica) pri Ludviku Jančič (pri "Ropret"), Malo Tinje. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Pri Zgornjem Pagotu, Stenica 9. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Gorjakov marof (gospodarsko poslopje) (dva vhoda na gouno), Hudinja št. 16. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Brodejev marof (gospodarsko poslopje), Brezen 55, last Konrad Brodej. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Del marofa (gospodarskega poslopja) pri Jurcu, Stenica 21, Kos Anton. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Gospodarsko poslopje, Skomarje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pajštva (sušilnica) pri Ludviku Jančič (pri "Ropret"), Malo Tinje. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Tučmanov marof (gospodarsko poslopje) z druge strani, Anton Fijauš, Spodnji Brezen 52. Teren 20 -...
1.7.1963
Sušilna jama. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pajštva (sušilnica) pri Ludviku Jančič, "Ropret", Malo Tinje. Teren 20 - Južno Pohorje (1...
1.7.1963
Dvorišče z gospodarskim poslopjem, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Stenica 11, "pri Poteglej", Mauhar Franc, gospodarsko poslopje "marof". Teren...
1.7.1963
Brodejev marof (gospodarsko poslopje), Brodej Konrad, Brezen 55. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Hudinja 17, Boštonel- Kušov. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.11.1963
Pajštva (sušilnica) pri Ludviku Jančič (pri "Ropret"), Malo Tinje. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje) (detajl), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ciglarjev cimpr, Hudinja 57. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vidmar Marija, Skomarje 7, "cimpr", pri Pobrezniku. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Spodnji Brezen, detajl gospodarskega poslopja. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Marof (gospodarsko poslopje) (detajl), Skomarje 58. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.1.1955
Gospodarsko poslopje, Golač. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
Del hiše, lopa, štala (hlev) in svinščak (svinjak), pri Miklavčevih, Gradišče 41. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
Lupa, narejena iz slame in koruze, pri Tomažinu, Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Levo del hiše, v sredi zgoraj oder, spodaj vhod v štalo (hlev), desno most in vhod na skedenj,...
Hiša in lopa, pri Erjavčevih, Gradišče 25. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Hlev za svinje in kurnik zgoraj, Obljubek Alojz, Orehovlje 11. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Spredaj hlev za svinje in kurnik, Marinič Karlo, Vedrijan 51, zadaj hlev, štala (hlev) in škedenj,...
31.7.1953
"Latnik", Neblo 1. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Podstreh (zgoraj skedenj), Šuligoj Anton, Vedrijan 49. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Skedenj, spodaj štala (hlev), desno hlev za svinje, Orehovlje 9. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
"Lajb?n" iz siršča (notranjost), Breg. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Larja in hlev v Hruševlju. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kazon iz siršča, Kožlin Blaž, Šlomberk 1. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Od desne rarja, štala (hlev) in hlev za svinje. Romih riše karjolo, Krištofoli Jožef, Snežeče 6...
1.8.1955
Del hiše oz. gospodarskega poslopja (lopa, štala- hlev, zgoraj skedenj), Vatovlje. Teren 12- Brkini...
Lopa, štala (hlev) in hiša, Rozina Šturm, Gradišče 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Boljunec. Stara "štala" (hlev) zidana okoli leta 1902. Pri Uštaričevih (Žerjal), Boljunec...
Opuščena hiša (spodaj hram, zgoraj senik), Mačkovlje 70 (ulica). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.8.1957
Pod, kazuc (samc) (kozolec) in hiša pri Sabenkov?h, Andrej Markelc, Gradenc. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
"Uolnik" (čebelnjak), pri Frlinu, Sadar Marija, Valična vas 10. Teren 14- Okolica...