Subscribe to RSS - Tatre
1.1.1955
Tatre, lipa s kamnito mizo in nekaj hiš. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Ograja ob cesti k vodnjaku, Tatre.
31.8.1955
Brštolin za žganje kave, Tatre 22, pri Puštovih, Mahne Anton.
31.8.1955
Zapuščeno ognjišče, danes svinjska kuhinja, pri Ferjanovih, Tatre 12.
31.8.1955
Profil na koloni, Tatre 10.
1.1.1955
Betegarjevi s Tater, po pripovedovanju gospodarja je kip pred 50 - 60 leti našel na podstrešju...
1.1.1955
"Ječmen žanje", pri Betegarjevih. Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
1.8.1955
Lipa in kamnita miza sredi vasi, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Strašilo na polju med Tatrami in Orehkom. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Ognjišče, pri Ušivnikarjevih, Tatre 1, Filipčič Viktor.
1.1.1955
Tomaževičeva prvoobhajanka, Tatre 9. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.8.1955
"Kava" (domači kamnolom), Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Vaga in detajl, Tatre 12, pri Frjanovih - Oštirjevih.
31.8.1955
Klešče za ogenj, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
1.8.1955
Novo štalo (hlev) zidajo. Na zid devljejo grede. Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Betegar veže snope ovsa, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Palterjeva dekleta s Tatr žanjejo oves, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Betegarjevi s Tater s perilom na plohu. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik) na novi hiši, Tatre.
31.8.1955
Grablje, Tatre 1.
31.8.1955
Vratnik, Tatre.
1.8.1955
Pred skednjem. Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Člani ekipe Jagodic, Cevc in Ložar na poti na Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
1.1.1955
Franca Betegarjca s sinoma, Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.1.1955
Betegar veže snope ovsa, Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Mikličeva dva. Tatre 9. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Tatre, lipa s kamnito mizo, nekaj hiš in punčka, ki je mislila, da spada zraven. Teren 12- Brkini,...
31.8.1955
Zasilna lupa, Tatre.
1.1.1955
"Drgale zdravi" (tretja faza). Tatre 11. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
F0000398
Cerkev sv. Janeza Krstnika, zunanjščina.
1.1.1955
Betegarjeva družina, Tatre 19. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Ta zdolenja, Lukova hiša in vhod v korto. Anton Filipčič. Tarte 16. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
"Cimper" na novi štali (hlevu). Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
1.8.1955
Betegar veže snope ovsa, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Žito v loncah, v ozadju Kozjane, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Novi kamin (dimnik), Tatre.
31.8.1955
Ponev za obelo, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
1.8.1955
"Kava" (domači kamnolom), Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Pogled na Tatre s ceste Tatre - Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kobila za žaganje drv, Tatre 25.
1.1.1955
Tatre, kamnita miza pod lipo z druge strani (protisvetlobni posnetek). Teren 12- Brkini, posneto v...
F0000399
Cerkev sv. Janeza Krstnika z druge strani.
31.8.1955
Detajl iz "hiše" (peč, spodaj "pepeunik", desno slepo okno za shranjevanje...
31.8.1955
Štirna (vodnjak), Tatre 9, pri Štrausu, Štraus Ivan.
31.8.1955
Kolona, detajl, Tatre 24, pri Škrbčevih.
1.1.1955
"Vratnik" - vhod v korto pri Kosoričevih, Tatre 10. Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Cimper - konstrukcija ostrešja, Tatre 14, pri Palterjevih.
1.1.1955
Betegarjeva Marija, Tatre 19. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Profil na koloni, Tatre 24.
31.8.1955
Trinog za kuhanje kave, Tatre.
31.8.1955
Štirna (vodnjak) za živino, Tatre.
31.8.1955
Plužna (kolca), Tatre 14, pri Palterjevih.
1.1.1955
Snope ovsa stavljajo v stave, Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.8.1955
V Tatrah mlatijo ječmen na mašino. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"K?lonja" (vhod) v korto, pri Šuštarju (Čergoj), Tatre 37. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Njive na Tatrah, zadaj oves v stavah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Štenge (stopnice) za v "kambrin" (= kambra za shranjevanje žita), pri Lukovih, Tatre...
1.8.1955
Burca za mast, pri Betegarji, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša v Tatrah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Ferjanna, hiša in štala (hlev). Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Kotu (kotel) za kuhanje polente, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
1.8.1955
Štala (hlev), zgoraj oder, desno most na skedenj. Anton Filipčič, Tatre 16. Teren 12- Brkini (1.-31...
31.8.1955
Peč v veži, pri Ušivnikarjevih, Tatre 1, Filipčič Viktor.
1.1.1955
"Ječmen žanje", pri Mikličevih. Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
1.8.1955
"Kava" (domači kamnolom), Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Trinog, Tatre.
1.1.1955
"Drgale zdravi" (prva faza). Tatre 11. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
31.8.1955
Trage za gnoj nosit, Tatre 26, pri Lukovih.
1.1.1955
"Drgale zdravi" (druga faza). Tatre 11. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
1.8.1955
"K?lonja" (vhod) v korto, pri Šuštarju (Čergoj), Tatre 37. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Hiša v Tatrah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Kravi z "mižerolama" na gobcu in z jarmom, Tatre, pri Škrbčovih. Teren 12- Brkini (1.-31...
1.8.1955
Voz na lojt?rnce, pri Betegarji, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Sklednik, pri Pustovih, Tatre 22, Mahne Anton.
31.8.1955
Vrata za v jamo (klet), Tatre 12, pri Frjanovih - Oštirjevih.
31.8.1955
Vrata, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
31.8.1955
Kolona, detajl, Tatre 16, pri Lukovih.
1.8.1955
Novo štalo (hlev) zidajo. Na zid devljejo grede. Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Člani ekipe Jagodic, Cevc in Ložar na poti na Tatre. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
1.8.1955
Nepovezani snopi ovsa se suše na soncu, Tatre. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Štant za kravo, Tatre 16, pri Lukovih.
1.8.1955
Kravi z "mižerolama" na gobcu in z jarmom, Tatre, pri Škrbčovih. Teren 12- Brkini (1.-31...
31.8.1955
Lesa pri vhodu na dvorišče, pri Pustovih, Tatre 22.
1.1.1955
Sredi vasi Tatre v nedeljo popoldne pred lipo. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od...